Program Læringsmiljøkonferansen 2022

Med tema "Inkluderende samhandling" legges det til rette for interessante foredrag og debatter. Se programmet her!

Published Endret

To ungdommer i en skolegård.

Programmet oppdateres fortløpende.

7. november
10.00 - 10.05Velkommen ved senterleder Dag Jostein Nordaker
10.05 - 10.15Offisiell åpning ved statssekretær Sindre Lysø
10.15 - 11.00Hovedforedrag: The school bullying research program: How and why has it developed, and reflections on the "new definition" of bullying - Peter Smith
11.00 - 11.15Pause
11.15 - 12.00Paneldebatt: Mobbedefinisjonen og implikasjoner for praksisfeltetPaneldeltakere: Jon Halfdan Lenning (mobbeombud i Troms og Finnmark), Selma Therese Lyng (OsloMet), Attia Mizra Mehmood (Oslo kommunale foreldreutvalg) og Hildegunn Fandrem (Læringsmiljøsenteret)
Debattleder: Johannes Finne (Læringsmiljøsenteret)
12.00 - 13.00Lunsj
Parallell IParallell II
13.00 - 14.15Oppfølging etter mobbing
- Johannes Finne og Kjersti Tharaldsen (Læringsmiljøsenteret)
Nå satser vi på SFO!
- Mona Gjøse (Jåtten SFO) og Svanaug Lunde (Læringsmiljøsenteret)
14.15 - 14.45Pause og mulighet for å bytte rom
14.45 - 16.00Hvordan fremme skolenærvær?
- Trude Havik (Læringsmiljøsenteret)
Personalets rolle i å fremme relasjoner mellom de yngste barna i barnehagen
- Ingrid Midteide Løkken og Ellen Elvethon (Læringsmiljøsenteret)

Hvorfor og hvordan forske på lukt med barn?
- Natalia Kucirkova og Elisabeth Stray Gausel (Læringsmiljøsenteret)
8. november
Parallell IParallell II
09.00 - 10.15CLASS i skolen
- Grete Sørensen Vaaland (Læringsmiljøsenteret)
Ulike kartleggingsverktøy i kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis:

1)KOSIP
- Marianne Sandvik Tveitnes (Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk)

2)Læringsmiljøsenterets kartleggings- og utviklingsverktøy
- Unni Lunde og Kari Stamland Gusfre (Læringsmiljøsenteret)
10.15 - 10.30Pause og mulighet for å bytte rom
10.30 - 11.45Kompetanseløftet, barrierer og suksessfaktorer for inkluderende praksis - erfaringer så langt
- Pål Roland (Læringsmiljøsenteret)

PP-rådgiveren som inkluderingsagent? Systemrettet sakkyndighetsarbeid i PP-tjenesten
- Joachim Kolnes (Læringsmiljøsenteret) og Hæge Odeberg (PPT Porsgrunn)
Hvorfor arbeide med mangfold og inkludering i skolen? Noen perspektiver på forholdet mellom læringsmiljø og fagundervisning
- Geir Skeie (Institutt for kultur- og språkvitenskap)
11.45 - 13.00Lunsj
13.00 - 13.45Hovedforedrag:
Hvordan kan stimulering av ferdigheter i livsmestring fremme inkluderende samhandling i barnehage og skole?
- Terje Ogden
13.45 - 14.00Pause
14.00 - 15.00Paneldebatt: Kan sosial emosjonell læring og livsmestring bidra til inkluderende samhandling i barnehage, SFO og skole?

Paneldeltakere: Terje Ogden, Lene Vestad (Læringsmiljøsenteret), Ingunn Størksen (Læringsmiljøsenteret) og Bente Granberg (Bærum kommune)
Debattleder: Kjersti Tharaldsen (Læringsmiljøsenteret)
15.00 - 15.15Takk for nå

Læringsmiljøkonferansen 2022

Tilbake til konferansens hovedside

Kjøp billetter

deltaker.no