Eget senter sprer kunnskap om yrkesfag og yrkesfaglærerutdanning

Senter for kunnskap om yrkesfag er en ny satsing som formidler forskning og informasjon om yrkesfag og yrkesfaglærerutdanning. Det er startet av Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) ved OsloMet, som er det største miljøet innenfor fag- og yrkesopplæring i Norden.

Publisert Sist oppdatert

PPU-student i praksis på yrkesfag
(Illustrasjonsfoto: UiS)

Med nysatsingen Senter for kunnskap om yrkesfag (oppstart i januar i år) ønsket OsloMet å sette formidlingen av yrkesfag og yrkesfaglærerutdanningen i system.

Senter for kunnskap om yrkesfag har en nettside som inneholder blant annet forskning om yrkesfag fra 2018/19 og framover.

Du finner også digitale ressurser om fag- og yrkesopplæring og en egen podkast der.

Nettsiden har sitt utspring fra Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) ved OsloMet, som har det største miljøet innenfor fag- og yrkesopplæring i Norden.

Gjennom Senter for kunnskap om yrkesfag ønsker instituttet og universitetet å bidra til å spre kunnskap om fag- og yrkesopplæring i Norge.

Sammen med NTNU er OsloMet den eneste institusjonen i Norge som har treårig bachelor i yrkesfaglærerutdanning. En rekke andre utdanningssteder har PPU-Y.