Hvordan motivere framtidige lærere er tema i bok av skoleforskere

Sviktende rekruttering til lærerutdanningene drøftes i bok skrevet av skoleforskere, blant annet fra Universitetet i Agder. De mener blant annet læreryrket må fylles med mening igjen, og ser på hvordan lærerutdanningene kan bidra til dette.

Publisert Sist oppdatert

Elev ved pult, lærer står ved siden av
En ny bok ser nærmere på læreres motivasjon for å jobbe i skolen, og undersøker hvordan lærerutdanningene kan bedre rekrutteringen. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Norge har de siste årene slitt med rekruttering til læreryrket, både ved at flere slutter i yrket og at færre søker seg til lærerutdanningene. Trenden merkes også i de nordiske nabolandene våre.

En bok utgitt i høst, «Professionsuddannelser i krise? Rekrutteringsproblemer, meningstab og meningsdannelse i nordiske lærer- og pædagoguddannelser», ser nærmere på disse problemstillingene.

Skoleforskere undersøker her rekrutteringsproblemer, meningstap og meningsdannelse i nordiske lærer- og pedagogutdanninger. Utgivelsen er et resultat av Erasmus+ prosjektet MeShape, der blant annet Universitetet i Agder (UiA) er en av partnerne.

Boken består av ni kapitler som alle handler om mening og motivasjon i læreryrket, og der lærere forteller hva som motiverer dem med yrket. Målet er at lærerutdannere kan lære mer om å motivere framtidige lærere.

– Det er viktig å ta lærernes stemmer på alvor og oppfordre dem til å delta i samfunnsdebatten om skolen. Mestring, autonomi, gode relasjoner og muligheten til å jobbe godt med mennesker er sentrale faktorer for et meningsfullt læreryrke, sier Aslaug Kristiansen, professor ved UiA og en av forfatterne i boken, til universitetets nettside.