10 tips til hvordan du kan håndtere stress blant elevene

Slik kan lærere hjelpe skoleelever med å takle stress og prestasjonsangst.

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Tittel: Stress og mestring i skolen

Redaktører: Lars Edvin Bru og Pål Roland

Forlag: Fagbokforlaget

År: 2019

ISBN: 9788245032857

Kjøp boka

Du kan kjøpe boka direkte fra forlaget eller bestille den via en bokhandel.

– Der eleven ser på oppgaveløsningen som fastlåst, skal læreren kunne gi hint om alternativ tilnærming, sier Edvin Bru.

Hva slags læringsmiljø skal til for at elever opplever kontroll og tør å utfordre seg selv? Dette er tema i boken «Stress og mestring i skolen». En av redaktørene, professor Edvin Bru ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger, sier at lærernes rolle er sentral.

– I boken drøfter forskerne hvordan lærere kan hjelpe elever i å mestre stress. Vi ønsker å bidra med forskningsbasert kunnskap om hvordan elever kan hjelpes til å takle stressopplevelser, slik at de får mulighet å oppnå sitt potensial for utvikling.

Lærere opplever også stress i sitt arbeid i skolen.

– Vi ser at lærere som håndterer stress har mer overskudd, som i neste omgang kommer elevene til gode, sier Bru.

Det gir bedre klasseledelse og støtte til elevenes læring.

Støtte demper stress

Både i skolen og ellers er hjelp og støtte viktig for å dempe stress.

– For læreres del er det viktig å vise forståelse for elevers frustrasjoner og stress i forbindelse med læringsoppgavene, samtidig som de oppmuntrer til videre innsats, sier Bru.

– Der eleven ser på oppgaveløsningen som fastlåst, skal læreren kunne gi hint om alternativ tilnærming. De bør hjelpe elevene å sette realistiske mål, råder Bru, og legger til at å åpne for valg i tilnærming til oppgaver kan bidra til å dempe stress.

Forskjellige grader av stress

I et av kapitlene tar Edvin Bru for seg ulike grader av stress og konsekvenser av stress. Han beskriver hvordan ulike nivåer av stress påvirker læring og hukommelse.

– I følge forskningen lærer elevene best ved litt eller moderat stress, mens det blir vanskeligere å forholde seg til komplekst innhold når stressnivået øker, forklarer Bru.

Omslag til boka Stress og mestring i skolen fra Fagbokforlaget
Stress og mestring i skolen er redigert av Edvin Bru og Pål Roland. Boka er utgitt på Fagbokforlaget.

Forståelse eller prestasjon?

Hver enkelt elevs utvikling blir påvirket av hvilken læringskultur de utsatt for. Ytterpunktene er læringsklima og prestasjonsklima.

- I et læringsklima ligger fokuset på å utvikle forståelse og kompetanse, mens i et prestasjonsklima ligger det på å demonstrere kompetanse, forklarer Bru.

– I et læringsklima verdsettes innsats høyt. Å gjøre feil anses som en nødvendig del av læringen. I et prestasjonsklima er det fokus på prestasjoner, der feil blir sett på som manglende kompetanse. Et prestasjonsklima gir derfor en større risiko for at elever frykter nederlag og opplever stress, utdyper Bru.

Forutsigbarhet

Å gi elevene en forutsigbar skolehverdag er et virkemiddel som kan ha stor stressdempende effekt. Bru oppfordrer lærere til å hjelpe elever med å lage planer for læringsarbeidet.

– Gi elevene en oversikt over prøver og innleveringer i de ulike fagene når semesteret starter, og unngå at det hoper seg opp.

– Å skape forståelse for at vurdering av innsats skal være en hjelp til læring og ikke en test av prestasjonsevne vil også dempe stress i forbindelse med innleveringer og prøver, påpeker Bru.

10 tips til lærere

For å gi lærere et bilde av hva som kan hjelpe elevene i å mestre stress knyttet til skolearbeid, har forskerne bak boken kommet fram til 10 tiltak:

  1. Stimuler elevene til å ha fokus på innsats, forståelse og utvikling av egen kompetanse.
  2. Demp sammenligning av prestasjoner mellom elever. Hjelp eleven til å se sin egen fremgang og utvikling.
  3. Legg til rette for et læringsmiljø der også det å gjøre feil oppfattes som kilde til læring.
  4. Gi elevene rom for å gjøre egne valg i skolearbeidet.
  5. Sett konkrete og realistiske mål sammen med eleven.
  6. Skap et forutsigbart læringsmiljø.
  7. Gi elevene god oversikt over tidsfrister for innleveringer og tidspunkt for vurderingssituasjoner.
  8. Legg til rette for et miljø der elevene vet at konstruktiv støtte og hjelp er tilgjengelig både fra lærere og medelever.
  9. Gi eleven tro på egne ressurser gjennom tilpassede oppgaver. Det gjelder også leksene.
  10. Vær bevisst på at du bygger en relasjon til hver enkelt elev som ikke er betinget av elevens prestasjon. Eleven trenger at du verdsetter han/henne som person, ikke bare for prestasjonene som oppnås

Tekst: Kjetil Helland

Artikkelen er også publisert på Forskning.no.

Bokas redaktører

Professor i pedagogisk psykologi
51832913
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Dosent i spesialpedagogikk
51832944
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Les mer