Publikasjoner og formidling – 2020

Ansatte ved Læringsmiljøsenteret skriver mange forskningsartikler, rapporter og bøker/bokkapitler. Her er en oversikt over publikasjoner og formidlingsarbeidet i 2020.

Published Endret
Bøker i bokhylle
Her finner du en oversikt over publikasjoner, foredrag og annen formidling fra Læringsmiljøsenterets ansatte. Foto: iStock.

Vitenskapelige artikler

Aadland, Eivind; Tjomsland, Hege Eikeland; Johannessen, Kjersti; Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Resaland, Geir Kåre; Glosvik, Øyvind; Lykkebø, Osvald; Stokke, Rasmus; Andersen, Lars Bo; Anderssen, Sigmund Alfred; Pfeiffer, Karin Allor; Tomporowski, Phillip D; Størksen, Ingunn; Bartholomew, John; Ommundsen, Yngvar; Howard, Steven James; Okely, Anthony D.; Aadland, Katrine Nyvoll (2020). Active Learning Norwegian Preschool(er)s (ACTNOW) – Design of a Cluster Randomized Controlled Trial of Staff Professional Development to Promote Physical Activity, Motor Skills, and Cognition in Preschoolers [Study protocol]. I: Frontiers in Psychology. Volum 11. s.

Bøe, Marit; Hognestad, Karin; Steinnes, Gerd Sylvi; Fimreite, Hege; Moser, Thomas (2020). I en helhetlig tilnærming til læring er omsorg i sentrum. I: Første steg. (02) s. 58-61.

Ellingsen, Ingunn Tollisen; Solevåg, Anna Rebecca; Størksen, Ingunn (2020). Er vi oss selv nok? Om nærhet og avstand i koronaens tid. I: Stavanger Aftenblad.

Ertesvåg, Sigrun K.; Sammons, Pamela; Blossing, Ulf (2020). Integrating data in a complex mixed-methods classroom interaction study. I: British Educational Research Journal (BERJ).

Eskelä-Haapanen, Sirpa; Vasalampi, Kati; Lerkkanen, Marja-Kristiina (2020). Students' Positive Expectations and Concerns Prior to the School Transition to Lower Secondary School. I: Scandinavian Journal of Educational Research, s. 1-14.

Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara (2020). Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet. I: Stavanger Aftenblad.

Fandrem, Hildegunn; Oppedal, Brit; Idsøe, Thormod (2020). Reactive and proactive aggression among immigrant and non-immigrant early adolescents in Norway: The relations to emotional and conduct problems. I: Adolescent Psychiatry. Volum 10.(3) s. 219-230.

Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger (2020). Ikke ta fra dem mobilen på skolen!. I: Stavanger Aftenblad.

Fandrem, Hildegunn; Strohmeier, Dagmar (2020). Thematic Section Guest Editorial: 24th Workshop on Aggression: International Perspectives on Bullying, Segregation, and Inclusion. I: International Journal of Developmental Science, Volum Pre-press. s. 1-5.

Flack, Tove (2020). Det krever mot å stå opp for andre. I: Utdanningsnytt.no.

Flack, Tove (2020). Relational aggression and relational inclusion in adolescents: the role of empathic concern for victims of relational aggression and perspective taking. I: Emotional and Behavioural Difficulties.

Giordano, Francesca; Caravita, Simona Carla Silvia; Jefferies, Philip (2020). Social-Ecological Resilience Moderates the Effectiveness of Avoidant Coping in Children Exposed to Adversity: An Exploratory Study in Lithuania. I: Frontiers in Psychology. Volum 11. s.

Granone, Francesca; Caravita, Simona Carla Silvia (2020). The importance of partnership between teachers and parents in children’s mathematical education. I: La famiglia, Volum 54/264. s. 249-257.
Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Donolato, Enrica; Melby-Lervåg, Monica (2020). Is bilingualism related to a cognitive advantage in children? A systematic review and meta-analysis. I: Psychological bulletin.

Havik, Trude (2020). Skoleåpning: Vær obs på de elevene som blomstrer med hjemmeskole!. I: Stavanger Aftenblad.

Havik, Trude (2020). Slik letter du overgangen fra hjemmeskole til vanlig skole for barnet ditt. I: Forskning.no.

Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket Olweus programmet (OBPP) – et skoleomfattende program mot mobbing og antisosial atferd (2. Utg). I: Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge, s. 1-26.

Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Federici, Roger Andre (2020). Finding the Balance Between Collaboration and Autonomy Among School Nurses in Interactions With Schools. I: Journal of School Nursing, s. 1-10.

Jin, Daoyan; Halvari, Halgeir; Mæhle, Natalia; Niemiec, Christopher (2020). Self-tracking in effortful activities: Gender differences in consumers' task experience. I: Journal of Consumer Behaviour.

Khanolainen, Daria; Psyridou, Maria; Silinskas, Gintautas; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Niemi, Pekka; Poikkeus, Anna-Maija; Torppa, Minna (2020). Longitudinal Effects of the Home Learning Environment and Parental Difficulties on Reading and Math Development Across Grades 1–9. I: Frontiers in Psychology, Volum 11. s.

Kolnes, Joachim; Øverland, Klara; Midthassel, Unni Vere (2020). A system-based approach to expert assessment work - exploring experiences among professionals in the Norwegian Educational Psychological Service and schools. I: Scandinavian Journal of Educational Research.

Kucirkova, Natalia (2020). And a Selfie Must Follow, as the Night the Day. I: The Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/just-you/202005/and-selfie-must-follow-the-night-the-day.

Kucirkova, Natalia (2020). The silver lining in corona times: video-call shared reading with children. I: LSE Parenting for Digital Future. https://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2020/06/03/video-call-reading-with-children/.

Kucirkova, Natalia (2020). Toward Reciprocity and Agency in Students’ Digital Reading. I: The Reading teacher, Volum 73.(6) s. 825-831.

Kucirkova, Natalia; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim; Størksen, Ingunn (2020). Lessons for child-computer interaction studies following the research challenges during the Covid-19 pandemic. I: International Journal of Child-Computer Interaction ; Volum 26. s.

Kucirkova, Natalia; Flewitt, Rosie (2020). Understanding parents’ conflicting beliefs about children’s digital book reading. I: Journal of Early Childhood Literacy.

