Bok: Barn i utfordringer

Boka presenterer forskning og praksisnær kunnskap om hvordan man kan arbeide med saker som oppleves vanskelige.

Publisert Sist oppdatert
Fakta

Tittel: Barn i utfordringer: systemtenkning og tidlig innsats i pedagogisk arbeid

Redaktører: Hildegunn Fandrem og Otto Laurits Fuglestad

Forlag: Fagbokforlaget

År: 2013

Sider: 182

ISBN: 9788245012422

Bestill

Bestill boka via din lokale bokhandel eller direkte fra forlaget.

Omslag til boka Barn i utfordringer
Forsiden til boka Barn i utfordringer som ble utgitt på Fagbokforlaget i 2013.

Med utgangspunkt i forskningsprosjektet «De utfordrende barna» viser forfatterne hvordan man, gjennom tidlig innsats og systemrettet arbeid, kan sette inn tiltak overfor barn som viser utagerende atferd, som trekker seg tilbake, oppleves dominerende eller strever med å forstå fordi de har en annen kulturell bakgrunn enn den norske. Samarbeid mellom barnehage, skole, PPT, barnevern, helsetjenesten og hjemmet er svært viktig i dette arbeidet.

Barn i utfordringer tar for seg en rekke praksishistorier som alle belyses ved hjelp av teori og refleksjoner. I arbeidet med sakene er kollegabasert veiledning en viktig metode for å utvikle handlingskompetanse i praksis.