Hopp til hovedinnhold

Praksisstudiet i lektorutdanningen

I forskriften for Lektorprogrammet 8-13 fremgår det at studentene skal ha 100 dager praksisopplæring i løpet av sin 5-årige utdanning, og at studentene skal ha praksis i både grunnskole og i videregående opplæring.

Publisert: Endret:

I praksisperiodene skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer. Du kan lese mer om læringsutbytte og innhold i de enkelte fag og praksisemner under Studieplan og emner.

Her kan du lese mer om de ulike praksisperiodene i lektorprogrammet:

Observasjonspraksis er første praksis i lektorprogrammet, allerede i første semester første år. Dette er en 2-ukers praksis som vanligvis foregår i ukene før høstferien. Studentene skal få en innføring i klasseromsobservasjon og få en første tilknytning til læreryrket gjennom observasjon av undervisningen til erfarne lærere på ungdomstrinnet eller videregående skole. Det er obligatorisk oppmøte med fulle arbeidsdager. For informasjon om arbeidskravene til LPRA10, se emnebeskrivelsen

Arbeidskravet leveres på Canvas. Praksislæreren skal sende inn en sluttevaluering til praksiskoordinator på UiS etter praksisperioden.

Følgepraksis 1 er en 2-ukers praksis i høstsemesteret i ukene før høstferien andre studieår.
Det er obligatorisk oppmøte med fulle arbeidsdager. For informasjon om arbeidskravene til LPRA20, se emnebeskrivelsen

Følgepraksis 2 er en to-ukers praksis i vårsemesteret i de to første ukene etter nyttår andre studieår.
Det er obligatorisk oppmøte med fulle arbeidsdager. For informasjon om arbeidskravene til LPRA30, se emnebeskrivelsen.

I de to lange 7-ukers praksisperiodene er det ikke obligatoriske krav. Disse praksisperiodene skal ha særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar, hvor studentene skal knytte teori og praksis sammen.

I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under utøvelse og veiledning av en erfaren lærer.

For informasjon om arbeidskravene til LPRA40, se emnebeskrivelsen.

I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.

For informasjon om arbeidskravene til LPRA50, se emnebeskrivelsen.

Til våre praksisskoler

Om praksis

Våre praksisskoler

Plakat om praksis

Praksisplan - en mal

Vurderingsskjema

Praksis i Rogaland

Praksis utenfor Rogaland

Informasjon som gjelder alle praksisstudier

Om Arbeidslivsportalen

Ansatt ved UiS

Praksiskoordinator oppgaver i ALP

Hva undervisere kan bruke ALP til

Student

Se hvor du skal i praksis og når

Finn din veileder ved praksisstedet

Praksissted

Praksistedets oppgaver i ALP

Hva praksislærer kan bruke ALP til

Praksiskoordinatorer

Rådgiver
51831269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS
Rådgiver
51831277
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS