Ønsker å lære mer om kvalitet i barnehager

Kvalitet er et viktig punkt i rammeplanen for barnehagen. I forrige uke var en forsker fra Oxford i Stavanger for å kurse ansatte i Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger i et verktøy for å observere kvalitet i barnehager.

Published Endret

Iram Siraj er forsker ved The Oxford University. Hun er også tilknyttet Filiorum som professor II
Iram Siraj er forsker ved The Oxford University. Hun er også tilknyttet Filiorum som professor II.

40 ansatte i Stavanger kommune og forskere ved Universitetet i Stavanger startet det nye året med kurs om kvalitet i barnehagen. Forskeren Iram Siraj fra The Oxford University underviste i sitt eget observasjonsverktøy kalt «Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being Scale for 2–5-year-olds provision» (SSTEW).

–  Kvalitet er et sentralt punkt i rammeplanen og står dermed høyt på prioriteringslista til barnehagemyndigheter og barnehagestyrere. Det er veldig spennende at Stavanger kommune satser høyt og ønsker å ta i bruk dette observasjonsverktøyet, sier professor Ingunn Størksen.

Hun tror kommunen vil oppleve SSTEW som et nyttig verktøy som de kan ta i bruk og justere etter behov.

– Observasjonsverktøyet kan brukes til å få oversikt over kvalitet i barnehagene, som et utgangspunkt for veiledning og kursing, og til å følge med på utvikling over tid, legger hun til.

Observasjonsverktøyet er tatt i bruk i mange land i hele verden, blant annet i England og Australia, men det har aldri tidligere blitt gitt kurs i Norge.

Kvalitet, kunnskap og støtte

Det er Siraj selv og hennes kollegaer som har utviklet observasjonsverktøyet. Forskerne har tatt utgangspunkt i barnehager hvor de ser at barn har godt læringsutbytte, og studert praksisen i disse barnehagene. Der så de noen kjennetegn ved de ansattes arbeid:

  • Høy kvalitet på verbale interaksjoner mellom barn og ansatte
  • Kunnskap og forståelse for pedagogiske intensjoner og innhold
  • Kunnskap om hvordan barn lærer
  • Gode ferdigheter i å støtte barn i å løse konflikter
  • Foreldre mottok støtte for å fremme barns læring på hjemmebane

Doktorgrad om kvalitetsverktøy for barnehagen

Tre forskere ved UiS har også fått sertifisering i verktøyet, slik at dette kan inkluderes i fremtidige forskningsprosjekter. I sitt doktorgradsarbeid studerer Cecilie Evertsen-Stanghelle ulike observasjonsverktøy for kvalitet i barnehagen, blant annet SSTEW.

– Det er spennende å følge med på at ulike kommuner og barnehagekjeder i Norge nå tar i bruk ulike observasjonsverktøy for kvalitet i barnehagen. Jeg tror nok at dette vil bidra til å øke bevisstheten og kunnskapen om temaet. På denne måten har barnehager et godt utgangspunkt for å drive systematisk veiledning mot kvalitet, sier Evertsen-Stanghelle. 

Internasjonal kapasitet i FILIORUM

Professor Siraj er en internasjonal kapasitet på kvalitet i barnehagen. Hun har blant annet vært med å drive de svært anerkjente barnehagestudiene the Effective Provision of Pre-school, Primary and Secondary Education (EPPSE)Researching Effective Pedagogy in the Early Years (REPEY), og Effective Leadership in the Early Years Sector (ELEYS). Hun har også vært sentral i  Effective Early Educational Experiences i Australia. Under sitt besøk hadde hun en interessant forelesning for alle forskere i FILIORUM, og flere møter for å diskutere muligheter for fremtidig samarbeid.

Siraj er professor II i FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved UiS.

Les flere aktueltsaker fra Læringsmiljøsenteret

Ledig stipendiatstilling innen skoleutvikling og klasseledelse

Forskningsprosjektet INTERACT har ledig doktorgradsstipendiatstilling fra 1. august 2023. Søknadsfrist: 16.04.23.

Rektor: – Kompetanseløftet nytter

Det er fremdeles for mange barn og unge som opplever at de ikke er inkludert i det sosiale og faglige fellesskapet. Komp...

Nå kan du søke Norges første SFO-utdanning

Vil du bli en av de aller første skolefritidspedagogene som er utdannet i Norge? Da må du søke bachelor i skolefritidspe...

UiS-professor blant Norges fremste tech-kvinner

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars, ble UiS-professor Natalia Kucirkova kåret til en av de 50 fremste tech-kvinne...

Vil du være forskningsassistent i SELMA?

Har du lyst på noen alternative arbeidsdager og på erfaring med å jobbe sammen med barn og forskning? Ved Nasjonalt sent...

Foreldrenes betydning i arbeidet mot digital mobbing

Hvilken rolle har foreldrene i arbeidet mot digital mobbing? Det skal det internasjonale forskningsprosjektet PARTICIPAT...

Kva vil det seie å vere eit «normalt barn» i barnehagen?

Ein forskar kan seie det slik: Eit normalt barn er eit rasjonelt barn som tenkjer fornuftig og kontrollerer tankane, kje...

