Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa statssekretær Sindre Lysø da han stod for den offisielle åpningen av konferansen.

Published Endret

Dag Jostein Nordaker åpner Læringsmiljøkonferansen 2022.

Senterleder Dag Jostein Nordaker ønsket velkomment til Læringsmiljøkonferansen 2022.

Oversiktsbilde over hovedsalen under Læringsmiljøkonferansen 2022

Statssekretær Sindre Lysø stod for den offisielle åpningen av konferansen.

Foto av professor Peter Smith på scenen.

Hovedforedragsholder Peter Smith snakket om hvordan forskning på mobbing har utviklet seg, og gjorde noen refleksjoner på hvordan mobbing defineres.

Bilde av et kamera.

Hele konferansen ble streamet.

Foaje med mennesker på konferanse.

Stands på utsiden av konferansesalen.

Johannes Finne, Hildegunn Fandrem, Selma Therese Lyng og Jon Halfdan Lenning på scenen under Læringsmiljøkonferansen.

Johannes Finne ledet en debatt om mobbedefinisjonen. I panelet var Hildegunn Fandrem, Selma Therese Lyng og Jon Halfdan Lenning.

Unni Lunde på en scene.

Unni Lunde og Kari Stamland Gusfre gikk gjennom Læringsmiljøsenterets kartleggings- og utviklingsverktøy som blant annet kan brukes i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Trude Havik på en scene.

Trude Havik hadde et foredrag om skolenærvær.

Terje Ogden på en scene

Hovedforedragsholder Terje Ogden snakket om hvordan stimulering av ferdigheter i livsmestring kan fremme inkluderende samhandling i barnehage og skole.

Svanaug Lunde og Mona Gjøse Skaaren på en scene

Svanaug Lunde og Mona Gjøse Skaaren snakket om betydningen av SFO og den nye SFO-utdanningen.

Pål Roland på en scene.

Pål Roland snakket om barrierer og suksessfaktorer for inkluderende praksis i kompetanseløftet.

Natalia Kucirkova på en scene.

Natalia Kucirkova snakket om hvordan og hvorfor det er viktig å forske på lukt med barn.

Marianne Sandvik Tveitnes på en scene.

Marianne Sandvik Tveitnes snakket om KOSIP.

Kjersti Tharaldsen og Johannes Finne på en scene.

Kjersti Tharaldsen og Johannes FInne hadde innlegg om hvordan vi kan følge opp etter at mobbing har blitt oppdaget og stoppet.

Bilde av et kamera.
Joachim Kolnes

Joachim Kolnes har skrevet doktoravhandling systemrettet sakkyndighetsarbeid i PP-tjenesten.

Hæge Odberg på en scene.

Hæge Odberg i Porsgrunn PPT hold foredrag sammen med Joachim Kolnes.

Grete Sørensen Vaaland på en scene.

Grete Sørensen Vaaland hadde innlegg om observasjonsmetoden CLASS.

Geir Skeie på en scene.

Geir Skeie trakk linjer mellom mellom læringsmiljø og fagundervisning.

Ellen Elvethon og Ingrid Midteide Løkken på en scene.

Ellen Elvethon og Ingrid MIdteide Løkken snakket om hva som fremmer og hemmer gode relasjoner mellom de yngste i barnehagen.

Elisabeth Stray Gausel på en scene.

Elisabeth Stray Gausel snakket sammen med Natalia Kucirkova om hvordan og hvorfor det er viktig å forske på lukt med barn.

Kjersti Tharaldsen, Terje Ogden, Ingunn Størksen, Lene Vestad og Bente Granberg på en scene.

Til sist i programmet var det en paneldebatt om livsmestring. I panelet stod Terje Ogden, Ingunn Størksen, Lene Vestad og Bente Granberg. Debatten ble ledet av Kjersti Tharaldsen.

Inkluderende samhandling var tema da deltakere fra hele landet var samlet til Læringsmiljøkonferansen på Oslo Plaza denne uken.

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa statssekretær Sindre Lysø da han åpnet konferansen. Han løftet frem viktigheten av barnehage, SFO og skole i barns oppvekst og utvikling, og trakk frem de voksnes ansvar for barnas situasjon her og nå, men også deres fremtid.

Trenger vi en definisjon av mobbing?

Etter en hovedpresentasjon av professor Peter Smith, hvor han dro hovedlinjer innen mobbeforskning og reflekterte rundt ulike definisjoner, ble det invitert til paneldebatt omkring mobbedefinisjonen. Hvilke definisjoner finnes? Hvem er de nyttige for? Og når vil den fungere best?

