Hopp til hovedinnhold

– Æ blir mæ i møte med dæ

Kvalitet i alle ledd, se hele barnet og den viktige relasjonen mellom voksne og barn. Mange tema er overlappende når vi snakker om kvalitet og utvikling i barnehage, skole og SFO.

Publisert: Endret:
Læringsmiljøkonferansen 2020
  • Ble arrangert for andre gang 3. - 4. november 2020
  • Tema: Fellesskap, forskning og fornyelse - kvalitetsutvikling i barnehage, skole og SFO
  • Digital konferanse som følge av korona
  • Foreløpige tall viser at over 1 000 deltakere har vært innom konferansen i løpet av hver dag

Selv om Læringsmiljøkonferansen er over for denne gang, sitter vi igjen med godt påfyll av fag og eksempler fra hverdagen. En av foredragsholderne var daglig leder i Tjodmarka barnehage, Ragnhild Eielsen Wiig. Hvordan har hun og personalet i barnehagen brukt forskning til utviklingsarbeid og å løfte kvaliteten?

– Vi ønsket å gå fra kvalifisert synsing til et teoretisk ståsted, sa hun under konferansen og viste til hvordan de hadde tatt tak i en konkret utfordring for å løfte kvaliteten til hele barnehagen: konflikter knyttet til utelek.

– Vi vurderte om vi ville innføre flere regler for hvordan vi behandler hverandre sånn og sånn, eller om vi skulle se til forskning. Det ble det siste, sa hun og forklarte hvordan de hadde gått frem:

–  Det vi fant ut var at vi måtte tilegne oss mer kunnskap om lek og barns forutsetninger for å kunne leke. Vi lærte blant annet om hva tilknytning har å si for lek. Det å føle trygghet, å stole på at det alltid er noen som vil deg vel, det er viktig.

Hviletid og lekemiljø

Så la de frem andre påvirkningsfaktorer, for eksempel dette med hviletid.

– For oss voksne er det ekstremt viktig å kunne trekke oss tilbake og ta en pust i bakken i ny og ne. Slik er det for barn også. Hvile har mye å si for muligheten til å hente seg inn igjen. De må på lading, rett og slett, så vi innførte hviletid i forbindelse med måltidet.

Vi lærte blant annet om hva tilknytning har å si for lek. Det å føle trygghet, å stole på at det alltid er noen som vil deg vel, det er viktig.

Ragnhild Eielsen Wiig

Barnehagen opplevde da at måltidene ble roligere, alle fikk tid til å prate og barna kunne se for seg hva de ønsket å gjøre når de senere kom ut.

– I tillegg så vi på lekemiljøet. Hvordan inviterer vi barna til lek? Hva har vi fremme og hvor står det? Hvordan er den voksne en del av miljøet?

Eielsen Wiig fortalte at arbeidet ikke var gjort i en håndvending, og at nøkkelen lå i å gjøre prioriteringer og legge en plan.

– Så måtte vi se for oss målet, og hvilke steg som måtte til for at vi skulle komme oss dit. Hele veien har vi vært opptatt av at dette arbeidet skal inkludere hele personalet, slo hun fast som en av nøkkelfaktorene for å lykkes.

Læring og læringsmiljø – hvordan henger det sammen?

Fra denne høsten ble det innført nye læreplaner i skolen. Randi Myklebust Sølvik holdt et innlegg om hvordan de nye planene henger nøye sammen med læringsmiljø.

– Nå begynner den virkelige jobben, sa hun, – å gjøre dem om til en virkelighet på skolen som fungerer i møte med elevene. Verdisynet og prinsippene i læreplanene, det er det som skal komme elevene til gode. Det handler om hvordan vi kan få barn til å blomstre.

Hun mener derfor det er ekstra viktig å se på sammenhengen mellom læring og læringsmiljø – hvordan kan læreplanen gi oss enda bedre forutsetninger til å skape god læring og gode læringsmiljø.

– Det handler om hva elevene lærer om seg selv, hva de lærer om andre og hva de lærer i fag. Her er relasjonene og fellesskapet som finnes i en klasse viktig. Hvordan er relasjonene elever imellom og hvordan er relasjonen mellom elever og lærer?

Optimistisk på vegne av SFO

– Jeg har aldri vært så optimistisk på vegne av SFO som jeg er nå, sa Terje Wiik som er konsulent for SFO-nettverket.

Han var opptatt av å utvikle SFO som en vennskapsarena og mestringsarena.