Kucirkova, Natalia; Gattis, Merideth; Spargo, Thomas; Seisdedos de Vega, Beatriz; Flewitt, Rosie (2020). An empirical investigation of parent-child shared reading of digital personalized books. I: International Journal of Educational Research ; Volum 105. s.

Kucirkova, Natalia; Hoel, Trude (2020). The silver lining in corona times: video-call shared reading with children. I: LSE - Parenting for a digital future.

Kucirkova, Natalia; Littleton, Karen (2020). The Distance between the "Self" and the "Other" in Children's Digital Books. I: Frontiers in Psychology ; Volum 11.

Kucirkova, Natalia; Mackey, Margaret (2020). Digital literacies and children’s personalized books: Locating the ‘self’. I: London Review of Education ; Volum 18.(2) s. 151-162.

Kucirkova, Natalia; Toda, Yuichi; Flewitt, Rosie (2020). Young children’s use of personalized technologies: insights from teachers and digital software designers in Japan. I: Technology, Knowledge and Learning.

Lenes, Ragnhild; Gonzales, Christopher R.; Størksen, Ingunn; McClelland, Megan (2020). Childrens Self-regulation in Norway and the United States: The Role for Mothers education and Child Gender across Cultural Contexts. I: Frontiers in Psychology ; Volum 11. s.

Lenes, Ragnhild; McClelland, Megan M.; ten Braak, Dieuwer; Idsøe, Thormod; Størksen, Ingunn (2020). Direct and indirect pathways from children’s early self-regulation to academic achievement in fifth grade in Norway. I: Early Childhood Research Quarterly ; Volum 53. s. 612-624.

Lileng, tone; Øverland, Klara (2020). Skap traumesensitive hjem for sårbare barn Debatt: Barn og unge som har opplevd traumer og vanskelige livssituasjoner, strever ekstra når barnehage og skolerutiner faller bort. I: Utdanningsnytt.no.

Lunde, Svanaug; Størksen, Ingunn (2020). Se forskernes tips til hva personalet i barnehagen kan gjøre for å skape trygghet og kontinuitet for barna. I: Barnehage.no.

Lunder, Mari Markussen; Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Following up with bullied pupils: perceptions from young adults in Norway who were previously exposed to bullying. I: Emotional and Behavioural Difficulties.

Nag, Heidi Elisabeth; Nærland, Terje (2020). Age-related changes in behavioural and emotional problems in Smith–Magenis syndrome measured with the Developmental Behavior Checklist. I: Journal of Intellectual Disabilities

Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje (2020). School Staff’s Experiences and Coping Related to the Challenging Behaviour of Children with Smith-Magenis Syndrome in Schools: A Q Methodological Study. I: International Journal of Disability, Development and Education.

Omdal, Heidi; Roland, Pål (2020). Possibilities and challenges in sustained capacity-building in early childhood education and care (ECEC) institutions: ECEC leaders’ perspectives. I: European Early Childhood Education Research Journal ; Volum 28.(4) s. 568-581.

Pakarinen, Eija; Lerkkanen, Marja-Kristiina; von Suchodoletz, Antje (2020). Teacher emotional support in relation to social competence in preschool classrooms. I: International Journal of Research & Method in Education ; Volum 43.(4) s. 444-460.

Pöysä, Sanni; Poikkeus, Anna-Maija; Muotka, Joona; Vasalampi, Kati; Lerkkanen, Marja-Kristiina (2020). Adolescents' engagement profiles and their association with academic performance and situational engagement. I: Learning and Individual Differences ; Volum 82. s.

Ruotsalainen, Jenni; Soodla, Piret; Räikkönen, Eija; Poikkeus, Anna-Maija; Kikas, Eve; Lerkkanen, Marja-Kristiina (2020). Literacy instruction activities and their associations with first graders’ reading performance in two transparent orthographies. I: Compare.

Sevild, Cille Hagland; Dyrstad, Sindre Mikal; Bru, Lars Edvin (2020). Psychological Distress and Physical-Activity Levels among People Consulting a Healthy Life Centre for Lifestyle Change. I: Physical Activity and Health (PAAH) ;Volum 4.(1) s. 76-85.

Sevild, Cille Hagland; Niemiec, Christopher; Bru, Lars Edvin; Dyrstad, Sindre Mikal; Husebø, Anne Marie Lunde (2020). Initiation and maintenance of lifestyle changes among participants in a healthy life centre: a qualitative study. I: BMC Public Health ; Volum 20.

Sjursø, Ida Risanger; Finne, Johannes Nilsson (2020). De yngste må bli minnet på at vennene fortsatt er der (2020). I: Stavanger Aftenblad.

Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal (2020). Implementation of physically active lessons: a 2-year follow-up. I: Evaluation and Program Planning ; Volum 83.

Støen, Janne; Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Fandrem, Hildegunn (2020). Hvem er de sårbare barna?. I: Stavanger Aftenblad.

Størksen, Ingunn (2020). Gode råd på veien til barnefamiliene. I: Vårt land.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Following up Previously Bullied Pupils: How can Schools Ensure a High-Quality, Systematic Approach?. I: International Journal of Developmental Science.

Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Edvin (2020). Livsmestring inn i skolen - hva nå?. I: Stavanger Aftenblad.

Tharaldsen, Kjersti Balle; Finne, Johannes Nilsson (2020). En mobbesak er ikke ferdig selv om den er avsluttet. I: Stavanger Aftenblad.

Vasalou, Asimina; Kalantari, Sara; Kucirkova, Natalia; Vezzoli, Yvonne (2020). Designing for oral storytelling practices at home: A parental perspective. I: International Journal of Child-Computer Interaction ; Volume 26.

Yu, Huixian; Zuo, Shijiang; Liu, Yan; Niemiec, Christopher (2020). Toward a personality integration perspective on creativity: between- and within-persons associations among autonomy, vitality, and everyday creativity. I: Journal of Positive Psychology.

Øverland, Klara (2020). Hjelp jeg er hjemme med unger, mann og hund. I: Dagbladet (65) p. 31.

Øverland, Klara (2020). Koronaviruset: Slik kan du jobbe med stressfølelsene dine. I: Stavanger aftenblad.

Øverland, Klara (2020). Russetiden og coronaviruset Kjære russ – et lite brev, mens du sitter hjemme. I: Dagbladet.

Øverland, Klara (2020). Skap traumesensitive hjem. I: Dagsavisen.

Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn (2020). Lærere kan oppdage seksuelt misbruk gjennom sosiale medier. I: Stavanger aftenblad.

Øverland, Klara; Børve, Trygve (2020). Jul for din glede!. I: Stavanger aftenblad.

Øverland, Klara; Midttveit, Ina (2020). Har du russ i huset til våren? En psykologspesialist og politiet har 15 råd til deg som er russeforelder. I: Utdanningsnytt.no.

Konferansebidrag

Aadland, Katrine Nyvoll; Aadland, Eivind; Tjomsland, Hege Eikeland; Johannessen, Kjersti; Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Resaland, Geir Kåre; Glosvik, Øyvind; Lykkebø, Osvald; Stokke, Rasmus; Andersen, Lars Bo; Anderssen, Sigmund Alfred; Pfeiffer, Karin Allor; Tomporowski, Phillip D; Størksen, Ingunn; Bartholomew, John B.; Ommundsen, Yngvar; Howard, Steven; Okely, Anthony D. (2020). Visste du at barnehagelærarar i Sogn og Fjordane utviklar modellar for fysisk aktivitet i barnehagen?. I: Barnehageforskarar ved HVL deler siste nytt frå eiga forsking; 2020-09-22.

Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Lunde, Svanaug (2020). Tilskuerrollen. I: Utdanningsdirektoratet sin samling for Pulje 3 i læringsmiljøprosjektet; 2020-01-08 - 2020-01-09.

Caravita, Simona Carla Silvia (2020). Bullying involving youth with migrant background: An example of systematic review. I: Temaseminar i programområdet Mangfold, inkludering og utdanning - Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (UiS); 2020-10-16.

Caravita, Simona Carla Silvia (2020). Comunicazione e linguaggio online: un approfondimento del fenomeno del Cyberbullismo. I: Webinar lecture in the course "Cittadinanza digitale: più consapevoli, più sicuri, più liberi"; 2020-12-10.

Caravita, Simona Carla Silvia (2020). Contribution in the round-table "Cosa comunichiamo ai bambini?". I: Webinar seminar "COME STANNO CAMBIANDO I BAMBINI. XIII Giornata Pedagogica della Scuola Cattolica"; 2020-10-24.

Caravita, Simona Carla Silvia (2020). Ethnic bullying. I: Workshop om Migrasjon; 2020-09-11.
Caravita, Simona Carla Silvia (2020). Ethnicity based bullying: Characteristics, risk factors and possibilities for the intervention. I: PhD course "Contemporary perspectives on diversity, inclusion and education"; 2020-10-19 - 2020-11-23.

Elvethon, Ellen; Løkken, Ingrid Midteide; Brennås, Helene Berntsen (2020). Personalets håndtering av negative handlinger i samspill mellom barn i småbarnsgrupper. I: Norsk barnehageforskningskonferanse: Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer; 2020-09-28 - 2020-09-30.

Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Implementerings- og prosessevaluering i skulebaserte intervensjonar. I: Brown Bag meeting; 2020-09-16.

Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Ledelse i klasserommet- undervisningskvalitet fra teori til praksis. I: Bokpresentasjon; 2020-08-19.

Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Lederskap i klasserommet – en bærebjelke i elevenes læring. I: Bokpresentasjon; 2020-08-19.

Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Evaluering av CLASS i ECEC (Norge). I: Rundebord presentasjon- Barnehageforskningskonferanse – Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer; 2020-10-29

Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Hvorfor er kvalitet i barnehagen viktig? SSTEW i norsk kontekst. I: VIBA Stavanger kommune; 2020-02-19

Evertsen-Stanghelle, Cecilie. Kvalitet i barnehagen. Hvorfor er høy kvalitet viktig for barns utvikling?. I: Utviklings støttende barnehage; 2020-08-14.

Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Livsmestring - Psyskisk helse hos barn og unge. I: Mot til å se. Evne til å handle; 2020-01-28.

Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Livsmestring - robust psykisk helse. I: Spesial pedagogikk Masterprogram; 2020-09-09.

Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Livsmestring - Robust psykisk helse hos barn og unge. I: Læringsmiljøprosjektet Utdanningsdirektoratet, Pulje 4; 2020-09-01.

Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Livsmestring- robusthet hos barn og unge. I: Inkluderende barnehage- og skolemiljø, pulje 4; 2020-08-14

Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Sosioemosjonell utvikling hos barn (0-5 år). I: Utviklings støttende barnehage; 2020-06-11.

Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Tilknytningens kraft. I: Undervisning MUT ; 2020-01-28.

Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Why quality matter- ECEC. SSTEW i Stavanger. I: VIBA Stavanger kommune; 2020-10-29.

Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Why quality matter- ECEC. SSTEW in Stavanger. I: VIBA Stavanger kommune; 2020-10-15.

Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Å skape- sammen. I: Utviklings støttende barnehage, USB ; 2020-10-22.

Evertsen-Stanghelle, Cecilie (2020). Å skape-sammen. I: Utviklings støttende barnehage- USB ; 2020-10-21.

Evertsen-Stanghelle, Cecilie; Øverland, Klara (2020). Nå er tiden inne for å gi barna våre mulighet for å bygge motstandsdyktighet. Kronikk. I: Stavanger Aftenblad; 2020-04-24.

Fandrem, Hildegunn (2020). Inclusion in multicultural classrooms: Acculturation, resilience and resource perspectives. I: PhD course: Contemporary Perspectives on Diversity, Inclusion and Education; 2020-10-02.

Fandrem, Hildegunn (2020). Mangfold og inkludering i skolen som arena. I: Migrasjonssemniar UIS; 2020-01-28.

Fandrem, Hildegunn (2020). Mangfold og mestring – innvandrerbakgrunn som risikofaktor og ressurs i psykososialt arbeid med barn og unge. I: Psykososialt arbeid med barn og unge; 2020-04-27.

Fandrem, Hildegunn (2020). Problemløsningssamtalen – prinsipper, gjennomføring og utfordringer. I: Fagdag; 2020-08-12

Fandrem, Hildegunn (2020). TRIBES - Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School level. I: Workshop on Migration; 2020-09-11.

Fandrem, Hildegunn (2020). Utfordringer og muligheter i arbeidet med ungdom og voksne med innvandrerbakgrunn. I: Fagdag; 2020-10-30.

Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir (2020). Bullying and didactics: A discussion about the role of prejudice for learning environment in general and religious education in particular. I: International Conference on Prejudice-based Bullying; 2020-01-29.

Granone, Francesca; Morselli, Francesca; Robotti, Elisabetta; Pollarolo, Enrico (2020). An outdoor mathematical experience in Italian and Norwegian kindergartens analyzed from different mediational perspectives: a case study. I: Bærekraftigebarn; 2020-09-28.

Grini, Nina (2020). Foreldres medvirkning i læringsmiljøarbeidet. I: FAU i Læringsmiljøarbeid; 2020-10-13.

Grini, Nina (2020). Mobbing og Krenkelser. Avdekke, Undersøke og stoppe mobbing. I: Fagdag Lillehammer kommune; 2020-08-11.

Grini, Nina (2020). Oppfølging etter mobbing - individ og system fokus (klasse og skole). I: Utdanningsdirektoratets oppfølging av pulje 3 i Læringsmiljøprosjektet; 2020-01-08.

Grini, Nina (2020). Social and emotional learning - a contribution to the interdisciplinary theme Public health and life mastery in the new curriculum?. I: NAFOL/HVL/Nor-TED Conference; 2020-11-20.

Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Livsmestring som tverrfaglig tema. I: Fagforedrag for DIKU; 2020-09-10.

Havik, Trude (2020). International/nordic perspective on school non-attendance. I: Specialpedagogikens dag; 2020-03-11.

Havik, Trude (2020). Skolefravær og hjemmeskole-undervisning. I: Digital sommerskole; 2020-05-25.

Havik, Trude (2020). Skolenærvær 2020- «Skolens rolle for skolefravær». I: Jobb Aktiv skolenærværskonferanse; 2020-02-13.

Kucirkova, Natalia (2020). Hvordan kan man lykkes med å bli mer synlig som forsker og hvorfor er det viktig med digital synlighet?. I: Forskningsledelse på Vestlandet; 2020-09-24.

Kucirkova, Natalia (2020). The value of good mentors. I: Inspiring Women at WELS; 2020-12-08.

Kucirkova, Natalia (2020). 4th International and Interdisciplinary Perspectives on Children & Recommender and Information Retrieval Systems 'What does good look like: From design, research, and practice to policy'Co-located with ACM Interaction Design and Children (IDC) Conference 2020 - London, England. I: ACM Interaction Design and Children (IDC) Conference; 2020-06-19.

Kucirkova, Natalia; Allsop, Yasemin; Rzyankina, Ekaterina; Rowsell, Jennifer; Wildfeuer, Janina; Zhao, Sumin (2020). The Shelfie phenomenon and academics: a multi-disciplinary research case study. I: Bookshelves in the Age of the COVID-19 Pandemic conference; 2020-11-03.

Kucirkova, Natalia; Donohue, Chip; Highfield, Kate (2020). Teaching and Learning in the Early Years, Effective Classroom Practices for Integrating Technology. I: Bright Start Conference; 2020-12-09.

Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Virtanen, Tuomo Erkki (2020). Profiles of teachers' instructional support: associations with work experience, job satisfaction, and collegial collaboration. I: Brown Bag; 2020-01-22.

Lerang, Maren Stahl; Virtanen, Tuomo Erkki (2020). Latent profile analysis (LPA) - A brief introduction. I: SEM-circle; 2020-01-24.

Lunde, Svanaug (2020). Etterutdanning i Aktivitetspedagogikk. I: Kursrekke; 2020-09-16.

Midthassel, Unni Vere; Helleve, Arnfinn; Federici, Roger Andre (2020). Collaboration within systems- issues School leaders, Teachers and school nurses perceive as important for effective collaborationto enhance well-being in schools. I: ICSEI; 2020-01-06 - 2020-01-10.

Nag, Heidi Elisabeth (2020). Behavioral Phenotype of Smith-Magenis syndrome. Individual characteristics and parental and School staff’s experiences. I: Disputas; 2020-12-16.

Nag, Heidi Elisabeth (2020). Researching rare syndromes; methodological challenges and real world importance. I: Disputas - prøveforelesning; 2020-12-15.

Plischewski, Henning (2020). Førstehjelp for barnehagebarn. I: Barnehageforskningkonferanse; 2020-09-28 - 2020-09-30.

Pollarolo, Enrico (2020). Higher-Order Thinking in Early Childhood Education and Care. I: Bærekraftigebarn; 2020-09-28 - 2020-09-30.

Reikerås, Elin Kirsti Lie; Moser, Thomas; Tønnessen, Finn Egil (2020). Sammenhenger mellom barns språklige og motoriske utvikling i barnehagealder. I: Norsk barnehageforskningskonferanse; 2020-09-28 - 2020-09-30.

Roland, Pål (2020). Bærum kommune. Relasjonskvalitet og livsmestring, hvordan implementere disse temaene?. I: Kurs for ansatte i skole og barnehage; 2020-09-03.

Roland, Pål (2020). En oversikt over implementeringsvitenskap. I: UDIR samling Oslo. Ledelsesnivå; 2020-01-21.

Roland, Pål (2020). Hvordan forstå og håndtere utfordrende atferd i skolen. I: Tysvær kommune Ansatte i skolen; 2020-09-21.

Roland, Pål (2020). Hvordan utvikle en sterk innovasjon mot mobbing?. I: UDIR samling Oslo. Inkluderende barnehage og skolemiljø; 2020-01-28.

Roland, Pål (2020). Hvordan utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø i barnehagen? I: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. For ledere i barnehager i Vestfold og Telemark; 2020-05-20.

Roland, Pål (2020). Håndtering av mobbing og krenkelser. I: UDIR. Inkluderende barnehage og skolemiljø; 2020-01-21.

Roland, Pål (2020). Håndtering av mobbing og krenkelser. Temaforståelse og tiltak. I: UDIR samling inkluderende barnehage og skolemiljø; 2020-01-21.

Roland, Pål (2020). Implementering av endringer i barnehagekonteksten. I: Samling for barnehageansatte i Sandnes kommune; 2020-01-10.

Roland, Pål (2020). Kapasitets bygging i barnehagen? Relasjonskvalitet og livsmestring. I: Kurs barnehageansatte i Modum kommune; 2020-05-12.

Roland, Pål (2020). Ledelse av endringsarbeid og stress teori. I: Forelesning for ansatte i ASK UDE; 2020-09-17.

