Avhandling: Parental disillusionment with school

I denne avhandlingen belyser Elsa Westergård i hvilken grad foreldrene opplever å være desillusjonert i sitt møte med skolen. Det å identifisere desillusjonerte foreldre er viktig i arbeidet med å forbedre kvaliteten i samarbeidsrelasjonene. Bestillingsnummer 4784.

Publisert Sist oppdatert

Om avhandlingen

Kortinfo
Forfatter

Elsa Westergård

Tittel

Parental disillusionment with school: Prevalence, correlates, development and prevention

Sidetall / år

215 s. / 2010

Bestill
Pris

265,-

Bestillingsnummer

4784

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Elsa Westergård
Elsa Westergård: Foto: UiS.

Elsa Westergård disputerte ved Universitetet i Stavanger 23. juni 2010.

Desillusjonerte foreldre er de som ikke opplever å bli hørt eller som ikke føler seg ivaretatt når de kontakter skolen. I sin studie fant hun at dette gjaldt 10% av foreldrene, men at lærere ikke synes å oppfatte klager fra foreldrene. Gode samarbeidsrelasjoner var preget av åpen og toveis kommunikasjon, mens i de andre relasjonene ble ulike barrierer funnet hos begge parter.

Det å identifisere desillusjonerte foreldre betraktes som viktig i arbeidet med å forbedre kvaliteten i samarbeidsrelasjonene mellom foreldre og skolen.