Hva er forskjellen på de ulike lærerutdanningene?

Lærer er et samlebegrep om alle som jobber med undervisning. Vil du jobbe i barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen eller med videregående opplæring?

Published Endret

Ung mannlig lærerstudent er i klasserom i praksis. Vi ser en gruppe elever bakfra.

Hva du skal velge kommer an på hvem du har lyst til å undervise, eller hva du ønsker å undervise i. Har du noen fag du brenner for?

Det finnes forskjellige måter å bli lærer på:

Barnehagelærerutdanningen er treårig, og gir deg anledning til å jobbe med pedagogisk arbeid, for eksempel som pedagogisk leder, i barnehager. Da jobber du med barn i alderen 1-6 år.

Grunnskolelærer 1-7 gir deg rett til å undervise i grunnskolen fra 1. til 7. trinn, det vi ofte kaller barneskolen. Tilsvarende gjør grunnskolelærer 5-10 at du kan undervise i skolen på 5.- 10. trinn, altså mellomtrinnet og ungdomsskolen.  

Begge grunnskolelærerutdanningene er femårige og gir deg en mastergrad.

I utdanningen for 1.-7. trinn er fokuset på begynneropplæring og rollen som kontaktlærer. I 5.-10. trinn blir det lagt vekt på grunnleggende ferdigheter, prøvesystem, klasseledelse og vurdering av elevers læring.

Psst: Det er du som vet hva som passer deg best, men vi vet at i samfunnet vil trenge mange lærer i årene framover. Spesielt lærere som kan undervise på barneskolen, altså i 1.-7. trinn.

Lektor

En lektor er en lærer med utdanning på masternivå. Det betyr at etter at du har tatt grunnskolelærer 1-7 eller 5-10 kan du ansettes som lektor i skolen.

Du kan også bli lektor ved å ta lektorutdanningen for 8.-13. trinn. Med lektorutdanningen kan du undervise i ungdomsskolen og på videregående. Du får kompetanse til å undervise i to fag på skolen.

Ved Universitetet i Stavanger kan du ta lektorutdanning med norsk, historie eller engelsk som hovedfag, og en rekke andre fag som fag nummer to. Vi har også lektorutdanning for 8.-13. trinn i realfag.

PPU

Dersom du tar en mastergrad innenfor relevante skolefag kan du også ta ett år med praktisk-pedagogisk utdannelse (PPU) for allmennfag etter masteren. Relevante skolefag kan være engelsk, fremmedspråk, historie, matematikk, naturfag, norsk, religion og etikk eller samfunnsfag. Mastergrad + PPU vil gi deg tittelen lektor. Da kan du jobbe med enkeltfag på mellomtrinnet, i ungdomsskolen og i videregående opplæring.

Husk også at avhengig av hvilken lærerutdanning du velger kan du få ettergitt ganske mye studielån. Lånekassen forteller deg mer om akkurat det!

NB: Du kan ta PPU uten å ha en mastergrad dersom du søker deg inn på PPU med en bachelorgrad i idrettsfag eller utøvende/skapende kunstfag. Dette er et unntak som gjelder til 2024. De som gjør dette får tittelen adjunkt, som er en lærer med fireårig utdanning.  

Det finnes også noe som heter praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y).  Det er en ettårig lærerutdanning. Med den kan studenter med forskjellige yrkesfaglige bakgrunner kvalifisere seg til å bli lærere i yrkesfag.