Et glimt av ‘den draumen me ber på’

UiS og universitetsskolen Lunde skole har nylig testet praksisnær campusundervisning på Hundvåg.

Published Sist oppdatert

To studenter i samtale rundt et bord med en kvinnelig praksislærer
Studenter i samtale med praksislærer på Lunde skole

Publisert første gang 13.11.2019

Nylig fikk lærere og studenter ved UiS et glimt av målet med universitetsskolesatsingen, nemlig et trepartssamarbeid om lærerutdanningen. Fagansvarlige ved lærerutdanningen på UiS, og ledelse og lærere på ungdomsskolen Lunde skole gjennomførte i fellesskap såkalt praksisnær campusundervisning med studenter fra UiS, ute på skolen.

Grunnskolelærerstudenter fra UiS fikk oppleve et godt tilrettelagt undervisningsopplegg i «Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom. Med 35 studenter og en faggruppe på tre var det en god gjeng fra UiS som invaderte ungdomsskolen på Hundvåg denne kalde og klare høstdagen.

Hensikten med samarbeidet er å styrke praksisopplæringen og FoU-basert profesjonsutvikling. Partene skal sammen være «lærende», gjennom å prøve ut nye former for samarbeid, og skape det som kalles «et tredje rom».

Jorunn Thortveit, førstelektor og fagansvarlig fra Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS), beskriver «det tredje rommet» som hybride møtesteder, hvor ulike kunnskapsformer møtes på nye måter.

- Målet er å få mer kunnskap om hvordan vi kan utvikle en «praksisnær campusundervisning», og på hvilke måter denne kan bidra til kunnskapsintegrasjon, og gi oss en opplevelse av at ting henger sammen, forteller Thortveit.

Foruten Thortveit deltok Nina Helgevold og Anne Mette Færøyvik Karlsen som fagansvarlige fra lærerutdanningen på IGIS.

I disse timene var både lærere og ledelsen på skolen og faglærere fra universitetet aktive lærerutdannere. Sammen skapte de et rom for læring for alle.

Skolebasert praksislærerutdanning

Anne Lunde, rektor på Lunde skole forteller at skolen opp gjennom årene har opparbeidet en tradisjon for profesjonsfaglig utviklingsarbeid og en kultur for læring. Det var et samlet lærerkollegium ved skolen som i august startet på studieemnet «Skolebasert praksislærerutdanning».

Rektor har sørget for å skape rom for denne felles utdanningen i en ellers travel hverdag. Et samlet kollegium ser betydningen av en felles forståelse for det å være lærerutdannere og utvikle gode rutiner og kompetanse på området sammen.

Som en del av dette utdanningsforløpet hadde de som praksislærere forberedt dagen med felles undervisning sammen med de fagansvarlige fra UiS, og koreografert et faglig diskusjonsmøte med studentene.

Før denne samtalen fikk studentene observere undervisning i klasserom, snakke med lærerne som ledet undervisningen, gjennomføre intervju med elevgrupper og sammen med medstudenter reflektere og notere sentrale inntrykk og opplevelser.

Det ble en fin avslutning på en innholdsrik dag for studentene å runde av med et faglig diskusjonsmøte. Der fikk de tid til dialog med en praksislærer under utdanning om lærerrollen. Informasjonen studentene samlet inn denne dagen om lærer- og elevrollen inngår i et arbeidskrav de arbeider videre med på campus.

Dette undervisningsopplegget ga oss et glimt av målet for universitetsskolesatsingen –  et glimt av ‘den draumen me ber på’. Planen er å gjenta opplegget til våren.

Tekst & foto: Wenche Andreassen

Lær meir om samarbeidet med universitetsskulane

Førstelektor i pedagogikk
51834048
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk