Feilmelding

Could not retrieve the oEmbed resource.

Vil du delta sammen med barnehagen din i forskning om engasjement og livsglede?

Barnehager i Rogaland, Oslo, Tønsberg, Færder, Porsgrunn og Skien inviteres til å bli med i forskningsprosjektet SELMA!

Published Endret
Fakta om SELMA

Ansatte i barnehager og forskere har sammen utviklet en pedagogisk praksis som skal prøves ut barnehageåret 2023/24.

Forskningsprosjektet går fra 2021-2025.

SELMA er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt finansiert av Forskningsrådet og Sparebankstiftelsen DNB.

Eksempel på en av ressursfilmene. I uke 6 er det mestring som står i høysetet.

Foto: Elisabeth Tønnessen/Læringsmiljøsenteret, UiS

SELMA har som mål å fremme sosial og emosjonell utvikling og livsmestring i barnehagen. De fem kjerneområdene i SELMA er hentet fra Rammeplan for barnehagen: samspill, engasjement, livsglede, mestring og anerkjennelse. Barnehageansatte og forskere har sammen utviklet en pedagogisk praksis for femåringene og nå kan du være med og prøve dette ut i din barnehage - og dermed bidra i viktig barnehageforskning.

Torsdag 26. januar klokken 14.00 er det åpent digitalt informasjonsmøte. Alle pedagogiske ledere, styrere, virksomhetsledere og andre kan delta. Påmelding er ikke nødvendig.

Hva får du og barnehagen gjennom å være med i SELMA?

  • Morsomme leker og aktiviteter for de eldste barna gjennom hele året
  • 40 ressursfilmer til bruk i avdelingen med barna
  • SELMAs ressursbok og annen faglitteratur for personalet
  • Barnebøker
  • Kompetanseheving i form av 10 studiepoeng til barnehagelærere som leder SELMA i førskolegruppene
  • Kursbevis til alle medarbeidere som bidrar til å gjennomføre SELMA i førskolegruppen
  • Forelesninger og seminar med våre beste forelesere: Svanaug Lunde, Pål Roland, Cecilie Evertsen, Ragnhild Lenes og Ingunn Størksen.

Oppstart er høsten 2023.

Hvordan kan du delta på informasjonsmøtet?

Når: torsdag 26. januar.

Tidspunkt: 14.00 - 15.30

For å delta kopier denne linken i en nettleser: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRkNGY3NzItMWNlNi00OGVkLTlhNDEtZDZlMjI1OTZlZDI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8a213d2-8f6c-400d-9e74-4e8b475316c6%22%2c%22Oid%22%3a%22ce108276-6d89-4436-a7ca-0de0761bb942%22%7d

Hvis det trengs:
Møte-ID: 323 650 878 702
Passord: mFZwor
Ingen påmelding er nødvendig – vi håper å se mange der!

Sjekk også ut arrangementet på Facebook: https://fb.me/e/3cke6VKih

Nysgjerrig, men kan ikke delta på informasjonsmøtet? Ta kontakt 👇

Professor i psykologi
51832934
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rådgiver
51831476
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
Forskningsprosjektet er en konkretisering av rammeplanen og en gavepakke med ressurser som kan brukes i din barnehagehverdag, forteller Ingunn Størksen og Svanaug Lunde i denne filmen.