Vi søker veiledere til Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle arbeidet med å fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljø for alle barn og unge. Nå trenger vi flere veiledere fra august 2022.

Published Endret

Lærer i samtale med elever i et klasserom. Foto: Marie von Krogh.
Hovedmålet for Læringsmiljøprosjektet er å sikre gode og trygge barnehage-­ og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. Foto: Marie von Krogh/Læringsmiljøsenteret

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) har ansvar for å etablere, drifte og veilede gruppene som skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med å fremme og forbedre læringsmiljøet.

Du kan lese mer om prosjektet på Utdanningsdirektoratet sine nettsider og på Læringsmiljøsenteret sine nettsider.

Vi trenger eksterne veiledere som ønsker å jobbe i en 15 % stilling i to år. Veilederne vil bli ansatt på Læringsmiljøsenteret. Veilederne organiseres i team med en ekstern og en veileder som er fast ansatt ved Læringsmiljøsenteret. Hvert veilederteam har ansvaret for en kommune.

En 15 % stilling tilsvarer i arbeidsmengde ca en dag per uke, men arbeidet vil i perioder kunne gå over flere dager, for eksempel en todagers samling i en uke, og mindre arbeid i andre uker. Det vil ikke være en fast arbeidsdag.

Kvalifikasjonskrav:

Utdanning på masternivå innen pedagogikk, eller tilsvarende, og gjerne med veilederkompetanse. Det vil primært være behov for søkere med erfaring fra barnehagefeltet.

Søknad sendes til Læringsmiljøsenteret ved prosjektleder Marianne Torve Martinsen marianne.t.martinsen@uis.no innen 10.mars 2022. Søknaden må inneholde CV, en begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta som veileder i prosjektet, samt aktuelle referanser.

Stillingene er ledige fra 1.august 2022. Lønn etter gjeldende avtaler.

Kontaktperson: Marianne Torve Martinsen tlf. 91142850 (prosjektleder barnehage)

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 10. mars 2022

Det er primært behov for søkere med erfaring fra barnehagefeltet, men andre søkere kan også vuderes.

Førstelektor
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn