Animasjonsfilm som skapende prosess

Ved å bruke denne ressursen får barnehagelærerutdannere, studenter og barnehageansatte kunnskap om å lære å lage animasjonsfilm, slik at de deretter kan lage animasjonsfilmer sammen med barna. Ressursen, med tilhørende fagfilm, er utviklet av Filiorum - Senter for barnehageforskning, ved Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

En skapende prosess med digital teknologi er en kompleks prosess bestående av tradisjonelle ikke-digitale og nye digitale aktiviteter. For å involvere barna i prosessen må barnehagepersonalet ta i bruk ulike pedagogiske strategier. Men, for barna holder det ikke å fokusere bare på prosessen – for barna er også det ferdige produktet viktig.

(Illustrasjonsfoto: UiS)

Ved å bruke ressursen, med en anbefalt tidsbruk på 60-90 minutter, får barnehagelærerutdannere, studenter og barnehageansatte kunnskap om å lære å lage animasjonsfilm, slik at de deretter kan lage animasjonsfilmer sammen med barna.