– Vi må la flere barn kjenne på mestring gjennom den gode arenaen som SFO kan være til det. Det er ekstremt viktig at vi tenker SFO inn i en helhet i barnas hverdag. Barna bruker mange, mange timer og dager her, sa han og la til at SFO må legge til rette for god lek.

– Lek handler om å ha det gøy, være med venner og bruke fantasien.

Relasjoner mellom voksne og barn

Wiik har reist rundt på mange SFO’er i hele Norge og forteller at mange SFO’er  fremdeles føler seg som en gjest på skolen.

– «Vi låner det rommet eller det skapet», kan de si til meg når jeg er der ute, selv om de har vært der i mange, mange år. Tidligere har de ikke hatt rammer som gir SFO plass. Men vi må tenke at også SFO er et utstillingsvindu for skolen som helhet!

– «Æ blir mæ i møte med dæ», sa Wiik og fortalte om flere møter mellom SFO og nærmiljø. Han mener det er viktig å bygge omdømmet til SFO, sikre gode ledere og kontinuitet blant de ansatte.

– Vi må ut og fortelle hva vi gjør, hvordan og hvorfor. Det er viktig for alle barn å ha en arena å høre til, sa han og viste til en seksåring som hadde fortalt lokalavisen at han gikk på fotball og frokostklubben.

– For så viktig er SFO for mange barn. Det er et sted de føler de hører til.

Oversikt over dagens program

  • Fellesskap, forskning og fornyelse i barnehagen – Thomas Moser, professor ved Læringsmiljøsenteret
  • Hvordan inkludere personalet i å jobbe systematisk og forskningsbasert med kvalitetsutvikling i barnehagen? Ragnhild Eielsen Wiig, leder i Tjodmarka barnehage
  • Når mobbingen kan foregå 24 timer i døgnet (del 2) – Ida Risanger Sjursø, stipendiat ved Læringsmiljøsenteret og vinner av regionale finalen i Rogaland av Forsker Grand Prix 2020
  • Fagfornyelsen og læringsmiljøet – Randi Myklebust Sølvik, førsteamanuensis ved Læringsmiljøsentere
  • Om den nasjonale utviklingen innenfor SFO – Terje Wiik, konsulent for SFO-nettverket
  • Avslutning - senterleder Dag Jostein Nordaker

Tekst: Ina Midttveit

– Nå begynner den virkelige jobben, å gjøre læreplanene om til en virkelighet på skolen som fungerer i møte med elevene. Det handler om hvordan vi kan få barn til å blomstre.

Randi Myklebust Sølvik

Vil du lese mer fra Læringsmiljøsenteret?

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

Årsmelding 2021: Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Her får du oversikt over aktivitet og resultat innanfor sentrale satsingområder for Fakultet for utdanningsvitskap og hu...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - fysisk og digital

7.-8. november 2022 arrangerer vi Læringsmiljøkonferansen for tredje gang.

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette ...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

Spekter Digital er lansert i to versjoner

Skal du følge med på læringsmiljøet eller har du en konkret mistanke om mobbing som må undersøkes? Spekter Digital er la...

På samme lag for barn som strever med å gå på skolen

Det er svært krevende å ha et barn som strever med å gå på skolen. Det er også fortvilende for barnet. For å hjelpe krev...

Vil sette undervisningsstøtte på agendaen

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men kvaliteten på undervisningsstøtte ...

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk til forsker ved Læringsmiljøsenteret

Natalia Kucirkova har vunnet Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2022...

Krig kan vekke sterke følelser og redsel hos barn

Som voksen kan du hjelpe dem med regulering av tanker og følelser.

Elever blir tryggere med livsmestring på timeplanen

Mange elever føler at de ikke er gode nok. – Dette er veldig viktig at vi tar tak i. Vi må prioritere det sosiale, og vi...

Har du tenkt over hvordan våren lukter?

Blomster, den første motorsykkelen på veien eller gjødsel. Eller noe helt annet? Hvordan vi beskriver lukt, og hvilke or...

Vi søker veiledere til Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle arbeidet med å fremm...

Kan videoobservasjon av lærere øke elevenes engasjement?

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men mange savner muligheten til faglig...

Videoredigerer søkes

Læringsmiljøsenteret har ledig 60 prosent stilling som videoredigerer ved avdelingen i Porsgrunn.

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

– Et godt verktøy for barnehager

Arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø har aldri vært viktigere. Nå har ledere og ansatte i barnehagene f...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Læringsmiljøkonferansen, den tredje i rekken, arrangeres i begynnelsen av november 2022.

Julebrev til mormor

Hvordan er det å være elev under koronaen? Det får vi et lite glimt av gjennom et julebrev vi har fått lov til å dele me...

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...