Hopp til hovedinnhold

Kan videoobservasjon av lærere øke elevenes engasjement?

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men mange savner muligheten til faglig utvikling og veiledning i sitt eget klasserom. – Nå vil vi gi lærere mulighet til å videreutvikle kunnskap og ferdigheter innen lærer-elev-interaksjoner, sier leder for forskningsprosjektet INTERACT.

Publisert: Endret:
INTERACT-tiltaket er heldigitalt og har fire hovedelementer: en-til-en coaching av lærere, digitale seminar, workshops og nettressurser.

Elevers engasjement og motivasjon er avgjørende for å lykkes i skolearbeidet. Samtidig er noe av det vanskeligste i lærrerollen å engasjere alle elevene i læringsaktivitetene. I forskningsprosjektet INTERACT skal forskere undersøke hvordan digital video-basert dialog kan støtte lærere i arbeidet med å styrke kvaliteten av interaksjoner i klasserommet.

– I klasserommet blir lærere ofte stående alene i arbeidet sitt. Vi vil gi lærere i videregående skole mulighet til å videreutvikle kunnskap og ferdigheter innen lærer-elev-interaksjoner, som igjen kan øke engasjement og læring hos elevene, sier Sigrun Ertesvåg, leder for forskningsprosjektet INTERACT.

Hun forteller at norske lærere, som gruppe, er blant de beste i verden på emosjonell støtte, struktur og rutiner i klasserommet. I Norge har det vært kollektiv satsing blant alle lærere over lang tid på dette.

– Samtidig må vi erkjenne at det er vanskelig for store grupper å omsette dette til praksis, og lærere er ofte overlatt til egen prøving og feiling, sier hun.

Ertesvåg mener det har manglet et tilbud som INTERACT for lærere, og er glad Forskningsrådet har prioritert å bevilge penger til dette forskningsprosjektet.

– Nå er oppdraget vårt på mange måter like enkelt som det er vanskelig: Sjekk ut om dette tiltaket for lærerne virker, og for hvilke elever vil det ha størst betydning?

Heldigitalt

Utviklingsprosessen i INTERACT-tiltaket strekker seg over et skoleår. Tiltaket er heldigitalt og har fire hovedelementer: en-til-en coaching av lærere, digitale seminar, workshops og nettressurser. Randi Myklebust Sølvik er leder for å utvikle og gjennomføre tiltaket sammen med Grete Sørensen Vaaland. Sølvik forteller at hver lærer får en INTERACT-coach som følger dem gjennom året.

– Læreren gjør videopptak fra egen undervisning med to-tre ukers mellomrom, og med utgangspunkt i dette opptaket forberedes profesjonelle samtaler om hva som gjøres bra og hva som kan arbeides med videre. Vi kan si det blir som en personlig trener som heier læreren frem gjennom året, sier hun.

Dialogen vil særlig rettes mot hvordan læreren kan støtte den faglige læringen til elevene, og bidra til konkretisering av arbeidet med de sentrale områdene i de nye læreplanene som går på problemløsning, metakognisjon og dybdelæring. Gjennom året deltar også læreren på digitale seminarer og workshops. Her får læreren mulighet til erfaringsutveksling og konkretisere det faglige rammeverket som er knyttet til prosjektet.

– I INTERACT vektlegges små, men viktige områder som kan gi store endringer i praksis. Å bli bevisst på hva en gjør og hvordan det påvirker elevene gir grunnlag for utvikling, sier Sølvik.

Oppstart for INTERACT-coachene denne uken

Mandag var første samling for INTERACT-coachene. Det er disse som skal være veiledere for lærerne gjennom hele året.

– Dette er på mange måter det første steget i gjennomføringen av prosjektet. Vi har arbeidet lenge med å beskrive og begrunne ulike deler av tiltaket, men det er i møtet med coachene at vi konkretiserer hvordan INTERACT-coaching skal gjennomføres, sier Sølvik. Hun forteller at coachene er nøkkelpersoner i prosjektet.

– Det er i møtet mellom coach og lærer at prosjektet får liv. Coachene er derfor håndplukket for å kunne møte lærerne med faglig tyngde, tillit og evne til å skape gode relasjoner.

– Vi skal klare å nå læreren. De må oppleve det nyttig og relevant å delta i tiltaket. Det må gi mening og oppleves utviklende, sier hun.

Alle de ti coachene har lang og bred erfaring fra veiledning og profesjonell utvikling i skolen. Samtidig er det viktig at coachene i INTERACT legger til rette for én måte å drive profesjonell utvikling for lærerne, og ikke ti forskjellige.

– Vi skal gå i samme retning. Coachopplæringen er derfor sentral for å sørge for at vi har en felles forståelse for oppbygging og innhold i den digitale video-baserte coachingen.

Sølvik gleder seg nå til å samle coachene for å sammen konkretisere hvordan hvordan de skal gjennomføre coachingen innenfor rammene av INTERACT.

