Arendalsuka: Hva gjør vi med de økte mobbetallene?

Torsdag 15. august 2024 kl. 12:30-13:30,
Arendal,
Arendal kino.

For andre år på rad viser Elevundersøkelsen at forekomsten av mobbing øker i skoler over hele landet. Hvordan kan vi forklare tallene? Og hva kan vi gjøre for å snu den negative utviklingen?

Publisert Sist oppdatert
En gutt som ikke tør å se på datamaskinen.
Forekomsten av mobbing øker over hele landet. Hva kan gjøres med det? Foto: Getty Images.

Mobbing er et alvorlig samfunnsproblem. Det kan få alvorlige konsekvenser for de som blir utsatt for mobbing, men også for de som utsetter andre for det. For å komme i posisjon til å snu en negativ utvikling, er vi nødt til å forstå mekanismene som ligger bak og hvorfor elevene svarer slik de gjør i elevundersøkelsen. Torsdag 15. August inviterer Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) til paneldebatt for å ta opp dette viktige temaet. I panelet vil ulike stemmer representeres for å belyse temaet fra ulike synsvinkler. Elevrollen, lærerrollen, foreldrerollen samt forskere og politikere vil alle være representert i denne debatten. Hva sier den nyeste forskningen om mobbing, og hva skal politikerne gjøre for å klare å snu denne negative samfunnsutviklingen? Det vil bli debattert i dette arrangementet ledet av debattleder Maria Gilje Strand. Direktør i Udir, Morten Rosekvist vil også bidra under dette arrangementet ved å si noen innledende ord og gi et aldri så lite oppspark til debatten.  

Medvirkende: 

  • Katrine Olsen Gillerdalen: mistet sin sønn Odin til selvmord som følge av mobbing. Hun har startet Odinstiftelsen, som i 10 år har arbeidet for å bekjempe mobbing, og bistått barn og foresatte i deres kamp.
  • Ida Sjursø: er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), der hun underviser og forsker. Hennes fagområde er mobbing, og hun har blant annet skrevet en doktorgrad om tradisjonell og digital mobbing, og konsekvenser av mobbing.  
  • Jan Tore Sanner: er stortingsrepresentant fra Høyre. Mobbing i norsk skole er et tema Sanner er opptatt av, og i denne debatten ønsker han blant annet å belyse hva politikerne kan og bør gjøre med de økte mobbetallene.
  • Marit Nygård Roth: er mobbeombud for barnehage og grunnskole i Rogaland. Som mobbeombud er hun jevnlig i kontakt med barn, unge og foresatte som opplever mobbing eller på andre måter ikke har det trygt og godt i barnehagen og skolen og med ansatte i skole og barnehage. 
  • Joakim Nilsen: er nestleder i Elevorganisasjonen, som er elevenes og lærlingenes egen organisasjon. Elevorganisasjonen kjemper for en skole på elevenes premisser. Nilsen er opptatt av temaet mobbing, og ønsker å være elevene i norsk skole sin stemme inn i denne debatten.  
  • Eirik Jåtten: er rektor på Vardheia ungdomsskole og nestleder i utvalg for utdanning og oppvekst (H). Engasjerer seg aktivt i temaet, og har skrevet flere debattinnlegg i media om mobbing.  

Gå til arrangementet på Arendalsukas nettside