Bærekraftsatsing i realfagene utvikler lærerutdanningene ved NTNU

Institutt for lærerutdanning ved NTNU har det siste tiåret vært med i en rekke skoleutviklings- og forskningsprosjekter knyttet til realfag. Her får du presentert de som aktuelle innen temaet bærekraft.

Publisert Sist oppdatert
Definisjon
Bærekraft

Bærekraft er et ord som i dag vanligvis betyr at noe passer med idealet om bærekraftig utvikling. En bærekraftig utvikling vil si en utvikling som tilfredsstiller behovene til menneskene som lever nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Diskusjoner om bærekraft dreier seg særlig om å bekjempe miljøproblemer, fattigdom og nød, og er gjerne inspirert av FNs bærekraftsmål (fra Store norske leksikon).

Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle undervisning i kritisk tenkning for barneskolen og å undersøke utbyttet av denne.

Fra målsetningen til CriThiSE-prosjektet

Nærbilde av person i skog, bilde tatt nedenfra
Bærekraft er i ferd med å bli et svært viktig stikkord også innen utdanning. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Bærekraft er et emne som får stadig mer innflytelse, og under Lærerutdanningskonferansen tidligere i vår var temaet nettopp bærekraft i lærerutdanning.

Institutt for lærerutdanning ved NTNU har de siste ti årene vært involvert i en rekke skoleutviklings- og forskningsprosjekter, både EU-prosjekter og NFR-prosjekter, som har vært knyttet til realfag i lærerutdanning og skole.

Fire av disse prosjektene brukes innen lærerutdanningene på NTNU innen bærekraft, og ble nylig presentert under den nevnte Lærerutdanningskonferansen.

Disse fire er ENSITE, EduChange 2.0, MOST og CriThiSE.

  • ENSITE - en forkortelse for Enviromental Socio-Scientific Issues in Initial Teacher Education - er et Erasmus +-prosjekt som støtter «the development of future science and maths teachers’ environmental citizenship and related teaching competences.»
  • EduChange 2.0 er et samarbeid mellom NTNU, Palacký University Olomouc, Utrecht University og University of Malta. «Promoting active citizenship through innovative geoparticipatory methods to tackle wicked-environmental problems» er samarbeidets motto og utgangspunkt.
  • MOST (Meaningful Open Schooling Connects Schools To Communities) er et treårig klima- og miljørelatert prosjekt med finansiering fra EU. Prosjektperioden er fra 1. september 2020 til 31. august 2023 og det er 23 partnere fra 10 europeiske land. MOST har som mål å skape meningsfull naturfagundervisning for elever i skolen ved å etablere partnerskap mellom skoler og deres lokalsamfunn. Målet er å skape bedre sammenheng mellom skoler og praksis, og også forskning og praksis, skriver NTNU på sin nettside.
  • CriThiSE (Critical Thinking in Sustainability Education) er et samarbeid mellom NTNU, Karlstads Universitet, Naturfagsenteret, Skrivesenteret, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og fem skoler; en i Karlstad, en i Lillestrøm og tre i Trøndelag. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet og koordineres av Institutt for lærerutdanning, NTNU. «Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle undervisning i kritisk tenkning for barneskolen og å undersøke utbyttet av denne,» heter det i presentasjonen av prosjektet.