Forskning som kommer skolen til gode

En av coachene som skal veilede lærere skoleåret 2022/23 er Rune Nordhaug. Han er avdelingsleder på Atlanten videregående skole i Kristiansund, og deltok på oppstartssamlingen mandag.

– Det er viktig å bygge fellesskap og trygge relasjoner i videregående skole, sier han.

Nordhaug mener INTERACT har gode innganger til hvordan læreren kan jobbe med kvalitet i klasseromsinteraksjoner, gjennom emosjonell støtte, læringsstøtte og klasseromsorganisering. Han sier det er spennende å ta del i diskusjonene i INTERACT om interaksjoner på klassenivå, og spesielt hva som fungerer for elever - og hva som gjør ikke det.

Avdelingslederen sier kunnskap og erfaring han får gjennom å delta i INTERACT er relevant i jobben han har på Atlanten videregående skole, og sier det vil komme både skolen og lærerne til gode.

– Til syvende og sist vil elevene få merke det godt. Vi kan bruke metoder og begreper til å følge opp personalet, og det gir en bevisstgjøring rundt hvordan vi arbeider med tilbakemeldinger.

 I tillegg jobber han med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. INTERACT er relevant også inn i det arbeidet, mener han.

– Det er fint når forskningsprosjekter er så relevant for skolen, som det INTERACT er. Jeg gleder meg til fortsettelsen og til å møte lærere til høsten, sier han.  

Tekst: Ina Midttveit

Fakta om INTERACT
Samarbeidspartnere

Møre og Romsdal fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune

Prosjektperiode

2021-2025

Tiltaket

Coaching for lærere Digitale seminar Webinar Nettressurser

Omfang

100 lærere sammen med sin klasse. Til sammen vil ca. 2000 elever være med. Deles i fokusgruppe og sammenligningsgruppe: - Fokusgruppen gjennomfører tiltaket skoleåret 2022/23 - Sammenligningsgruppen gjennomfører skoleåret 2023/24

– Det er fint når forskningsprosjekter så relevant for skolen, som det INTERACT er.

Rune Nordhaug , avdelingsleder ved Atlanten videregående skole

Forskere omtalt i artikkelen

Professor
51832931
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Førsteamanuensis
51832936
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Avdeling Porsgrunn
Førsteamanuensis
51832926
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Flere nyheter fra Læringsmiljøsenteret

Skal forske på foreldra si rolle i digital mobbing

PARTCIPATE-prosjektet er tildelt 6 millionar kroner til forsking på digital mobbing og foreldra si rolle. – Det er svært...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

Årsmelding 2021: Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Her får du oversikt over aktivitet og resultat innanfor sentrale satsingområder for Fakultet for utdanningsvitskap og hu...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - fysisk og digital

7.-8. november 2022 arrangerer vi Læringsmiljøkonferansen for tredje gang.

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette ...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

Spekter Digital er lansert i to versjoner

Skal du følge med på læringsmiljøet eller har du en konkret mistanke om mobbing som må undersøkes? Spekter Digital er la...

På samme lag for barn som strever med å gå på skolen

Det er svært krevende å ha et barn som strever med å gå på skolen. Det er også fortvilende for barnet. For å hjelpe krev...

Vil sette undervisningsstøtte på agendaen

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men kvaliteten på undervisningsstøtte ...

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk til forsker ved Læringsmiljøsenteret

Natalia Kucirkova har vunnet Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2022...

Krig kan vekke sterke følelser og redsel hos barn

Som voksen kan du hjelpe dem med regulering av tanker og følelser.

Elever blir tryggere med livsmestring på timeplanen

Mange elever føler at de ikke er gode nok. – Dette er veldig viktig at vi tar tak i. Vi må prioritere det sosiale, og vi...

Har du tenkt over hvordan våren lukter?

Blomster, den første motorsykkelen på veien eller gjødsel. Eller noe helt annet? Hvordan vi beskriver lukt, og hvilke or...

Vi søker veiledere til Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle arbeidet med å fremm...

Videoredigerer søkes

Læringsmiljøsenteret har ledig 60 prosent stilling som videoredigerer ved avdelingen i Porsgrunn.

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

– Et godt verktøy for barnehager

Arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø har aldri vært viktigere. Nå har ledere og ansatte i barnehagene f...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Læringsmiljøkonferansen, den tredje i rekken, arrangeres i begynnelsen av november 2022.

Julebrev til mormor

Hvordan er det å være elev under koronaen? Det får vi et lite glimt av gjennom et julebrev vi har fått lov til å dele me...

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

Tryggere skolemiljø med bruk av Spekter digital

Spekter skal gjøre det enklere for skolene å skape trygge og gode skolemiljø. – Nå er tiden kommet for å videreutvikle d...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...

UiS deler på vertskapsrolle for stor internasjonal konferanse

Fredag 17. september vil UiS være vertskap for en av tre konferansedager for European Association on Developmental Psych...