Ledige stillinger som veileder i Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle arbeidet med å fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljø for alle barn og unge. Nå søker vi veiledere i ca. 15 % stilling fra høsten 2023.

Published Endret

Voksen og barm i barnehage smiler og prater sammen.
Ved Læringsmiljøsenteret søker vi veiledere som ønsker å jobbe i en midlertidig åremålsstilling på ca 15 % i to år. Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS.

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet fått ansvar for å etablere, drifte og veilede gruppene som skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med å fremme og forbedre læringsmiljøet.

Vi trenger veiledere til Læringsmiljøprosjektets pulje 7 (2023 - 2025). Stillingene er midlertidige åremålsstillinger på ca. 15 % i to år. Veilederne vil bli ansatt ved Læringsmiljøsenteret og organiseres i team. Hvert veilederteam får ansvar for bestemte kommuner/enheter, og det tilstrebes å knytte til oss veiledere med en viss lokal forankring.

En 15 % stilling tilsvarer i arbeidsmengde litt i underkant av en dag per uke, men arbeidet vil i perioder kunne gå over flere dager, for eksempel en tre/todagers samling i en uke, og mindre arbeid i andre uker. Det vil ikke være en fast arbeidsdag. Dersom det er ønskelig, kan det i noen tilfeller være aktuelt at veilederen i stedet for ansettelse kan frikjøpes av hovedarbeidsgiver, eller eventuelt tilknyttes via eget AS.

Les mer om Læringsmiljøprosjektet:

Kvalifikasjonskrav:

Søkere må ha barnehage- eller grunnskolelærerutdanning og formell veilederkompetanse.  Det er ønskelig med utdanning på masternivå innen pedagogikk, ledelse eller tilsvarende. Erfaring fra praksis i barnehage eller skole vektlegges.

Søknad:

Søknad sendes til Læringsmiljøsenteret ved kontorsjef Ingar Lee (ingar.lee@uis.no) innen 5. februar.

Søknaden må inneholde

  • CV
  • dokumentert vitnemål på høyeste grad
  • dokumentert veilederutdanning
  • en begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta som veileder i prosjektet
  • aktuelle referanser.

Stillingsperioden vil formelt vare fra 01.07.23 – 30.06.25 Lønn: l.tr. 70 (kr. 661 400)  

Søknadsfrist 5. februar 2023.

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med Marianne Torve Martinsen (marianne.t.martinsen@uis.no) ved spørsmål om barnehage og Dziuginta Baraldsnes (dziuginta.baraldsnes@uis.no) ved spørsmål om skole.

Kontaktpersoner

Førstelektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis
51831848
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning