Et økokritisk perspektiv på friluftslivelevenes forhold til naturen

Ved å satse på utdanning for bærekraftig utvikling, kan utdanningsprogrammer i friluftsliv legge til rette for et økosentrisk skifte i forholdet menneske-natur, som uten tvil er en underliggende årsak til naturkrisen.

Published Endret

Løvetann
(Illustrasjonsfoto)

Friluftslivfaget bør utdanne for bærekraftig utvikling som svar på naturkrisen, skriver Tom Lund i denne vitenskapelige artikkelen. Han er høgskolelektor ved Høgskolen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, underviser i friluftsliv og kroppsøving for norske og internasjonale studenter.

Artikkelen heter «An ecocritical perspective on friluftsliv students’ relationships with nature,» og ble publisert i Journal for Research in Arts and Sports Education (JASEd) tidligere i år. Her er sammendraget, på norsk:

«Ved å satse på utdanning for bærekraftig utvikling, kan utdanningsprogrammer i friluftsliv legge til rette for et økosentrisk skifte i forholdet menneske-natur, som uten tvil er en underliggende årsak til krisen. Denne artikkelen søker ny innsikt i friluftslivstudentenes forhold til naturen gjennom hva de sier om eget friluftsliv. Artikkelen tar sikte på å gi kritisk innsikt i hvordan friluftsliv og undervisning utendørs kan føre til mer bærekraftige forhold til naturen. Empirien består av åtte intervjuer analysert innenfor rammen av posthuman og økokritisk teori.

Funnene indikerer at studentene i denne studien har dannet et antroposentrisk forhold til naturen innenfor en natur-kultur-dikotomi. Selv om studentene i studien er miljøbevisste, ettersom de bygger sitt forhold til naturen innenfor en natur-kultur-dikotomi, holder de seg ikke ansvarlige utover sitt eget private forhold til naturen. Følgelig opplever disse studentene spenninger innenfor natur-kultur-dikotomien mellom deres økologisk bevisste forhold til naturen og deres antroposentriske syn på naturen.

Friluftslivsfaget bør synliggjøre sitt forhold til naturen og kritisk undersøke hvordan det representerer naturen gjennom pedagogisk praksis.»