Kan videoobservasjon av lærere øke elevenes engasjement?

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men mange savner muligheten til faglig utvikling og veiledning i sitt eget klasserom. – Nå vil vi gi lærere mulighet til å videreutvikle kunnskap og ferdigheter innen lærer-elev-interaksjoner, sier leder for forskningsprosjektet INTERACT.

Published Endret
INTERACT-tiltaket er heldigitalt og har fire hovedelementer: en-til-en coaching av lærere, digitale seminar, workshops og nettressurser.

Elevers engasjement og motivasjon er avgjørende for å lykkes i skolearbeidet. Samtidig er noe av det vanskeligste i lærrerollen å engasjere alle elevene i læringsaktivitetene. I forskningsprosjektet INTERACT skal forskere undersøke hvordan digital video-basert dialog kan støtte lærere i arbeidet med å styrke kvaliteten av interaksjoner i klasserommet.

– I klasserommet blir lærere ofte stående alene i arbeidet sitt. Vi vil gi lærere i videregående skole mulighet til å videreutvikle kunnskap og ferdigheter innen lærer-elev-interaksjoner, som igjen kan øke engasjement og læring hos elevene, sier Sigrun Ertesvåg, leder for forskningsprosjektet INTERACT.

Hun forteller at norske lærere, som gruppe, er blant de beste i verden på emosjonell støtte, struktur og rutiner i klasserommet. I Norge har det vært kollektiv satsing blant alle lærere over lang tid på dette.

– Samtidig må vi erkjenne at det er vanskelig for store grupper å omsette dette til praksis, og lærere er ofte overlatt til egen prøving og feiling, sier hun.

Ertesvåg mener det har manglet et tilbud som INTERACT for lærere, og er glad Forskningsrådet har prioritert å bevilge penger til dette forskningsprosjektet.

– Nå er oppdraget vårt på mange måter like enkelt som det er vanskelig: Sjekk ut om dette tiltaket for lærerne virker, og for hvilke elever vil det ha størst betydning?

Heldigitalt

Utviklingsprosessen i INTERACT-tiltaket strekker seg over et skoleår. Tiltaket er heldigitalt og har fire hovedelementer: en-til-en coaching av lærere, digitale seminar, workshops og nettressurser. Randi Myklebust Sølvik er leder for å utvikle og gjennomføre tiltaket sammen med Grete Sørensen Vaaland. Sølvik forteller at hver lærer får en INTERACT-coach som følger dem gjennom året.

– Læreren gjør videopptak fra egen undervisning med to-tre ukers mellomrom, og med utgangspunkt i dette opptaket forberedes profesjonelle samtaler om hva som gjøres bra og hva som kan arbeides med videre. Vi kan si det blir som en personlig trener som heier læreren frem gjennom året, sier hun.

Dialogen vil særlig rettes mot hvordan læreren kan støtte den faglige læringen til elevene, og bidra til konkretisering av arbeidet med de sentrale områdene i de nye læreplanene som går på problemløsning, metakognisjon og dybdelæring. Gjennom året deltar også læreren på digitale seminarer og workshops. Her får læreren mulighet til erfaringsutveksling og konkretisere det faglige rammeverket som er knyttet til prosjektet.

– I INTERACT vektlegges små, men viktige områder som kan gi store endringer i praksis. Å bli bevisst på hva en gjør og hvordan det påvirker elevene gir grunnlag for utvikling, sier Sølvik.

Oppstart for INTERACT-coachene denne uken

Mandag var første samling for INTERACT-coachene. Det er disse som skal være veiledere for lærerne gjennom hele året.

– Dette er på mange måter det første steget i gjennomføringen av prosjektet. Vi har arbeidet lenge med å beskrive og begrunne ulike deler av tiltaket, men det er i møtet med coachene at vi konkretiserer hvordan INTERACT-coaching skal gjennomføres, sier Sølvik. Hun forteller at coachene er nøkkelpersoner i prosjektet.

– Det er i møtet mellom coach og lærer at prosjektet får liv. Coachene er derfor håndplukket for å kunne møte lærerne med faglig tyngde, tillit og evne til å skape gode relasjoner.

– Vi skal klare å nå læreren. De må oppleve det nyttig og relevant å delta i tiltaket. Det må gi mening og oppleves utviklende, sier hun.

Alle de ti coachene har lang og bred erfaring fra veiledning og profesjonell utvikling i skolen. Samtidig er det viktig at coachene i INTERACT legger til rette for én måte å drive profesjonell utvikling for lærerne, og ikke ti forskjellige.

