110 resources
Ung kvinnelige lærerstudent er i et klasserom og hjelper noen elever. Vi ser elevene bakfra.
Fagartikkel

Simulering som pedagogisk metode knyttet til skikkethetsvurdering i grunnskolelærerutdanningen

Grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger (UiS) har de siste to årene utviklet og...

Fagartikkel

Undervisningsverkstedet - for faglærere i lærerutdanningene

Undervisningsverkstedet er satt i gang av Universitetet i Agder (UiA) og er et teknologirikt...

mann står innerst i et rom ved en whiteboard-tavle, vi ser ryggene til dem som ser fram mot ham og tavler
Fagartikkel

Repetisjonskurs + matte = trygge lærerstudenter og bedre resultater

Lærerstudenter har høy strykprosent på matematikkdelen av lærerstudiet. Ved Universitetet i...

To elever hører på en foreleser
Fagartikkel

Erfaringer med simuleringsaktiviteter i grunnskolelærerutdanningen

Bruk av simuleringsaktiviteter er et eksempel på det utvidede praksisbegrepet innen...

Lærer som underviser flere elever i et klasserom
Avhandling

Samarbeid og det tredje rom i praksisopplæringen

Ny doktorgrad fra Universitetet i Oslo ser nærmere på hvordan praksisopplæringen i lærerutdanningen...

To personer sitter i et studio
Webinar

Webinar om lærerutdanningsforskning i de nordiske landene

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) arrangerte fredag 2. februar webinar om lærerutdanningsforskning...

En gruppe mennesker står rundt et bord og en tavle og diskuterer
Rapport og melding

Eksempler på utvidet praksis i lærerutdanninger

Rapport med eksempler på utvidet praksis i lærerutdanninger og en tematisk oversikt over studerte...

To barn løper innover i et hus, en kvinne står bak
Webinar

Video-opptak av webinar om skole-hjem-samarbeid

Her kan du se opptak av Kunnskapssenter for utdannings webinar om skole-hjem-samarbeid, arrangert 15...

Elev ved pult, lærer står ved siden av
Fagartikkel

Hvordan motivere framtidige lærere er tema i bok av skoleforskere

Sviktende rekruttering til lærerutdanningene drøftes i bok skrevet av skoleforskere, blant annet fra...

To voksne personer snakker sammen i et tomt klasserom
Avhandling

Partnerskap i lærerutdanningene - hvordan utvikle praksislærernes profesjonelle identitet

Fersk doktorgradsavhandling ved Universitetet i Agder, som er en studie av praksislærere som...

Voksen person sitter og ser litt bekymret ut
Avhandling

Lærerutdanningen og studentenes indre følelser

Hvis lærerstudenter lærer å forholde seg til hele følelsesregisteret sitt - sine «emosjoner» på...

barnefingre peker mot bilder
Fagartikkel

Tidlig erfaring med praksis på campus for grunnskolelærerstudenter

Et eget prosjekt ved lærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger har vist seg så vellykket at det...

Hatt ligger ved delt jordklode og noen bøker
Fagartikkel

Internasjonal studentmobilitet i sammenheng med lærerutdanning

Artikkel som undersøker mobilitetspolitikk for høyere utdanning, skrevet av Tea Dyred Pedersen, som...

Barn sitter i møte med to voksne ved et bord
Kunnskapsoversikt

Utviklingssamtaler i skolen - foreldres, læreres og elevers roller

En systematisk kunnskapsoversikt og metasyntese fra Kunnskapssenter for utdanning, som kan være...

Skjermbilde kunnskapsoversikt lærerutdanning Norden
Kunnskapsoversikt

Kunnskapsoversikt over forskning på lærerutdanning i Norden

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Universitetet i Stavanger har systematisert forskning på...

Skjermbilde Evidence Gap Map
Levende kart

Levende kart over forskning på lærerutdanning i Norden

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) har systematisert forskningen om forskning på lærerutdanning i...

Tre personer sitter rundt en dataskjerm som er plassert på et bord
Fagartikkel

Forskning på lærerutdanning i Norden

For første gang er det gjennomført og publisert et levende kart med oversikt over 830 vitenskapelige...

Kvinne står foran gruppe i klasserom. To personer sitter med ryggen til.
Fagartikkel

Profesjonelle lærere i det 21. århundre (TEQ21)

TEQ21: Profesjonelle lærere i det 21. århundre er et forskningsprosjekt ledet av OsloMet, som har...

Skjermbilde FRLU2025
Rapport og melding

Arbeid med bachelor- og masteroppgåver i lærarutdanningane

Rapport som er ein del av arbeidet til Fagleg råd for Lærerutdanning 2025.

Syv personer står ved siden av hverandre og er i samtale med hverandre bak et langbord med en pc-på.
Podkast

Rettleiing av lærarar - korleis gjera det betre?

Denne podkasten frå Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) ser nærare...

Mann spiller gitar i barnehage
Fagartikkel

Barnehage og profesjonsutdanning – hvordan gjøre hverandre gode?

Studentene i barnehagelærerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har vært med å skape sin...

Lærer i klasserom
Forskningsnotat

Erfaringsbasert læring i lærerutdanningen

For at erfaringsbasert læring i lærerutdanningen skal lykkes, må undervisningen være virkelighetsnær...

Elever ser i mikroskop
Fagartikkel

Flipped classroom i naturfag (FiNa)

Flipped classroom i naturfag (FiNa) har som mål å utvikle og utforske læringsdesign med hovedvekt på...

Mann står ved tavle full av matematiske formler
Fagartikkel

Matematikk, naturfag og algoritmisk tenkning (MASCOT)

MASCOT er et tverrfaglig og innovativt forskningsprosjekt, ledet av OsloMet, som tar sikte på å...