Roland, Pål (2020). Ledelse, kapasitetsbygging og implementering. I: Samling for ledere i skole og barnehage i Lister; 2020-09-09.

Roland, Pål (2020). Ledelse, og kapasitetsbygging i organisasjoner. I: Universitetet i Agder. Master spes ped.; 2020-08-25.

Roland, Pål (2020). Livsmestring i barnehage og skole. Bærum kommune. I: Samling for barnehage og skoleansatte; 2020-01-07.

Roland, Pål (2020). Læreres oppfatning av implementeringsutfordringer på skolenivå i en intervensjon som omhandler utvikling av klasseledelse. I: NIMP konferanse Oslo. Nasjonalt nettverk for implementeringsforskning; 2020-11-23.

Roland, Pål (2020). Mobbing: hvordan forstår vi dette temaet og hvordan kan vi forebygge?. I: Barnehage og skoleansatte. Tromsø; 2020-11-05.

Sjursø, Ida Risanger (2020). Når mobbing kan foregå 24 timer i døgnet, del 1. I: Forsker Grand Prix Stavanger; 2020-09-22.

Sjursø, Ida Risanger (2020). Når mobbing kan foregå 24 timer i døgnet, del 2. I: Forsker Grand Prix finalen i Trondheim; 2020-09-26.

Steinnes, Gerd Sylvi; Eik, Liv Torunn; Ødegård, Elin (2020). Webinar "Fra intensjon til handling i barnehagen. Dilemma som omdreiningspunkt for kompetansebygging". I: Webinar; 2020-11-24.

Størksen, Ingunn (2020). Barnehagen som forskningsarena - eksempler fra Skoleklar, Agderprosjektet og Lekbasert læring. I: Masterprogram i barnehagevitenskap; 2020-08-27.

Størksen, Ingunn (2020). Conducting RCTs in various traditions: Procedures for missing data & analyses. I: Quantitativ Forum; 2020-10-28.

Størksen, Ingunn (2020). Erfaringer og funn fra Agderprosjektet og relaterte forsknings-prosjekt. I: DMMH - Faglig forum; 2020-11-30.

Størksen, Ingunn (2020). Keynote: Sammenheng barnehage og skole - Fellesskap, forskning og fornyelse. I: Læringsmiljøkonferansen 2020; 2020-11-03.

Størksen, Ingunn (2020). Missing data in RCT studies. I: SEM circle; 2020-10-15.

Størksen, Ingunn (2020). The transition from Early Childhood Education and Care (ECEC) to school. I: Det utviklingsvetenskapelige seminariet; 2020-10-14.

Sølvik, Randi M. (2020). Læringsmiljø og fagfornying. I: Læringsmiljøkonferansen; 2020-11-03 - 2020-11-04.

Sølvik, Randi M. (2020). Trygge og inkluderande læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. I: Digital fagdag for skulane i Suldal kommune; 2020-08-15.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Leve mer, gruble mindre! Mindfulness for barn og unge. I: Videreutdanning i Psykisk helsepedagogikk; 2020-01-17.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Mindfulness som mestring - også for pasienter med en kreftdiagnose. I: Videreutdanning i kreftsykepleie; 2020-02-19.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Mindfulness som utgangspunkt for mestring. I: Videreutdanning i Psykisk helsepedagogikk; 2020-11-13.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Oppfølging etter mobbing. I: Inkluderende barnehage- og skolemiljø; 2020-09-18.

Vestad, Lene (2020). Motivasjon og mestring i skolen. I: Foredrag DEKOMP; 2020-11-11.

Westergård, Elsa (2020). Fra master i utdanningsvitenskap til master i spesialpedagogikk. I: Temagruppmøte; 2020-06-22.

Ødegård, Elin; Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi (2020). Interaktiv forskning som omdreiningspunkt for kompetansebygging i barnehagen. I: Norsk barnehageforskningskonferanse; 2020-09-28.

Øverland, Klara (2020). ANGST og Livsmestring i skolen hos barn og unge. I: Universitetet i Nord, Livsmestring; 2020-08-15.

Øverland, Klara (2020). Barns følelsesmessige reaksjoner etter å ha vært på flukt. I: Fagforum, SUS; 2020-10-20.

Øverland, Klara (2020). De engstelige barna i barnehage og skole. Identifisering og tiltak i barnas personlige og sosiale utvikling. I: Helsepedagogikk; 2020-01-20.

Øverland, Klara (2020). Depresjon, del 1: Livsmestring for barn og unge ved depresjon i skolen. I: Nord Universitet, Livsmestring; 2020-08-16.

Øverland, Klara (2020). Erfaringsrapport Russ 2019.Psykisk helse i ungdomstiden. Fysiske og psykiske utfordringer i skolen knyttet til russetiden. I: Brown Bag Lunsjforedrag; 2020-02-12.

Øverland, Klara (2020). Forelesning og Terapeutiske Rollespill i teams. I: Fagdag RKBU-Vest; 2020-10-09.

Øverland, Klara (2020). Forskning på barn og unge: Depresjon og livsmestring i et systemperspektiv: Hvor bør forskningen rette fokus?. I: Solstrandseminaret; 2020-08-19.

Øverland, Klara (2020). Kognitiv atferds terapi med barn – arbeid med tanker og følelser i et utviklingspsykologisk perspektiv. I: Fagdag for miljøterapeuter; 2020-11-04.

Øverland, Klara (2020). Livsmestring for ungdom med hjertevansker. I: Fagdag for ungdom med hjertevansker; 2020-02-04.

Øverland, Klara (2020). Samlivsbrudd. Årsaker, konsekvenser og tiltak i barnehagen og skolen? Hvordan skal ansatte ivareta barna?. I: Helsepedagogikk; 2020-01-18.

Øverland, Klara (2020). Ungdom 17 år, «Ups and Downs» med Diabetes. Livsmestring med kronisk sykdom. I: Fagdag for ungdom med diabetes; 2020-10-15.

Øverland, Klara (2020). Vonde hendelser i barndommen: Hva innebærer det å leve med omsorgssvikt, psykisk syke foreldre, mobbing, vold og overgrep? Hvordan skape god livsmesting i barnehage og skole. I: Foredrag for barnehageansatte og lærere; 2020-12-01.

