Hopp til hovedinnhold
1 resources
Lærer som underviser flere elever i et klasserom
Rapport og melding

Meld. St. 14

Kompetansereformen - Lære hele livet