Bok: Fra intensjon til handling i barnehagen

Boka «Fra intensjon til handling i barnehagen» belyser dilemmaer som oppstår og hvordan de kan bidra til personalets kompetansebygging i barnehagen. – Det som skjer i barnehagen kan være omdreiningspunktet, sier Elin Ødegård, en av bokas forfattere.

Published Endret
Fakta

Tittel: Fra intensjon til handling i barnehagen: Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging

Forfattere: Liv Torunn Eik, Gerd Sylvi Steinnes og Elin Ødegård

Forlag: Fagbokforlaget

År: 2020

ISBN: 9788245022605

Kjøp boka

Du kan kjøpe boka direkte fra forlaget eller via bokhandelen

Forside på boka Fra intensjon til handling i barnehagen fra 2020
Boka Fra intensjon til handling i barnehagen tar utgangspunkt i barnehagens hverdagsliv i forbindelsen med personalets kompetansebygging.

Denne uka ble boka «Fra intensjon til handling i barnehagen» lagt ut for salg. Boka er utgitt på Fagbokforlaget, og forfatterne er Elin Ødegård ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger, Liv Torunn Eik ved Universitetet i Sørøst-Norge og Gerd Sylvi Steinnes ved Høgskulen i Volda.

De er alle førsteamanuenser i pedagogikk, og har i flere år samarbeidet om forskning innen kompetansebygging i barnehagesektoren. Tidligere har de også skrevet boka «Barnehagelæreres profesjonslæring», men i den nye boka utvider de tematikken til å gjelde kompetansebygging for hele personalgruppa. Barnehagepersonalets kompetanse er avgjørende for utvikling av barnehagens kvalitet, hevder forfatterne i den nye boka.

Kan lære av situasjoner i hverdagen

Tradisjonelt skjer kompetansebyggingen gjennom formelle utdanningssystemer og formaliserte tiltak, men ifølge forfatterne bør kompetansebyggingen i større grad ses i sammenheng med den læringen som skjer i uformelle situasjoner i barnehagen.

– Hensikten med boka er å belyse hvordan dilemmaer og utfordringer i hverdagslivet kan identifiseres, fortolkes og håndteres, og hvordan analyser kan skape muligheter for kompetansebygging, forteller Ødegård.

Boka «Fra intensjon til handling i barnehagen - Dilemmaer som omdreiningspunkt for kompetansebygging» tar for seg dilemmaer som barnehagepersonalet vil møte i det daglige arbeidet, og boka kan bidra til å forstå dilemmaer, slik at personalet kan lære av disse.

Elin Ødegård viser fram boka Fra intensjon til handling i barnehagen.
Elin Ødegård viser fram boka. Foto: Torunn Helene Fredriksen

Kollektiv læring for hele personalgruppa

I boka lanserer forfatterne to modeller som de mener kan brukes til å identifisere, analysere og forstå hvordan ulike dilemmaer kan håndteres. Modellene handler om indre og ytre krav og forventninger, og om prinsippledet profesjonalisme.

Analyser av dilemmaene som omdreiningspunkt for kompetansebygging vil kunne føre til kollektiv læring for hele personalgruppa. Forfatterne er opptatt av bærekraftighet, og mener at det er de ansatte selv som må definere sine kompetansebehov. Personalets analyser bør være utgangspunktet for formelle kompetanseutviklingstiltak gjennom barnehagebaserte kompetanseutvikling i regionale tiltak (ReKom).

Ifølge Ødegård er denne boka aktuell for alle som er opptatt av kompetansebygging i barnehagen, og forteller at den kan være et godt hjelpemiddel i arbeidet med regional kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Den henvender seg til ledere i barnehagesektoren og til ansatte ved universitet og høgskoler som arbeider med barnehagebasert kompetansebyggingen.

– Bærekraftig kompetansebygging

– Denne boka er skrevet for å synliggjøre og styrke sammenhengen mellom læringen som skjer i uformelle situasjoner og læringen som iverksettes i formelle situasjoner. Dette for å få til bærekraftig kompetansebygging for hele personalgruppen. Først da vil kompetanseutviklingstiltakene bidra til kvalitetsutvikling i barnehager, sier Ødegård.

Forfatterne mener det er viktig at alle ansatte i barnehagen blir inkludert, og ikke bare barnehagelæreren – som gjerne er den yrkesgruppen som tidligere har fått tilgang til videreutvikling og kompetanseheving.

– Dersom man ønsker kvalitet i barnehagen må alle ansatte løftes frem og gis mulighet for kompetansebygging, sier Ødegård.


Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Torunn Helene Fredriksen & Fagbokforlaget