Hvordan få sjenerte barn til å trives i barnehagen?

Ved å bruke denne ressursen får barnehagelærerutdannere, barnehagelærerstudenter og barnehagepersonalet kunnskap om hvilke utfordringer sjenerte barn kan ha gjennom det første barnehageåret, og hvordan de kan fremme sjenerte barns trivsel. Ressursen, med tilhørende video, er utviklet av Filiorum - Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Jente står alene med bøyd hode og ryggen til.
(Illustrasjonsfoto: UiS)

Det kan være ekstra utfordrende for sjenerte barn å begynne i barnehagen. For å støtte og hjelpe dem til å trives best mulig, er det viktig at personalet ser og anerkjenner barnas behov i ulike situasjoner. Et ekstra tett og godt samarbeid med foreldrene og i personalet er derfor viktig når man har sjenerte barn på avdelingen.

God opplæring av personal, men også av studenter, gjennom barnehagelærerutdanningen, står sentralt her.

Ved å bruke ressursen «Sjenerte barn og deres trivsel i barnehagen» får barnehagelærerutdannere, barnehagelærerstudenter og barnehagepersonalet kunnskap om hvilke utfordringer sjenerte barn kan ha gjennom det første barnehageåret og hvordan de kan fremme sjenerte barns trivsel. Ressursen er utviklet av Filiorum - Senter for barnehageforskning, ved Universitetet i Stavanger.

Ressursen, inkludert en video, tar mellom 45 og 60 minutter å gjennomføre. Den passer for og barnehagelærerutdannere, barnehagelærerstudenter og barnehagepersonal.