Øverland, Klara (2020). Vonde opplevelser: Livsmestring for barn som rammes av omsorgssvikt, og/eller lever med psykisk syke foreldre, mobbing vold og overgrep. Fungering i barnehagen og skolen. I: Foredrag for barnehageansatte og lærere; 2020-10-13.

Øverland, Klara; Byrkjedal, Liv Jorunn (2020). Livsmestring for SÅRBARE BARN i skolen. Hvem er de? Hvordan identifisere og tilrettelegge?. I: Fagdag for medlemmer; 2020-10-09.

Øverland, Klara; Frøyland, Anette (2020). Erfaringsrapport Russ 2019. Livsmestring og Psykisk helse i ungdomstiden.Skolen som forebyggende og mestrende arena, presentert av Sør-Vest Politidistrikt, Rogaland Fylkeskommune og Læringsmiljøsenteret ved UIS. I: Psykologikongressen 2020; 2020-09-03.

Bøker

Eik, Liv Torunn; Steinnes, Gerd Sylvi; Ødegård, Elin (2020). Fra intensjon til handling i barnehagen : Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022605) 180 p.

Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål (2020). Implementering af forbedringsprocesser i dagtilbud. Dafolo (ISBN 978-87-7160-807-6) ; Volume na.70 p. (Det ved vi om).

Fandrem, Hildegunn (2020). Mangfold og mestring i barnehage og skole: migrasjon som risikofaktor og ressurs. Cappelen Damm Akademisk (ISBN 9788202673963) 182 p. (e-bok av tidligere utgave fra 2011).

Gungor, Derya; Strohmeier, Dagmar (2020). Contextualizing immigrant and refugee resilience : Cultural and acculturation perspectives. Springer Nature (ISBN 9783030423025) 256 p. (Advances in immigrant family research (4)).

Kucirkova, Natalia; Cremin, Teresa (2020). Children reading for pleasure in the digital Age : Mapping reader engagement. Sage Publications (ISBN 9781526436627) 194 p.

Roland, Erling Georg (2020). Mobbeloven : opplæringslovens kapittel 9A og god praksis. Fagbokforlaget 2020 (ISBN 9788245033427) 163 p.

Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk 2020 (ISBN 9788202643782) 220 p.

Del av bok

Bru, Lars Edvin (2020). Læringsledelse for god psykisk helse. I: Læringsledelse. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202620745. p. 122-143.

Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2020). Frå teori til klasseromspraksis : ein arbeidsmodell for læraren. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 59-78.

Havik, Trude (2020). Lærerens betydning for relasjoner mellom elevene i klassen. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 113-131.

Kucirkova, Natalia (2020). Children's reading in the digital age : a research summary of children's digital books. I: The Routledge handbook of digital literacies in early childhood. Routledge. ISBN 9781138303881. p. 282-294.

Kucirkova, Natalia (2020). Commentary from Norway. I: Tackling cyberbullying and related problems : Innovative usage of games apps and manga. Routledge. ISBN 9780367202422.

Kucirkova, Natalia (2020). Foreword. I: Mobile learning applications in early childhood education. IGI Global. ISBN 9781799814863.

Kucirkova, Natalia; Potter, John (2020). Digital literacies in the UK: Creating, navigating and curating content. I: Preparing globally minded literacy teacher : knowledge, practices and case studies. Routledge. ISBN 9780367027841. p. 61-77.

Midthassel, Unni Vere (2020). Rektor som kaptein på laget spillende trener eller praktisk tilrettelegger. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 152-165.

Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2020). Inclusion in multicultural classrooms in Norwegian schools : A resilience perspective. I: Contextualizing immigrant and refugee resilience : Cultural and acculturation perspectives. Springer Nature. ISBN 9783030423025. p. 205-225.

Rafaelsen, Frank (2020). Å støtte elevers autonomi og engasjement i skolen. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 97-112.

Roland, Pål (2020). Hvordan kan skolen lykkes med å implementere ny kunnskap om klasseromsinteraksjoner. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 132-151.

Solheim, Ksenia; Roland, Pål (2020). Læreres kollektive og individuelle utvikling av klasseromsinteraksjoner. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 166-182.

Sølvik, Randi M. (2020). Djupare læring og undervisningspraksis : å førebu elevar på framtidig læring. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 79-96.

Sølvik, Randi M. (2020). Å binde teori og praksis saman gjennom systematisk observasjon rettleiing og handling i klasserommet. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 199-215.

Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Leiarskap og interaksjonar i klasserommet : eit innleiande kapittel. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 13-34.

Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Komplekse klasseromsprosesser : et begrepsapparat for treffsikker beskrivelse av klasserommet. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 35-58.

Vezzoli, Y.; Kalantari, Sara; Kucirkova, Natalia; Vasalou, M. (2020). Exploring the design space for parent-child reading. I: CHI 2020 : Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Honolulu, Hawaii, USA — April 25th -30th, 2020. Association for Computing Machinery (ACM).

Westergård, Elsa (2020). Sammenhengen mellom skoleleders individuelle mestringstro læreres kollektive mestringstro og elevenes læringsutbytte. I: Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202643782. p. 183-198.

Rapport og avhandling

Falch, Linn Terese Egeland (2020). Barn med nevroutviklingsforstyrrelser og sosial deltakelse i lek - Fagpersoners refleksjoner omkring pedagogiske praksiser, muligheter og begrensninger i den norske barnehagen. Stavanger: Universitetet i Stavanger, 103 p.

Federici, Roger Andre; Helleve, Arnfinn; Midthassel, Unni Vere; Salvanes, Kari Vea; Pedersen, Cathrine; Bergene, Ann Cecilie; Bru, Lars Edvin; Bøckmann, Ester; Vika, Karl Solbue; Wollscheid, Sabine (2020). Et lag rundt eleven : Økt helsesykepleierressurs i systemrettet og strukturert samarbeid med skole – en effektevaluering. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2020 (ISBN 978-82-327-0483-5) 228 p. NIFU-rapport(23)

Jensen, Erling Megaard (2020). Hvilke erfaringer har lærere i spesialskole med sosial kompetanseutvikling hos elever som utøver eksternalisert atferd i 5-7. klasse?. Læringsmiljøsenteret, UIS : Universitet i Stavanger, 111 p.

Johnsen, Guro (2020). Læreres erfaringer med elever som har opplevd traumer. En studie av læreres beskrivelser av sine erfaringer med tiltak i klasserommet, rettet mot elever som har opplevd traumer (1.-4. klasse). Læringsmiljøsenteret, UIS: Universitet i Stavanger, 108 p.

