Hopp til hovedinnhold

Lærerspesialist i begynneropplæring

Videreutdanningen er et tilbud til lærere på 1.-4. trinn som ønsker en faglig karrierevei samtidig som de beholder undervisning som sin hovedoppgave.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Søknadsperiode

1. februar til 1. mars

Samarbeid

Foregår i samarbeid med Matematikksenteret, NTNU

Studiepoeng

60

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning med 30 stp i norsk og 30 stp matematikk samt 30 stp fordypning i norsk, matematikk eller relevante fagområder.

Studiebeskrivelse

Lesesenteret ved UiS, i samarbeid med Matematikksenteret ved NTNU, tilbyr lærerspesialistutdanning i begynneropplæring 1.-4. trinn.

Utdanningen er knyttet til begynneropplæring med vekt på lesing, skriving og regning. Målet med studiet er at lærere skal videreutvikle kompetansen sin i begynneropplæring, samtidig som de utvikler kompetanse som gjør dem rustet til å utøve en faglig lederrolle innen begynneropplæring i lærerkollegiet. 

Fagdidaktisk fordypning 

Tilbudet går over to år og er sammensatt av tre moduler på 30, 15 og 15 studiepoeng. Modulene inneholder temaer som gir faglig og fagdidaktisk fordypning i begynneropplæring samtidig som studentene rustes til lederoppgaven gjennom ulike metoder for skoleutvikling og veiledning i kollegiale læringsfellesskap. Studiet er nettbasert og samlingsbasert med to samlinger à tre dager per semester i tillegg til egenstudier og utprøvinger ved egen skole mellom samlingene. Disse samlingene vil finne sted ved Universitetet i Stavanger. Canvas benyttes som læringsplattform. 

Opptakskrav og søking 

Opptakskrav er godkjent lærerutdanning med 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk, med ytterlige 30 stp. fordypning i ett av disse fagene eller relevante fagområder som for eksempel begynneropplæring, lesing, skriving og regning og minst tre års undervisningspraksis innen fagområdet på 1.-4. trinn.
Opptaket gjelder for begge år.

Studiet er på masternivå og studentene kan fullføre mastergraden med å ta en erfaringsbasert master på 30 studiepoeng i forlengelse av studiet. Fullføring av dette videreutdanningsstudiet vil gi deltakerne kvalifikasjoner for å søke spesialiststilling i skolen. Mer informasjon finner du i emneplan for studiet. Det tas forbehold om at endringer i emneplan kan oppstå. 

Informasjon om studiet

Samlinger

Høst 2020: 3 samlinger á to til tre dager
Vår 2021: 3 samlinger á tre dager

Vil du ta master?

Når du har fullført dette studiet, kan du fortsette på en erfaringsbasert master på 30 studiepoeng.

Lurer du på noe?

51833556
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Administrasjon SLF
Rådgiver
Spørsmål om opptak?

Ta kontakt med opptakskontoret på opptak@uis.no

Vitenskapelige kontaktpersoner

51833252
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førstelektor
51832984
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
1011 Førsteamanuensis
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis