Disputas om tradisjonell og digital mobbing

Fredag 29. januar 2021 kl. 10:00-14:00,
Zoom.

Ida Risanger Sjursø disputerer for graden Philosophiae doctor med en avhandling om tradisjonell og digital mobbing.

Published Endret

Gutt stirrer tomt ut i luften
Ida Risanger Sjursø har undersøkt emosjonelle konsekvenser av tradisjonell og digital mobbing. Foto: Marie von Krogh.

Fredag 29. januar 2021 vil Ida Risanger Sjursø, ph.d.-kandidat ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, disputere for graden Philosophiae doctor ved Universitetet i Stavanger.

Hun vil forsvare avhandlingen "Traditional and cyber victimization: Emotional problems and perceived teacher support". Målet med doktoravhandlingen er å bidra til kunnskap om de emosjonelle konsekvensene av tradisjonell og digital mobbing, i tillegg til betydningen av en autoritativ lærerstil i arbeidet med mobbesaker.

Digital disputas

Ida Risanger Sjursø
Ida Risanger Sjursø. Foto: Jeanett Larsen.

Disputasen bli gjennomført heldigitalt i Zoom.

Prøveforelesning: 29. januar 2021 kl 10.00.
Disputas: 29. januar 2021 kl 12.00

Du kan følge både prøveforelesning og disputas ved å trykke på denne lenken.
Møte ID: 650 3594 9015
Passord: 736480

NB! Det er kun bedømmelseskomiteen, ordstyrer og ph.d.-kandidaten som skal bruke lyd og video.

Bedømmelseskomité og veiledere

  • Professor Peter Smith, Goldsmiths University of London, U.K.
  • Førsteamanuensis Audhild Løhre, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU
  • Førsteamanuensis Kjersti Balle Tharaldsen, Læringsmiljøsenteret, UiS

Hovedveileder: Professor Erling Roland, Læringsmiljøsenteret, UiS
Medveileder: Professor Hildegunn Fandrem, Læringsmiljøsenteret, UiS

Leder av disputasen: Dag Jostein Nordaker, senterleder ved Læringsmiljøsenteret, UiS

Retningslinjer for publikum

  • Ikke bruk videokameraet
  • Husk å dempe (mute) sine mikrofoner for å unngå støy på linjen
  • Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas i pausen.
  • Ex auditorio- spørsmål sendes via lenke på Zoom til disputasleder Dag Jostein Nordaker: dagjostein.nordaker@uis.no
  • Vi råder alle til å teste datautstyret sitt før disputas.