Hopp til hovedinnhold

DDV - fremtidens klasserom

I didaktisk digitalt verksted (DDV) finnes det VR, Little Bits, 3D-printere, gamingmaskiner, ebeam, fotoustyr, roboter og smarttavler – for å nevne noe. Her kan du lese mer om verkstedet og hvordan du kan bruke det i studiehverdagen din.

Publisert: Endret:
DDV
Hva er vi?

Fremtidens Klasserom i lærerutdanningen handler om å arbeide eksperimenterende og undersøkende i undervisningen. Det sentrale er studenter som er aktive og utforskende når det gjelder læring, didaktikk og teknologi. DDV er opprettet som en arena hvor studenter og ansatte ved lærerutdanningene kan teste og utforske digitale verktøy til bruk i undervisning. Målet er at lærerstudenter fra UiS går ut i framtidens klasserom med en god profesjonsfaglig digital kompetanse. Studentassistenter er essensielle i driften av DDV.

Hvor finner du oss?

Vi holder til i Hagbard Lines hus, nærmere bestemt i 2. etasje i U-fløyen.

Kontakt oss

Telefon: 413 90 976 E-post: ddv1@uis.no Prosjektleder Paolo H. Scarbocci

Mann spiller dataspill

Didaktisk digitalt verksted (DDV) er en annerledes læringsarena med soner for utforskning og eksperimentering og for deling i plenum.  Verkstedet inneholder alt mulig utstyr fra spillmaskiner, drone, GoPro og kodeutstyr, til 3D-printere, VR-briller, tavler og tegnebrett - samt muligheter for å koble skjermframvisning til enkelte maskiner eller nettbrett. Tankegangen er å gi lærerutdanningene en smakebit på fremtidens klasserom.

Vi har også et eget skaperrom med lant annet 3D-printere og laserkutter. 

Se video om Didaktisk Digitalt Verksted

DDV er laget spesielt med tanke på lærerutdanning, og alle de digitale verktøy som er tilgjengelig skal kunne brukes i undervisningssammenheng. Målet er å legge til rette for at studentene skal kunne reflektere over prosesser, læring, kompetanser, didaktikk og pedagogikk og på den måten ha mulighet til å utvikle sine profesjonsfaglige didaktiske kompetanser. 

Les mer om framtidens klasserom i lærerutdanningene -  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/framtidens-klasserom-i-larerutdanningene/

Rommet er delt inn i 3 ulike soner, som er er velegnet til ulike aktiviteter:

  1. Wild Child (utforsking, deling og kritisk tenking)
  2. Make it (makerspace, koding, 3D-print)
  3. Game on (dataspill, VR, Adobe)

Spillkatalog

Oversikt over spill som er tilgjengelige i DDV.

Book rommet, eller delta på kurs

DDV kan brukes av lærerstudenter og ansatte ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora når som helst.

To studentassistenter jobber i digitalt klasserom

Det er mulig å avtale prosjekter, undervisning og arrangement på ettermiddag/kveldstid. Det er også mulig å reservere rommet til undervisning gjennom TimeEdit. Det er åpent for deltakelse på ulike kurs, og det er mulig å bruke rommet til for eksempel lyd- og bilderedigering, videospilling, 3D-printing, koding og programmering. Det er også kjøpt inn roboter, droner og filmkamera.

Du trenger ingen forhåndskunnskaper for å ta i bruk DDV. Det er bare å komme innom så vil du bli møtt av hyggelige og flinke studentassistenter og andre som vil vise deg fremtidens muligheter. Kommer du med en klasse, vil du som lærer få opplæring først. Selv om verkstedet er primært mynta på studenter og ansatte ved UH-fakultetet, er andre interesserte også selvsagt velkomne innom. 

Avsluttet prosjekt

Dataspillpilot i Den Kuturelle Skolesekken

Våren 2021 gjennomførte DDV en dataspillpilot på en del skoler i regionen. Dette var et samarbeid med Kulturtanken og Den Kulturelle Skolesekken. Vi var så heldige at vi fikk med oss spillutvikler Mattis Folkestad og fortellerkunstner Marianne Stenerud i prosjektet.

