Avhandling: Children of divorce in daycare

Klara Øverland har i sin doktorgrad sett nærmere på barnehageansattes erfaringer med barn som opplever samlivsbrudd. Bestillingsnummer: 4796.

Published Sist oppdatert

Om avhandlingen

Kortinfo
Forfatter

Klara Øverland

Tittel

Children of divorce in daycare

Sidetall / år

116 s. / 2013

Bestill
Pris

245,-

Bestillingsnummer

4796

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Omslag på avhandlingen Children of divorce in daycare.

Øverland har også sett på hvilke tiltak de ansatte bruker og hvordan de reagerer når barnas foreldre går fra hverandre. I avhandlingen, som har tittelen «Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology», har hun også sett på barns egne opplevelser etter samlivsbrudd.