Samtale om høytlesing av bildebøker

FILIORUM - Senter for barnehageforskning har laget denne ressursen om høytlesing av bildebøker som et utgangspunkt for samtaler med barn. Ressursen er ment for barnehagelærerutdannere, barnehagelærere og barnehagelærerstudenter.

Publisert Sist oppdatert

høytlesing med barnegruppe
Ved å bruke ressursen vil barnehageansatte, barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdannere bli mer bevisste på hvordan ulike handlingssteder kan være framstilt i bildebøker, og hvordan dette kan brukes som et samtaletema i forbindelse med høytlesing i barnehagen. (Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Ifølge rammeplanen skal barnehagepersonalet invitere barn til å delta i ulike typer samtaler. Barnehagen skal også gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunn og verden. Ved å lese bildebøker som f.eks. tematiserer forholdet mellom by og natur, kan barnehagepersonalet arbeide med begge disse områdene.

I denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning presenteres resultatene fra forskningsartikkelen Nature and the City in Three Norwegian Picturebooks av Katarzyna Tunkiel (2019).

I fagfilmen presenteres sentrale funn fra forskningsartikkelen knyttet til hva samtaler om by og natur i bildebøker kan bety for barns miljøbevissthet. Fagfilmen er et eksempel på hvordan bildebøker kan brukes for å invitere til samtaler om ulike tematikker sammen med barn.