– Vi skal gå i samme retning. Coachopplæringen er derfor sentral for å sørge for at vi har en felles forståelse for oppbygging og innhold i den digitale video-baserte coachingen.

Sølvik gleder seg nå til å samle coachene for å sammen konkretisere hvordan hvordan de skal gjennomføre coachingen innenfor rammene av INTERACT.

Forskning som kommer skolen til gode

En av coachene som skal veilede lærere skoleåret 2022/23 er Rune Nordhaug. Han er avdelingsleder på Atlanten videregående skole i Kristiansund, og deltok på oppstartssamlingen mandag.

– Det er viktig å bygge fellesskap og trygge relasjoner i videregående skole, sier han.

Nordhaug mener INTERACT har gode innganger til hvordan læreren kan jobbe med kvalitet i klasseromsinteraksjoner, gjennom emosjonell støtte, læringsstøtte og klasseromsorganisering. Han sier det er spennende å ta del i diskusjonene i INTERACT om interaksjoner på klassenivå, og spesielt hva som fungerer for elever - og hva som gjør ikke det.

Avdelingslederen sier kunnskap og erfaring han får gjennom å delta i INTERACT er relevant i jobben han har på Atlanten videregående skole, og sier det vil komme både skolen og lærerne til gode.

– Til syvende og sist vil elevene få merke det godt. Vi kan bruke metoder og begreper til å følge opp personalet, og det gir en bevisstgjøring rundt hvordan vi arbeider med tilbakemeldinger.

 I tillegg jobber han med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. INTERACT er relevant også inn i det arbeidet, mener han.

– Det er fint når forskningsprosjekter er så relevant for skolen, som det INTERACT er. Jeg gleder meg til fortsettelsen og til å møte lærere til høsten, sier han.  

Tekst: Ina Midttveit

Fakta om INTERACT
Samarbeidspartnere

Møre og Romsdal fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune

Prosjektperiode

2021-2025

Tiltaket

Coaching for lærere Digitale seminar Webinar Nettressurser

Omfang

100 lærere sammen med sin klasse. Til sammen vil ca. 2000 elever være med. Deles i fokusgruppe og sammenligningsgruppe: - Fokusgruppen gjennomfører tiltaket skoleåret 2022/23 - Sammenligningsgruppen gjennomfører skoleåret 2023/24

– Det er fint når forskningsprosjekter så relevant for skolen, som det INTERACT er.

Rune Nordhaug , avdelingsleder ved Atlanten videregående skole

Forskere omtalt i artikkelen

Professor
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Flere nyheter fra Læringsmiljøsenteret

Vil du delta sammen med barnehagen din i forskning om engasjement og livsglede?

Barnehager i Rogaland, Oslo, Tønsberg, Færder, Porsgrunn og Skien inviteres til å bli med i forskningsprosjektet SELMA!

Ledige stillinger som veileder i Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle arbeidet med å fremm...

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa st...

Ledige stillinger ved Læringsmiljøsenteret

Vi har ledig stilling som førsteamanuensis pedagogikk/ spesialpedagogikk/ psykologi rettet mot barnehagemiljø.

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste fo...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Er alle klar over mobbingen som pågår?

I filmen «Alle vet», vet alle hva som foregår – utenom læreren. Dette er ikke uvanlig i norske klasserom, sier universit...

Program Læringsmiljøkonferansen 2022

Med tema "Inkluderende samhandling" legges det til rette for interessante foredrag og debatter. Se programmet her!

Ledig stilling som førsteamanuensis rettet mot skole

Fagområde for stillingen er pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi knyttet til arbeidet med å skape trygge og gode skole...

Ledig stilling som førsteamanuensis rettet mot barnehage

Fagområde for stillingen er pedagogikk/spesialpedagogikk/psykologi knyttet til arbeidet med å skape trygge og gode barne...

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Inkluderende samhandling – hvordan ser dette ut i barnehage, skole og SFO? Hva betyr det egentlig, og hvordan få det til...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Sensory books prosjekt samling mai 2022

Den 11. og 12. mai holdt Sensory books gruppen sitt første prosjekt seminar. Dette var et etterlengtet seminar etter Cov...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - fysisk og digital

7.-8. november 2022 arrangerer vi Læringsmiljøkonferansen for tredje gang.

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette ...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

Spekter Digital er lansert i to versjoner

Skal du følge med på læringsmiljøet eller har du en konkret mistanke om mobbing som må undersøkes? Spekter Digital er la...

På samme lag for barn som strever med å gå på skolen

Det er svært krevende å ha et barn som strever med å gå på skolen. Det er også fortvilende for barnet. For å hjelpe krev...