– Var lærer jeg egentlig skulle bli

28-åringen fra Stavanger er i gang med sitt femte og siste år som grunnskolelærerstudent. Hun ser fram til å undervise ungdomsskoleelever, men lurer også på å gjøre alvor av en forskerkarriere innenfor utdanningsvitenskap.

Published Endret

kvinne med mørkeblå jakke smiler til kamera, man skimter campusomgivelser i bakgrunnen
Ingebjørg Madland er snart ferdig utdannet lærer. Hun ser mange muligheter for både karriere og videre utvikling. (Foto: privat)

Ingebjørg Madland tar grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Hva var det som gjorde at du søkte akkurat dette studiet?

– Før jeg begynte på GLU 5.-10. studerte jeg medievitenskap i Trondheim. Planen var å bli kommunikasjonsrådgiver eller journalist, men etter at jeg fikk en deltidsjobb i skolen innså jeg at det var lærer jeg egentlig skulle bli. Da flyttet jeg hjem til Stavanger og begynte på et helt nytt studieløp her!

Det kjekkeste med å ta grunnskolelærerutdanning er den varierte undervisningen og at du selv får muligheten til å forme din egen utdannelse. Første året har man enten norsk eller matematikk. De neste tre semestrene velger man valgfag. På denne måten får man teste ulike fag før man til slutt velger masterfaget sitt, noe som passer bra for de av oss som interesserer oss for mye forskjellig.

Hvordan er studiehverdagen din?

– Studiehverdagen min er hektisk. Heldigvis har jeg flinke forelesere, som betyr at jeg får mye ut av forelesnigene jeg deltar i. 

I tillegg til å studere jobber jeg på Didaktisk digialt verksted (DDV) på UiS. DDV er et såkalt "fremtidens klasserom" hvor vi utforsker hvordan digitale verktøy kan benyttes i undervisning. En av arbeidsoppgavene mine er å produsere podcasten vår - Fremtidens klasseromhvor vi deler tips, triks og tanker rundt digitale verktøy i undervisningen. DDV er først og fremst for lærerstudenter og lærere som ønsker å lære mer om dataspill, VR- og AR-teknologi, koding og programmering, podcast, 3D-print og mye mer!

Utsnitt fra rommet som kalles "didaktisk digitalt verksted"
– En av arbeidsoppgavene mine ved DDV er å produsere podcasten vår  Fremtidens klasserom, hvor vi deler tips, triks og tanker rundt digitale verktøy i undervisningen. (Foto: Inge Schreuder Lindløv)

Hva har du lyst til å gjøre når du er ferdig med studiene?

– Etter studiene håper jeg på å få en kontaktlærerstilling i ungdomsskolen. Gjennom årene på studiet får man mange idéer til spennende undervisning og jeg gleder meg til å kunne teste dette ut. I tillegg ser jeg for meg at det å følge en klasse og se elevenes utvikling over tid vil være veldig spennende.

Når det er sagt, så ser jeg også andre karriereveier for veien videre etter endt utdannelse. Selv er jeg både glad i å skrive og i å snakke og ser derfor for meg at jeg godt kunne jobbet innenfor kommunikasjon eller redaksjonelt. I tillegg har jeg, gjennom DDV, fått være med å samle inn data til forskningsprosjekter. Dette synes jeg også er veldig spennende og en drøm ville derfor vært å skrive en doktorgrad, enten for Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk eller Lesesenteret.

Hvilken del av studiene tror du at du kommer til å ha mest nytte av i arbeidslivet?

– Mange vil nok trekke frem praksisperiodene som den delen av studiene de kommer til å ha mest nytte av i arbeidslivet. Jeg er enig i at erfaring fra skolen kommer godt med, men jeg tror at måten didaktikk har vært integrert i alt vi gjør på studiet, er det jeg kommer til å ha mest nytte av i arbeidslivet. Det at vi ikke kun bygger faglig tyngde, men også blir bevisst hvilke muligheter og utfordringer vi står ovenfor når vi skal undervise i det vi lærer, tror jeg er essensielt for vår fremtidige rolle som lærer. 

Har du noen råd til andre som kanskje vurderer å ta grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn?

– Dersom du er usikker på hva du vil studere, men liker å jobbe med mennesker, vil jeg absolutt råde deg til å søke GLU 5.-10! På studiet får man tilegnet seg verdifull kompetanse og utviklet seg som medmenneske. Dette er viktige kvaliteter i læreryrket, som også kan brukes til å åpne dører til andre yrkesmuligheter. 

Da jeg begynte på studiet kjente jeg allerede godt til UiS, men for studenter som er nye i byen tenker jeg at det å ha kjennskap til UiS og SiS sine sosiale og faglige tilbud, kan være veldig kjekt. Da tenker jeg på alt fra gratis konserter til kurs om kildehenvisning. I tillegg vet jeg at det er mange gode linjeforeninger og organisasjoner på UiS, hvor Pedagogstudentene er de som jobber for lærerstudentene.

Les mer