Lærerstudentenes erfaring med tekstprogrammeringsspråket Python

Bruk av tekstprogrammeringsspråket Python i grunnskolelærerutdanningen og hvordan lærerstudentenes erfaringer var.

Published Endret

Ung mannlig lærerstudent er i klasserom i praksis. Vi ser en gruppe elever bakfra.
Lærerstudent under praksis, i matematikkundervisning. (Illustrasjonsfoto: UiS)

Denne teksten, skrevet av førstelektor Pål-Erik Eidsvig ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tar for seg lærerstudentenes erfaring i bruk av tekstprogrammeringsspråket Python i grunnskolelærerutdanningen.

Ved oppstart av semesteret, ble studentene presentert for et arbeidskrav som skulle inneholde bruk av Python og filming av programmets virkemåte, alene eller i par. Videoen skulle ha maksimal lengde på 5 minutt og studentene fikk selv velge vanskelighetsgraden på programmet de skulle utføre. Det ble gjort to anonyme spørreundersøkelser, hvor resultatene blir presentert i teksten. Den ene undersøkelsen tar blant annet for seg erfaring med å ha brukt Python i matematikktimene. Den andre undersøkelsen tar for seg bruk av Python i et arbeidskrav og filming av forklaring.