Bok: Rom for læring

Arbeidet med skolens læringsmiljø er temaet for boka "Rom for læring: læringsmiljø og pedagogisk analyse".

Published Endret
Fakta

Tittel: Rom for læring: læringsmiljø og pedagogisk analyse

Redaktør: Elin Kragset Vold

Forlag: Fagbokforlaget

År: 2013

Sider: 244

ISBN: 9788245012194

Bestill

Bestill boka via din lokale bokhandel eller direkte fra forlaget

Hvordan gi læreren rom for læring?

Omslag til boka Rom for læring
Boka veksler mellom dokumentarfortellinger og fagtekster. Omslag: Fagbokforlaget.

Refleksjon og pedagogisk analyse er sentrale begreper i utvikling av skolens læringsmiljø. Ved Læringsmiljøsenteret utvikles ny kunnskap i arbeidet med å implementere strategier for skoleutvikling. I flere hundre skoler arbeides det systematisk med å utvikle læringsmiljøet. Med utgangspunkt i forskning viser boka hvordan lærere, skoleledere, PP-rådgivere og skoleeiere utvikler et positivt og inkluderende læringsmiljø gjennom bruk av strategien Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

Boka er delt i fire deler:

 1. Læreren og læringsmiljøet
 2. Skolen og læringsmiljøet
 3. Skoleeier og læringsmiljø
 4. Kunnskapskilder

Boka inneholder tre dokumentarfortellinger skrevet av bokas redaktør, Elin Kragset Vold. Hun har oppsøkt kommuner som arbeider med LP-modellen og snakket med lærere, en rektor og en PP-rådgiver om hvordan de arbeider og hva som skal til for å få til endring.

Dokumentarfortellingene følges opp av fagtekster skrevet av senterets erfarne rådgivere. Fagtekstene utdyper forskning og teori for å oppnå varig endring i skolekulturen:

 • Læringsmiljøets betydning for elevens læring
 • Pedagogisk analyse
 • Relasjonelle ferdigheter
 • Utvikling av skolens kultur
 • Skoleledere i utviklingsprosesser
 • Analyse og refleksjon i lærergruppa
 • Å utvikle en lærende organisasjon
 • PP-tjenestens rolle i læringsmiljøutvikling
 • Skoleeiers ansvar og muligheter i utvikling av en inkluderende skole
 • Kunnskapskildene
 • LP-modellen – en innovasjonsstrategi
 • Evaluering – en viktig del av skoleutvikling