I panelet satt mobbeombud i Troms og Finnmark, Jon Halfdan Lenning, seniorforsker ved OsloMet, Selma Therese Lyng og professor ved Læringsmiljøsenteret, Hildegunn Fandrem. Debatten ble ledet av førsteamanuensis Johannes Finne fra Læringsmiljøsenteret.

Sosial og emosjonell læring i barnehage, SFO og skole

Konferansens andre hovedforedrag ble holdt av Terje Ogden, seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU). Han snakket om hvordan stimulering av ferdigheter i livsmestring kan fremme inkluderende samhandling i barnehage og skole.

I paneldebatten som fulgte ble det stilt spørsmål ved om det når er komment en forventning om at livsmestring kan løse alle problemer? Kan det det? Lover vi for mye? Hvordan kan vi skape fellesskap og inkludering for alle barn i både barnehage, SFO og skole?

Gode relasjoner på alle arenaer

Fra hva som fremmer og hemmer gode relasjoner blant de yngste i barnehagen til trygghet og gode relasjoner på skolen. Alle foredragsholderne løftet "inkluderende samhandling" fra ulike perspektiv.

Gjennom konferansen ble disse temaene løftet:

  • Hvorfor arbeide med mangfold og inkludering i skolen? Noen perspektiver på forholdet mellom læringsmiljø og fagundervisning (Geir Skeie, UNESCO Chair og Institutt for kultur- og språkvitenskap)
  • Kompetanseløftet, barrierer og suksessfaktorer for inkluderende praksis - erfaringer så langt (Pål Roland, Læringsmiljøsenteret)
  • KOSIP og Læringsmiljøsenterets katrleggings- og utviklingsverktøy i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis (Marianne Sandvik Tveitnes, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Unni Lunde og Kari Stamland Gusfra, Læringsmiljøsenteret)
  • CLASS som systematisk verktøy for observasjon i klasserommet (Grete Sørensen Vaaland, Læringsmiljøsenteret)
  • PP-rådgiveren som inkluderingsagent? Systemrettet sakkyndighetsarbeid i PP-tjenesten (Joachim Kolnes, Læringsmiljøsenteret, og Hæge Odeberg, PPT Porsgrunn)
  • Hvordan fremme skolenærvær? (Trude Havik, Læringsmiljøsenteret)
  • Personalets rolle i å fremme relasjoner mellom de yngste barna i barnehagen (Ingrid Midteide Løkken og Ellen Elvethon, Læringsmiljøsenteret)
  • Hvorfor og hvordan forske på lukt med barn? (Natalia Kucirkova og Elisabeth Stray Gausel, Læringsmiljøsenteret)
  • Nå satser vi på SFO! (Mona Gjøse Skaaren, Jåtten SFO, og Svanaug Lunde Læringsmiljøsenteret)
  • Oppfølging etter mobbing (Johannes Finne og Kjersti Tharaldsen, Læringsmiljøsenteret)

Tekst: Ina Midttveit

Alle foto: Jørn Steen

Se smakebiter fra noen av foredragene:

En mobbesak er ikke ferdig selv om mobbingen er oppdaget og stoppet.
Oppfølging etter mobbing

Hvorfor er det viktig med oppfølging etter at mobbingen er stoppet?
Kjersti Tharaldsen og Johannes Finne fra Læringsmiljøsenteret stod for en av konferansens parallellsesjoner. Her snakket de om viktigheten av oppfølging av elever og klassemiljøet også etter at en mobbesak er oppdaget og stoppet.

- Det gøyeste med SFO er nesten alt!
Nå satser vi på SFO!

UiS er først ut i Norge med landets første SFO-utdanning. Denne viktige arenaen i barns liv har lenge falt mellom to stoler. Svanaug Lunde fra Læringsmiljøsenteret og Mona Gjøse Skaaren stod for en av konferansens parallellsesjoner. De viste blant annet denne superherlige filmen.

Få en liten smakebit fra utstillingen fra Vitenfabrikken i Sandnes.
Hvorfor og hvordan forske med barn på lukt

Natalia Kucirkova og Elisabeth Stray Gausel fra Læringsmiljøsenteret stod for en av konferansens parallellsesjoner og snakket om viktigheten av luktesansen - og hvordan den har blitt nedprioritert i barns opplæring. Natalia har sammen med sitt team nå laget Norges første utstilling for barn hvor lukt har hovedrollen. Utstillingen står på Vitenfabrikken i Sandnes ut 2022. Få en sniktitt i utstillingen her.