Elever ved en av skolene tester dataspillet "Embracelet".

Dataspill som kulturuttrykk er noe Kulturtanken har vært opptatt av i flere år. De har gjennomført flere piloter med ulike dataspill. Målet har vært å styrke kompetansen og kunnskapsgrunnlaget om dataspill som kunst- og kulturuttrykk i Den Kulturelle Skolesekken (DKS), som en del av det å utforske mye uttrykk som kan gi økt mangfold og bredde i denne ordningen.

Les også regjeringens dataspillpolitikk: "Spillerom - Dataspillstrategi 2020-2022".

- Dataspill gjør det mulig å introdusere elever for andre opplevelser når de spiller, sier prosjektleder i DDV, Paolo H. Scarbocci.

DDV brukte deler av pandemien til å utvikle et formidlingsopplegg sammen med Kulturtanken og DKS for dataspillene "Embracelet" og "Never Alone".

Scarbocci forteller at noe av målet er å løfte fram dataspill som et kunstnerisk uttrykk på samme måte som musikk og teater. Ved å dra ut i skolene har DDV og DKS fått mulighet til å vise skolene hvordan de kan ta i bruk dataspill både som et kunstnerisk visuelt uttrykk og som noe mer enn bare "skytespill".

Rapport: Dataspill som kulturuttrykk i den kulturelle skolesekken.

Det er ikke tilfeldig at det er "Embracelet" som ble valgt som spillpilot.

- Spillutvikler Mattis Folkestad kom med "Embracelet" i i 2020. Spillet har fått svært gode kritikker, og bryter litt med det vi fort tenker på som tradisjonelle dataspill, forteller Scarbocci.

Dette er et historiedrevet eventyrspill, som handler om oppvekst, identitet, tilhørighet, familie, ansvar, vennskap og kjærlighet. Settingen er lagt til Nord-Norge, og har en fin estetisk dimensjon.

- Temaene som løftes fram i spillet passer godt for ungdomstrinnet. Du kan bl.a. velge legningen til rollen du spiller i spillet, som er et utradisjonelt grep i spillverden, mener prosjektlederen i DDV.  

Ut i skolen

Våren 2021 ble spillene testet ut på ungdomsskoler i Sandnes. Elevene spilte, mens lærerstudenter fra UiS (som også er studentassistenter i DDV) ledet et formidlingsopplegg og en samtale mellom elevene og spillutvikler Folkestad, som deltok digitalt.

Spillutvikler Mattis Folkestad deltok i formidlingsopplegget rundt spillet han har utviklet, "Embracelet"

- Dette er nybrottsarbeid. Ved å la elevene snakke direkte med spillutvikleren fikk de en annerledes opplevelse av spillet, og kunne stille spørsmål og kommentarer de dannet seg mens de spilte, direkte til Folkestad "som sitter med fasiten", og som har uttalt at han er opptatt av at ungdommene skal reflektere over disse temaene.

- Temaene som tas opp i Embracelet åpnet opp for en rekke diskusjoner i klasserommet, samtidig som elevene fikk en annen spillopplevelse enn det de får gjennom andre spill de spiller til vanlig, sier Scarbocci.

Lytt til podkast om dataspillpiloten.

Illustrasjon til podkast

Podkast

Lytt til podkasten vår, Digbart! Vi snakker med forskere, lærere og andre som mener mangt og mye om framtidens klasserom og bruk av ny læringsteknologi i klasserommet. Søk opp Digbart på din foretrukne podkast-app. Du finner oss også her:

Aktuelt fra DDV

Mann holder mobiltelefon i hånd, mens han trykker på telefonen

Kontakt oss

Vil du vite mer om DDV kan du ta kontakt med prosjektleder Paolo H. Scarbocci eller sende oss en epost.

Du kan også ringe oss på 413 90 976. 

Du finner oss i rom 205 på Hagbard Line-huset på UiS

Følg oss i sosiale medier