Kucirkova, Natalia (2020). Children’s digital books: some considerations for designers and publishers. Frankfurt Book Fair: Forelegge Foreningen, 7 p.

Nag, Heidi Elisabeth (2020). Behavioral Phenotype of Smith-Magenis syndrome (SMS). Individual characteristics and parental and School staff's experiences. Universitetet i Stavanger.

Plischewski, Henning (2020). Henry - Førstehjelp for barnehagebarn. Stavanger: Læringsmiljøsenteret, UiS, Røde Kors, Laerdal Medical, 29 p.

Rosnes, Inger-Silje (2020). Forhold som er av betydning for minoritetspråklige barns livsmestring, språkutvikling og relasjoner i barnehagen. Stavanger: Universitetet i Stavanger, 94 p.

Teige, Silje (2020). Læreres erfaringer med tilrettelegging og tiltak for barn som har opplevd traumer i barneskolen. Læringsmiljøsenteret: Universitet i Stavanger, 89 p.

ten Braak, Dieuwer (2020). Early Childhood Executive Function, Literacy, and Mathematics: Direction of Effects and Domain-Specificity Across the Transition to School. University of Stavanger 2020 (ISBN 978-82-7644-950-1) 161 p.

Østrådt, Ane (2020). «Ansatte i ungdomsskolen sine erfaringer med elever som viser traumesymptomer». Læringsmiljøsenteret, Universitet i Stavanger, 117 p.

Mediebidrag

Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Slik kan skolene ta igjen tapt progresjon. Kommunal Rapport [Newspaper] 2020-05-13.

Ertesvåg, Sigrun K. (2020). "Veldig tydelig at jeg har ingen å være med". Stavanger Aftenblad [Newspaper] 2020-04-30.

Fandrem, Hildegunn (2020). Mobber digitalt. Dagsavisen [Newspaper] 2020-06-16.

Fredriksen, Torunn Helene; Havik, Trude (2020). Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 4: Fravær. Læringsmiljø i skole og barnehage - podkast [Internet] 2020-05-29.

Fredriksen, Torunn Helene; Sjursø, Ida Risanger (2020). Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 1: Konsekvenser av mobbing. Læringsmiljø i skole og barnehage - podkast [Internet] 2020-02-28.

Fredriksen, Torunn Helene; Sølvik, Randi M. (2020). Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 2: Fagfornyelsen og læringsmiljøet. Læringsmiljø i skole og barnehage - podkast [Internet] 2020-03-27.

Fredriksen, Torunn Helene; Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 3: Livsmestring i skolen. Læringsmiljø i skole og barnehage - podkast [Internet] 2020-04-24.

Havik, Trude (2020). Derfor vil ikke noen elever tilbake til skolen etter pandemien. Forskning.no [Internet] 2020-06-12.

Havik, Trude (2020). Foreslår hjemmebesøk og foreldreveiledning for å unngå skolevegring. Aftenposten [Newspaper] 2020-01-27.

Havik, Trude (2020). Forsker: – Skolestarten bør skje gradvis. Kommunal Rapport [Internet] 2020-05-07.

Havik, Trude (2020). Forsker på koronaundervisningen. Utdanning [Business/trade/industry journal] 2020-05-22.

Havik, Trude (2020). Frykter mer skolevegring når skolene åpner igjen. Utdanningsnytt.no [Internet] 2020-04-06.

Havik, Trude (2020). Har tru på Matteus-effekt for elevane: Dei som har mykje skal få meir. Khrono.no [Internet] 2020-04-18.

Havik, Trude (2020). Hjemmeskole kan virke ulikt. Rogaland avis [Newspaper] 2020-04-15.

Havik, Trude (2020). Hva kan læreren gjøre når eleven ikke møter opp på skolen?. Forskning.no [Internet] 2020-07-27.

Havik, Trude (2020). Julie klarte ikke å gå på skolen: – Det verste er å ikke bli forstått. VG [Newspaper] 2020-02-03.

Havik, Trude (2020). Noen elever gjør det bedre med hjemmeskole. Lærere har fått nye ideer. Aftenposten.no [Newspaper] 2020-04-27.

Havik, Trude (2020). Skal studere effekten av hjemmeskole for elever som sliter med fravær. Uis.no og forkning.no [Internet] 2020-04-17.

Havik, Trude (2020). Skolekonferanse Harstad. Ettermiddagssendinga NRK Troms [Radio] 2020-02-13.
Havik, Trude (2020). Skolenærværskonferansen. Nordnytt [TV] 2020-02-13.

Havik, Trude (2020). Skolevegrerne Barn med panikkangst ved skoleporten. (2020). A-magasinet [Newspaper] 2020-01-18.

Havik, Trude (2020). Trude Havik om skolefravær og stengte skoler (podcast). Lektor Lomssdalen innfall - podcast [Internet] 2020-04-09.

Havik, Trude (2020). Utvikler mobilspill for å takle skolevegring. Aftenposten [Newspaper] 2020-09-01.

Havik, Trude (2020). Vi vet ikke hvor stort problemet med skolefravær egentlig er, sier skoleforsker. Forskning.no [Internet] 2020-08-02.

Idsøe, Thormod; Øverland, Klara; Terje, Ogden (2020). Mestringskurs for ungdom (DU) gir en effekt i samsvar med Internasjonale tiltak som bygger på kognitiv terapi. Lavterskeltilbud for ungdom med depressive symptomer, er derfor nå tilgjengelig. Best Practice [Internet] 2020-02-20.

Kucirkova, Natalia (2020). Education Week. [Newspaper] 2020-09-23.

Kucirkova, Natalia (2020). How to Use Digital Reading Programs During COVID-19. Teachers Still Matter. Education Week [Newspaper] 2020-09-29.

Kucirkova, Natalia; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Cranner, Kristin Vestrheim (2020). Full uttelling for barnehageforskningen ved UiS. [Internet] 2020-12-16.

Løland, Leif Rune; Øverland, Klara (2020). Koronastengte skoler har vært en lettelse for elever som fikk en lang pause fra mobbing, men da kan det være ekstra hardt å gå på skolen igjen. NRK Radio nyheter [Radio] 2020-08-27.

Midthassel, Unni Vere (2020). Derfor bør helsesykepleier holde til nær skolen. Forskning.no [Internet] 2020-11-05.

Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K. (2020). Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring. [Internet] 2020-12-15.

Størksen, Ingunn (2020). Barn blir friskere av å gå i barnehage, slår forskere fast. forskning.no [Internet] 2020-05-11.

Størksen, Ingunn (2020). Forventer ikke at hun blir en anonym kunnskapsminister. Barnehage.no [Internet] 2020-01-24.

Størksen, Ingunn (2020). Være sammen – tross alt. Krigsropet [Journal] 2020-11-15.

Størksen, Ingunn; Lunde, Svanaug (2020). Glede og begeistring når barnehagene skal få nye nettressurser. www.uis.no [Internet] 2020-09-29.

Sølvik, Randi M.; Tharaldsen, Kjersti Balle; Strand, Maria Gilje (2020). Nettmøte: Livsmestring og emosjonell støtte. Læringsmiljøsenterets facebook-side [Internet] 2020-04-24.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Hvordan stresse mindre og få mer motivasjon?. skoletips.no [Internet] 2020-11-17.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Læring for livet: Motivasjon og engasjement i skolen. Live on tape-sending på ulike sosiale plattformer [Internet] 2020-11-30.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Mindfulness kan dempe stress på skolen. forskning.no [Internet] 2020-05-22.

Vaaland, Grete Sørensen (2020). Gjenåpning av skolene. NRK Rogaland - Nyheter [Radio] 2020-05-11.

Vaaland, Grete Sørensen (2020). Skolestart. NRK Rogaland - Nyheter [Radio] 2020-08-16.

Westergård, Elsa (2020). Lekser skal gi mestringsfølelse. Hjem og skole nr 2 [Journal] 2020-08-13.

Øverland, Klara (2020). Koronastengt gav mobbepause. Hordaland Radio NRK nyheter [Radio] 2020-08-27.

Øverland, Klara (2020). Ny videreutdanning i kognitiv atferdsterapi ved UiS Kognitiv atferdsterapi har de siste årene blitt en viktig tilnærming i behandling av barn og unge med ulike psykiske lidelser. Universitet i Stavanger [Internet] 2020-11-09.

Øverland, Klara; Aasland, Jarle (2020). Slik blir høstens skolehverdag – psykolog anbefaler å følge med på bekymrede barn og unge. Avis [Newspaper] 2020-08-15.

Øverland, Klara; Bruket, Samina (2020). VIS MEG; kortene som får frem barns stemme. Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning [Internet] 2020-09-13.

Øverland, Klara; Fredriksen, Annelise (2020). Utdannelse i Kognitiv atferdsterapi for barn og unge. Norsk Kognitiv Forening [Internet] 2020-12-17.

Øverland, Klara; Klingenberg, Thea (2020). Separasjonsangst med psykologspesialist Klara Øverland. Radio Orakel Podcast [Radio] 2020-09-07.

Kunstnarleg og museal presentasjon

Kucirkova, Natalia (2020). The borderlines of datafied selves. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Me, Family. Musée d‘Art Moderne Grand-Duc Jean; . 2020-05-30 - 2020-09-06.

Kunstnarleg resultat

Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Oppfølging etter mobbing [film].

Øverland, Klara; Bruket, Samina (2020). Når ord ikke strekker til, kan barn få dele sin livsverden ved å peke, vise og sortere [samtaleverktøyet med aktivitetskort].

Produkt

Byrkjedal, Liv Jorunn; Øverland, Klara; Lunder, Mari Markussen; Grini, Nina (2020). Å ivareta de som har blitt utsatt for mobbing. Universitet i Stavanger, Læringsmiljøsenteret.

Fandrem, Hildegunn; Sjursø, Ida Risanger (2020). Digital mobbing. UiS, Didaktisk Digitalt Verksted (DDV).

Grini, Nina; Sølvik, Randi M. (2020). Arbeid med fagfornyelsen med fokus på læringsmiljø og livsmestring Modul 1:læringsmiljøets betydning for å praktisere fagfornyelsen Modul 2: det tverrfaglige temaet Folkehelse og Livsmestring. Læringsmiljøsenteret, Porsgrunn.

Kucirkova, Natalia (2020). Childhood in the digital age. MOOC contribution https://www.open.edu/openlearn/ocw/mod/oucontent/view.php?id=21138. The Open University.

Kucirkova, Natalia (2020). Website with resources for teachers and designers in English and Norwegian, funded by Grant No. 275576 from The Research Council of Norway. http://www.childrensdigitalbooks.com/. FILIORUM.

Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn (2020). Mobbing og religionsdidaktikk. UiS, Didaktisk Digitalt Verksted (DDV).

Sølvik, Randi M. (2020). Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Del 3: Det profesjonelle handlingsrommet i møtet med elevane. Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Sølvik, Randi M. (2020). Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Del 4: Fagleg og sosial læring - å planlegge for samanhengen. Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Sølvik, Randi M. (2020). Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Del 1: Læringsmiljø og læring. Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Sølvik, Randi M. (2020). Trygge læringsmiljø - ein føresetnad for å praktisere fagfornyinga. Del 2: Å leggje til rette for elevdeltaking, engasjement og læring. Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2020). Informasjonsfilm om undervisningsopplegget ROBUST. Læringsmiljøsenteret.

Westergård, Elsa (2020). En modell om implementeringskvalitet. Elsa Westergård, Læringsmiljøsenteret.

Westergård, Elsa (2020). En oversikt over tema 1. Elsa Westergård, Læringsmiljøsenteret.

Westergård, Elsa (2020). Fullan: innovasjonsprosessen. Elsa Westergård, Læringsmiljøsenteret.

Informasjonsmateriale

Kucirkova, Natalia (2020). Høytlesing med barn.

Paolo, Scarbocci Haaland; Øverland, Klara (2020). JEG VET. Prosessevaluering av barnehageansatte og læreres erfaringer med det digitale verktøyet Jegvet.no. Etiske betraktninger i kommunikasjon med barn.

Øverland, Klara (2020). Vis med dine tanker og følelser, et digitalt verktøy.

Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine (2020). Vismeg - dine tanker og følelser. Et samtaleverktøy for følelsesregulering. Foreldre og Lærerveieldning.

Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; Lecock, Domnine (2020). Vismeg-dine tanker og følelser. Et samtaleverktøy for følelsesregulering.

Les mer