Bok: Samtaler om overganger i små barns liv

Det er en stor overgang for små barn å gå fra en trygg og kjent tilværelse hjemme med foreldrene til å begynne i barnehagen. Det er bare den første overgangen av mange de skal gjennom i løpet av livet.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Tittel

Sammenheng og kontinuitet: Samtaler om overganger i små barns liv

Forfatter

Kirsti Tveitereid

Forlag og år

Cappelen Damm Akademisk, 2019

Kjøp boka

Boka kan bestilles direkte fra forlaget eller i en bokhandel.

Publisert første gang 18.10.2019

Bokomslag: Sammenheng og kontinuitet av Kirsti Tveitereid.
Boka Sammenheng og kontinuitet: samtaler om overganger i små barns liv er skrevet av Kirsti Tveitereid.

I sin bok Sammenheng og kontinuitet: Samtaler om overganger i små barns liv har Kirsti Tveiereid tatt for seg overgangene små barn møter fra de begynner i barnehagen fram til de er ferdige med det første året i skole og SFO. 

– Overganger er et ord de fleste forstår og har egne erfaringer med uansett hvor vi er i livet. Gjennom fagsamtaler vil jeg vise at de mange bruddene i små barns liv trenger en ekstra refleksjon, og en egen kompetanse fra aktørene i både barnehage, SFO og skole, sier Tveitereid.

Samtale, ikke intervju

Hun har gjennomført åtte fagsamtaler med personer med forskjellig kunnskap og tilnærming til temaet overganger: pedagoger og ledere, foreldre og forskere med kjennskap til barnehage, skole og SFO. 

– Sjangeren kan forveksles med intervjuet, men det er en stor forskjell, forteller Tveitereid. – For det første er det viktig at jeg som fører samtalene ned i skrift har god kunnskap om temaet vi snakker sammen om, for det andre er det slik at samtalene utvikler seg gjennom flere utvekslinger mellom oss. 

Muntlig form

Hun har samtalt med forskere, med praktikere og med foreldre. Samtalene ble skrevet som samtaler, og er ganske muntlige i formen. De ble godkjent av begge parter. Det som kom ned på papiret var med andre ord ikke helt likt den praten de hadde. Den var godt bearbeidet, og målet var å formidle kunnskap.

– Jeg mener faglitteratur ment for travle barnehagelærere, lærere og andre som er i praksisfeltet kunne prøve ut andre sjangre i større grad enn den tradisjonelle artikkelformen med innledning, metode, tidligere forskning og drøfting, sier forfatteren ivrig.

– Gjennom fagsamtaler vil jeg vise at de mange bruddene i små barns liv trenger en ekstra refleksjon, og en egen kompetanse fra aktørene i både barnehage, SFO og skole.

Kirsti Tveitereid

Opptatt av brukervennlighet

Hun er opptatt av å eksperimentere med andre sjangre for at det skal bli mer «bruksvennlig», og virke mer relevant til hverdagen i barnehage og skole, uten at det går på bekostning av det faglige og mer teoretiske.

– Ved å bruke faglig refleksjon slik jeg har gjennomført samtalene, kan det forhåpentlig bidra til en større forståelse for hvilken kunnskap som trengs og hvordan kompetansen skal bygges. Det var målet med å benytte denne sjangeren, flere stemmer slipper til, slik at ulike perspektiv på overganger kommer fram.

Kritisk for utvikling, fellesskap og tilhørighet

Kirsti Tveitereid
Kirsti Tveitereid. Foto: Hege Mathisen.

Overgangene bør preges av en sammenheng som gir glede, som gir utvikling og hvor relasjoner bygges med innsikt. Både rammeplanen for barnehagen og skolens opplæringslov understreker at det er viktig å samarbeide for å sikre gode overganger for barna. 

– Overgangssituasjonen er et kritisk punkt for utvikling, for fellesskap og for tilhørighet. Men det er den enkelte styrer og rektor, og hver enkelt som arbeider i barnehage, skolefritidsordning og skole som må ha kunnskapen som skaper sammenheng for barna, og ikke minst må klare å samarbeide om å skape en følelse av kontinuitet og utvikling, understreker Tveitereid. 

Ny forskning

I boken gir forfatteren et bredt bilde av hva ny forskning viser om sammenheng og kontinuitet i barnehagelivet, og også av hvordan nøkkelpersoner i barnehage og hjem får til opplevelse av kontinuitet og sammenheng for barna.

Avhengig av kunnskapsrike voksne

Boken avdekker hva som står på spill idet et barn starter i barnehagen, og hva som skjer i de mange små og store avbruddene i løpet av barnehageårene. Gjennom samtalene kommer det fram at institusjonene i dag kunne hatt bedre kjennskap til hverandres kompetanse og pedagogiske virksomhet. Både barnehager og skoler kunne ha forberedt overgangen bedre.

– Her er vi ved overganger der barn blir avhengig av kunnskapsrike voksne som kan gi trygghet og vise veien videre, understreker Kirsti Tveitereid.

Tekst: Torunn Helene Fredriksen

Les mer:

Les mer