Hopp til hovedinnhold

Kurs om rusmiddelproblematikk i arbeidslivet

Gjennom kurset Arbeidsliv og rus ved UiS vil du få kunnskap om forebygging, tidlig intervensjon og metoder for håndtering av problemer med rusmiddelbruk i norsk arbeidsliv

Publisert: Endret:
Mennesker som skåler
Studier har vist at så mye som 40 prosent av en-dagers fraværet i arbeidslivet kan være alkoholrelatert (Illustrasjonsfoto: Unsplash).

En stor del av menneskers alkoholbruk er knyttet til arbeidslivet. Dette har historiske røtter bade nasjonalt og internasjonalt. Ulike bransjer, arbeidsforhold og arbeidskulturer ser ut til å påvirke alkoholbruken, og får forskjellige virkninger for kvinner og menn.

Emnet Arbeidsliv og rus ved UiS gir blant annet kunnskap om omfang og konsekvenser av arbeidsrelatert rusmiddelbruk, og ferdigheter til å kunne identifisere, vurdere og innhente adekvat hjelp for iverksetting av tiltak i arbeidslivet.

Hvilken rolle spiller bruk av alkohol i arbeids- og studentlivet?

Alkoholbruk i tilknytning til arbeid- og studentliv kan ha både positive og negative konsekvenser. Samtidig som det kan være effektivt ved teambuilding og virke stressdempende, så er skadevirkningene for arbeidslivet også store i form av sykefravær, sykenærvær og ulykker på arbeidsplassen. I tillegg kan det være skadelig for både bedriftens omdømme og for det psykososiale arbeidsmiljøet.

Overnevnte tematikk er også aktuell med tanke på studenter og studietilværelsen. I emnet ses det også på studenters bruk av illegale rusmidler, diverse medikamenter, og spillavhengighet. 

Utvikling av evne til kritisk refleksjon over kjønnsproblematikk, etiske vurderinger og egne etablerte holdninger til temaet vektlegges også.

Opptak til enkeltemne 

Emnet tilbys høstsemesteret som et valgemne for masterstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, men er også åpent for enkeltemneopptak. 

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner via Søknadsweb fra ca. 15. juni, med søknadsfrist 1. august. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket 

Opptakskravet er en bachelorgrad i helse- og/eller sosialfag eller tilsvarende 3-årig grunnutdanning innenfor disse områdene. 

Du er kanskje også interessert i?