Kommune viderefører undervisningspilot fra UiS

Bærum kommune vil videreføre et UiS-utviklet pilotprosjekt som gir elevene mer trivsel, motivasjon og klassesamhold.

Published Sist oppdatert

Lærer snakker med en gruppe elever i et klasserom.
– Flere lærere som var med i pilotprosjektet har fortalt at de fikk et godt læringsmiljø og ro i klasserommet, sier Bente Granberg, spesialrådgiver i Bærum kommune. Foto: Marie von Krogh.

Publisert første gang: 22.06.2020

Bærum kommune gjennomførte pilotprosjektet ROBUST sammen med alle elevene på åttende klassetrinn skoleåret 2018/2019. Nå vil kommunen tilby undervisningsopplegget til nye elever som begynner på ungdomsskolen. 

– ROBUST tar for seg akkurat de tingene elevene strever med på ungdomsskolen. De opplever stress, synes det er uvant med karakterer, de tenker på hvordan de kan få nye venner, sier Bente Granberg, spesialrådgiver i Bærum kommune.

Hun sier at gjennom undervisningsopplegget kan læreren tidlig i åttende klasse snakke med elevene om utfordringene de kan komme opp i, og dermed kanskje være med på å ufarliggjøre det.

– For mange lærere kan det også være en trygghet å ha et slikt opplegg som kan gi noen føringer for hvordan temaene kan tas opp i klasserommet med elevene. Flere lærere som var med i pilotprosjektet har fortalt at de fikk et godt læringsmiljø og ro i klasserommet.

– Har fått et godt klassesamhold

En av lærerne som var med på pilotprosjektet er Kristine Østbye ved Gjettum skole. Hun forteller at for henne som kontaktlærer var det en nyttig tilnærming til den nye klassen hun skulle møte.

– For meg og min klasse var dette en god måte å bli kjent på. Det var et artig og konkret opplegg som var kontaktbyggende for elevene.

Hun forteller at gjennom øvelsene og diskusjonene ble hun også kjent med elevene og kunne lære mye om hvordan hun kan lede dem som gruppe.

– Vi ble trygge på hverandre og har fått et godt klassesamhold, sier hun.

Ulike tema som treffer

I ROBUST-opplegget som ble gjennomført skoleåret 2018/2019 var det fem hovedtema: problemløsning, lærende tankesett, oppmerksomhetstrening, følelsesregulering og sosial kompetanse.

– I begynnelsen av åttende klasse hadde vi mye om sosial kompetanse, og det var fint som klasse å lære om dette: Hvordan vi kan ta kontakt med andre for å få nye venner, men også hvordan vi kan ta imot nye venner som prøver å ta kontakt.

Det var blant annet lagt opp til både refleksjoner i klassen og øvelser på gulvet hvor elevene skulle prøve å snakke med noen de ikke hadde snakket så mye med før.

– Det var litt nervøsitet blant elevene, men så har elevene også blitt tryggere på hverandre.

Østbye forteller at det var verdifullt for henne som lærer å bli kjent med klassen på denne måten. Hun sier også at de ulike temaene treffer elevene ulikt, og at en del teknikker sitter igjen lenge etterpå.

– Vi lærte blant annet å lage ukeplaner, og det ser jeg at noen elever fremdeles bruker når de planlegger uken sin.

Frivillig å delta

I pilotprosjektet var alle skolene i kommunen, og dermed alle åttendeklassingene, med på opplegget. Forskjellen fra høsten 2020 er at det blir frivillig for skoler og lærere å være med.

– Jeg håper det er mange som ser nytten i det og som ønsker å være med, sier Granberg, som så skal i gang med å rekruttere deltakere til høstens lærerkurs.

– Det blir en fagsamling i august og så følger vi opp med veiledning utover høsten. Litt avhengig av hvor mange skoler vi får med kan vi danne nettverksgrupper slik at lærerne får noen å dele erfaringer med, forteller hun.

Tekst: Ina Midttveit

Relatert innhold