Hopp til hovedinnhold

John Arild liker å være i praksis

- Å jobbe i kollokviegrupper er svært fruktbart og har en enorm faglig og sosial verdi! Den 24 år gamle lektorstudenten fra Sandnes er inne i sitt tredje studieår og har gjennom pandemien sett fram til møte medstudentene for faglig og sosial drøs igjen.

Publisert: Endret:

Portrett av ung mann i blå t-skjorte med fjell og by i bakgrunnen
John Arild Folkvord tar lektorutdanning.

John Arild Folkvord tar lektor for 8.-13. trinn. Han har nordisk (norsk) som hovedfag, samt spansk og historie som andrefag. Per dags dato befinner jeg meg på det tredje året.

Hva er det som gjorde at du søkte dette studiet?

Lysten til å bli lærer har jeg hatt over lengre tid.Å kunne jobbe med fag man brenner for samtidig som man får arbeide med ungdommer i en viktig periode av livene deres, var faktorer som gjorde at jeg svært gjerne ønsket å bli lærer. Jeg håper å kunne motivere og hjelpe mine fremtidige elever ved å være en god klasseleder, fagperson samt en trygg omsorgsperson. I tillegg ønsker jeg jo selvsagt at engasjementet jeg har for fagene mine skal kunne smitte over på elevene mine, og dermed bidra til å skape nysgjerrighet, lærevilje og kritisk tenkning. Ettersom fagene mine er norsk, historie og spansk, vil potensialet for å jobbe med de overnevnte faktorene være stort.

Hva er kjekkest med studiene?

Det er flere ting. For det første er læremiljøet i klassen vår veldig fint. Vi har blitt en sammensveiset gruppe som møtes på campus og diskuterer både faglige spørsmål og helt andre ting. Motivasjonen og læringen styrkes betraktelig av å jobbe sammen i grupper! 

For det andre vil jeg skryte av noen av lærerne vi så langt har hatt på studiet. De skaper et engasjement for emnene vi går gjennom og bidrar til at det skapes stor læringslyst. Et eksempel er hvordan den dyktige professoren Jan Kristian Hognestad gjorde grammatikkundervsiningene sine til ukas høydepunkt for oss! Lærerne er genuint interesserte og engasjerte i fagene sine, noe som smitter over på oss.

Til slutt vil jeg peke på praksis som en av de kjekkeste – og ikke minst mest essensielle - delene av studiet. Her får man teste ut forskjellige ting i praksis, og gjennom flere ulike praksiser får man også prøvd seg på ulike skoler og trinn.

Hvordan er studiehverdagen din?

Jeg har gjennom hele studentlivet mitt vært opptatt av å legge ned en stor innsats når det gjelder pensumlitteraturen. Dette har jeg sett på som viktig, da jeg i større grad kan komme forberedt og bidra i diskusjonene vi har i timene. Personlig får jeg mye mer ut av timene om jeg kommer forberedt. Dermed forsøker jeg å studere hver dag, men prøver jo selvsagt å ta litt helg når den tid kommer, da!

Når det gjelder jobb, har jeg frem til nå hatt to deltidsjobber som har ført til at jeg har jobbet annenhver helg i tillegg til noen ukedager. Men, det er derimot studiene som har førsteprioritet når det gjelder tidsfordelingen. Har i tillegg en vikarjobb på en skole hvor jeg kan ta med meg erfaringer både fra klasserommet til universitetet og motsatt.

Hvilken del av studiene tror du at du kommer til å ha mest nytte av i arbeidslivet?

Det jeg uten tvil kommer til å ha mest nytte av, er praksisperiodene. Det som er positivt med lektorløpet, er at man starter tidlig og får praksisperioder fordelt ut over studieløpet. På denne måten får man etter hvert dannet seg et bilde av lærerlivet i klasserommet og kontorene. Vi har nylig (nå i det tredje året) hatt et interessant didaktikkfag som hjelper oss til å reflektere over hvordan man skal kunne lære bort fagstoffet til elever. Det var veldig lærerikt å ha med dette didaktikkemnet inn i praksisperioden som gikk parallelt slik at vi kunne teste ut teori i praksis!

Videre ser jeg frem til å jobbe med fagene som finnes på masternivået. Her kan man blant annet fordype seg i literacy, talespråk og skriftspråk, norsk som andrespråk og lesevitenskap. Dette virker som svært interessante og relevante emner! Til slutt må jeg si at jeg ser jeg frem til den neste 7-ukerspraksisen.

Er det noe du gjerne skulle visst om studiet eller UiS før du begynte, som du ikke visste?

En oppfatning som jeg tror flere på kullet deler, er at noen av fagene vi har hatt er mindre rettet mot lærerlivet enn det man hadde trodd på forhånd. Derfor savner man nok en enda større tilstedeværelse av fagdidaktikk-emner (læren om hvordan man skal lære bort faget). I tillegg savner man så langt et noe større fokus på sakprosa og retorikkens rolle når dette er såpass aktuelt og utgjør en såpass sentral rolle i skolen. 

Har du noen råd til andre som kanskje vurderer å søke denne utdanningen? 

Noe jeg vil anbefale på det sterkeste, er å ta initiativ og finne en gruppe å jobbe sammen med. Å jobbe i kollokviegrupper er svært fruktbart og har en enorm faglig og sosial verdi! Vi har så langt hatt et stort utbytte av å jobbe sammen i kollokviegrupper, og vi har blitt gode venner som møtes på fritiden. Vi har det rett og slett veldig moro sammen på lektorstudiet! Pandemien har selvsagt satt en stopper for det sosiale livet vi hadde på campus de 7-8 månedene før utbruddet kom, så jeg gleder meg til vi vender tilbake igjen slik vi hadde det før Covids inntreden i samfunnet.

Et annet råd, er at man bør være innstilt på å jobbe regelmessig og bruke tid på pensum, ettersom noen av fagene er nokså teoritunge (men dog interessante!).