Læringsmiljøkonferansen 2022 - fysisk og digital

7.-8. november 2022 arrangerer vi Læringsmiljøkonferansen for tredje gang.

Published Endret

Tre skoleelever samarbeider.
Sett av datoene 7. og 8. november og møt oss på Oslo Plaza til Læringsmiljøkonferansen 2022. Foto: Marie von Krogh.

To ganger tidligere har vi arrangert Læringsmiljøkonferansen: I 2018 møttes vi på Oslo Plaza. På grunn av pandemien ble konferansen i 2020 kun digital.

I år inviterer vi på nytt til en konferanse på Oslo Plaza, men denne gangen blir det også mulig å delta digitalt. Etter to år med pandemi, har mange et stort behov for å møte hverandre fysisk, mens andre har funnet ut at de foretrekker digitale arenaer. Vi ønsker å imøtekomme begge behov.

Konferansen i november 2022 er den tredje i rekken. I 2018 var hovedoverskriftene livsmestring og medborgerskap. Nesten 600 deltakere var til stede de to dagene konferansen varte. I 2020 var temaet «Fellesskap, forskning og fornyelse – kvalitetsutvikling i barnehage, skole og SFO». Over 1800 mennesker så hele eller deler av konferansen i løpet av de to dagene den fant sted. I tillegg så mange foredragene i etterkant.

Det overordnede temaet for konferansen i november er ennå ikke bestemt.