Meld deg på: Gi 5-åringene livsmestring med SELMA

Forskningsprosjektet SELMA gir barnehagene nyttige verktøy, slik at rammeplanen blir enda lettere å gjennomføre.

Ny videreutdanning for deg som er leder i barnehage eller skole

På tide med videreutdanning? Øk dine kunnskaper og ferdigheter i å lede arbeidet med å fremme trygge og gode læringsmilj...

Vil du delta sammen med barnehagen din i forskning om engasjement og livsglede?

Barnehager i Rogaland, Oslo, Tønsberg, Færder, Porsgrunn og Skien inviteres til å bli med i forskningsprosjektet SELMA!

Lytter til barnas stemme i forskningsprosjekt

Det var full fres på Vitenfabrikken da et nytt verktøy i forskningsprosjektet SELMA skulle testes ut og barnehagebarn va...

Slik kan russetiden bli mer inkluderende

Inndeling i russegrupper fører til mer utenforskap blant russen. Dette kan få store konsekvenser – både for de som står ...

New book: Inspirational Women in Academia

Stereotypical expectations prevail and harm the aspirations of many females working in academia, especially those with a...

Forskningsprosjekt skal gjøre undervisningen mer engasjerende

Lærer Olaug Ueland får tilbakemeldinger på undervisningen fra en personlig coach. Målet er at samhandlingen med elevene ...

Kvaliteten i barnehagene økte etter at de ansatte ble observert på jobb

Barnehageansatte opplevde høyere yrkesstolthet og samspillskvalitet etter at kommunen begynte å jobbe mer systematisk me...

Ny senterleder med store ambisjoner

Ulric Björck starter opp i stillingen som ny senterleder ved Læringsmiljøsenteret 1. mars 2023. – Det blir spennende, og...

Vil gi barn tilgang til digitale læremidler av høy kvalitet

Mange barn og unge bruker digitale læremidler daglig, men rapporter viser at mange av disse har minimal eller negativ læ...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - se bildene her

- Det er vår felles oppgave å gi alle barn like muligheter for å nå sine drømmer og leve det livet de selv ønsker, sa st...

Digitalt bibliotek for ukrainske barn vokser stadig

Da krigen brøt ut i Ukraina og mange ukrainske barn og deres familier ble drevet på flukt, tok barnehageforskere ved Uni...

Norges første SFO-utdanning til UiS

UiS oppretter utdanning i skolefritidspedagogikk fra høsten 2023. – Med denne nye utdanningen fyller vi et helt konkret ...

Hva er fidelitetssjekklisten, og hvem er den for?

Alle lærerne og coachene i tiltaksgruppen i INTERACT får tilgang til «Fidelitetssjekkliste». – Dette er en sjekkliste fo...

– Elever ønsker anerkjennelse i møte med skolens rådgivere

Uklare politiske retningslinjer og få ressurser gjør at elever får tilgang til svært ulikt rådgivningstilbud i skolen. I...

Disse skolene er med i INTERACT

Totalt 12 skoler og 100 lærere fra Rogaland og Møre og Romsdal er med i forskningsprosjektet INTERACT. – Det er stort ...

Lar barn få utforske luktesansen sin

Luktutstillingen på Vitenfabrikken i Sandnes, som er lagt rundt eventyret om de tre små grisene, har blitt så populær at...

Er alle klar over mobbingen som pågår?

I filmen «Alle vet», vet alle hva som foregår – utenom læreren. Dette er ikke uvanlig i norske klasserom, sier universit...

Program Læringsmiljøkonferansen 2022

Med tema "Inkluderende samhandling" legges det til rette for interessante foredrag og debatter. Se programmet her!

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Jobber sammen for barnas beste

– Gjennom SELMA-prosjektet blir ny forskning og kunnskap gjort tilgjengelig, og sammen bidrar vi til noe nytt for hele d...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Inkluderende samhandling – hvordan ser dette ut i barnehage, skole og SFO? Hva betyr det egentlig, og hvordan få det til...

Viktig diskusjon om mobbedefinisjon på internasjonal konferanse

Over 1000 personer deltok på konferanse der diskusjon om mobbedefinisjonen stod sentralt. – Det er svært viktig med en k...

Når lukt spiller hovedrollen

– Vi må snakke mer om lukt, sier Natalia Kucirkova. Tirsdag 14. juni var hun med på åpningen av utstillingen "De tre små...

Blir redaktør for prestisjefylt tidsskrift

Natalia Kucirkova blir redaktør for tidsskriftet "Reading Research Quarterly", sammen med tre andre professorer fra Stor...

Sensory books prosjekt samling mai 2022

Den 11. og 12. mai holdt Sensory books gruppen sitt første prosjekt seminar. Dette var et etterlengtet seminar etter Cov...

Derfor er det viktig at barnehagene får påvirke forskningen

– SELMA er et eksempel på et prosjekt hvor det er et sterkt ønske om å få til samarbeid og medvirkning i alle ledd. På...

– Godt å vere i gong med INTERACT-prosjektet

INTERACT-prosjektet er i gong for alvor, og no er rekrutteringsprosessen av lærarar over. Til saman skal lærarar frå 12 ...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...