Ønsker å lære mer om kvalitet i barnehager

Kvalitet er et viktig punkt i rammeplanen for barnehagen. I forrige uke var en forsker fra Oxford i Stavanger for å kurse ansatte i Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger i et verktøy for å observere kvalitet i barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Iram Siraj er forsker ved The Oxford University. Hun er også tilknyttet Filiorum som professor II
Iram Siraj er forsker ved The Oxford University. Hun er også tilknyttet Filiorum som professor II.

40 ansatte i Stavanger kommune og forskere ved Universitetet i Stavanger startet det nye året med kurs om kvalitet i barnehagen. Forskeren Iram Siraj fra The Oxford University underviste i sitt eget observasjonsverktøy kalt «Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being Scale for 2–5-year-olds provision» (SSTEW).

–  Kvalitet er et sentralt punkt i rammeplanen og står dermed høyt på prioriteringslista til barnehagemyndigheter og barnehagestyrere. Det er veldig spennende at Stavanger kommune satser høyt og ønsker å ta i bruk dette observasjonsverktøyet, sier professor Ingunn Størksen.

Hun tror kommunen vil oppleve SSTEW som et nyttig verktøy som de kan ta i bruk og justere etter behov.

– Observasjonsverktøyet kan brukes til å få oversikt over kvalitet i barnehagene, som et utgangspunkt for veiledning og kursing, og til å følge med på utvikling over tid, legger hun til.

Observasjonsverktøyet er tatt i bruk i mange land i hele verden, blant annet i England og Australia, men det har aldri tidligere blitt gitt kurs i Norge.

Kvalitet, kunnskap og støtte

Det er Siraj selv og hennes kollegaer som har utviklet observasjonsverktøyet. Forskerne har tatt utgangspunkt i barnehager hvor de ser at barn har godt læringsutbytte, og studert praksisen i disse barnehagene. Der så de noen kjennetegn ved de ansattes arbeid:

  • Høy kvalitet på verbale interaksjoner mellom barn og ansatte
  • Kunnskap og forståelse for pedagogiske intensjoner og innhold
  • Kunnskap om hvordan barn lærer
  • Gode ferdigheter i å støtte barn i å løse konflikter
  • Foreldre mottok støtte for å fremme barns læring på hjemmebane

Doktorgrad om kvalitetsverktøy for barnehagen

Tre forskere ved UiS har også fått sertifisering i verktøyet, slik at dette kan inkluderes i fremtidige forskningsprosjekter. I sitt doktorgradsarbeid studerer Cecilie Evertsen-Stanghelle ulike observasjonsverktøy for kvalitet i barnehagen, blant annet SSTEW.

– Det er spennende å følge med på at ulike kommuner og barnehagekjeder i Norge nå tar i bruk ulike observasjonsverktøy for kvalitet i barnehagen. Jeg tror nok at dette vil bidra til å øke bevisstheten og kunnskapen om temaet. På denne måten har barnehager et godt utgangspunkt for å drive systematisk veiledning mot kvalitet, sier Evertsen-Stanghelle. 

Internasjonal kapasitet i FILIORUM

Professor Siraj er en internasjonal kapasitet på kvalitet i barnehagen. Hun har blant annet vært med å drive de svært anerkjente barnehagestudiene the Effective Provision of Pre-school, Primary and Secondary Education (EPPSE)Researching Effective Pedagogy in the Early Years (REPEY), og Effective Leadership in the Early Years Sector (ELEYS). Hun har også vært sentral i  Effective Early Educational Experiences i Australia. Under sitt besøk hadde hun en interessant forelesning for alle forskere i FILIORUM, og flere møter for å diskutere muligheter for fremtidig samarbeid.

Siraj er professor II i FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved UiS.

Les flere aktueltsaker fra Læringsmiljøsenteret

Venter storinnrykk fra hele verden neste år

11.–13. juni 2025 er Læringsmiljøsenteret vertskap for World Anti-Bullying forum, som er verdens største mobbekonferanse...

– SFO-studiet er både lærerikt og praksisnært

Bachelor i skolefritidspedagogikk var en av landets mest populære utdanninger i fjor. – Vi lærer mye nyttig, sier Birgit...

Meir leik i småskulen har gjeve gode resultat

Eit auka læringsutbytte og færre åtferdsutfordringar hjå elevane samt eit betre klassemiljø. Dette kan vere nokre av for...

Hvilken betydning kan barnehage, skole og SFO ha for sosial utjevning?

– Det har vært et spennende og lærerikt arbeid, sier professor Ingunn Størksen om å sitte i en regjeringsoppnevnt Eksper...

Lærere og forskere hjelper nyutdannede lærere med overgangen til praksis

Overgangen fra student til lærer eller barnehagelærer kan være krevende. I nye TV-sendinger får studenter og nyutdannede...

Sats på gode veilederordninger for nyutdannede barnehagelærere

Det er ikke i alle yrker man går rett fra studier og over til å ha lederansvar. Slik er det for mange nyutdanna barnehag...

– Dagens oppdragelse gjør barna mindre robuste

Det er én ting som fungerer for å gjøre barn mer robuste, sier forsker.

Kan vi noen gang bli kvitt mobbing?

Andelen elever som opplever mobbing øker for andre år på rad. – Det er urovekkende, og uansett hvor godt vi jobber, vil ...

Mer lek for de yngste elevene på skolen

Tidlig læring danner grunnlaget for å klare seg godt i skoleløpet – men måten barna lærer på er også avgjørende.

Har utviklet digitale undervisningsopplegg om kompleksiteten i mobbing

Sammen med Learnlab har Læringsmiljøsenteret utviklet digitale ressurser for at skolene lettere kan involvere foreldre o...

Mobbing i barnehagen - kva veit me og kva kan me gjera?

Kva finst av kunnskap om mobbing i barnehagen og korleis blir fenomenet diskutert i den norske barnehagekonteksten? Fo...

Verdens største konferanse om mobbing til Norge

Aldri før har så mange barn og unge rapportert om mobbing i Norge. Internasjonalt er omfanget av mobbing også økende. Nå...

Innovasjonspris for verktøy som skal bedre klassemiljø

Verktøyet skal gi skoler viktig kunnskap om ensomhet, vennskap, uro og inkludering i klassen. For dette er Læringsmiljøs...

Fikk pris for forskning på barns bruk av medier og teknologi

Hun er en av Norges fremste tech-kvinner og en internasjonalt anerkjent forsker innen pedagogisk teknologi, barns lesing...

– Emosjonsregulering er avgjørende for læring

– Å beherske emosjonsregulering er viktig for å mestre læring, det sosiale samspillet og hvordan elevene har det med se...

– Foreldre kan ha en stor betydning i arbeidet mot digital mobbing

Et nytt internasjonalt forskningsprosjekt skal finne ut om foreldre kan ha en viktigere rolle enn tidligere antatt når d...

Hvilke roller inntar lærere, foreldre og elever under utviklingssamtaler?

En ny, systematisk kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning (KSU) og Læringsmiljøsenteret ser nærmere på hva ...

Hvordan ser inkluderende praksis ut sett innenfra?

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke hvordan hovedsakelig barn og unge med særskilte læringsbehov og deres foreldre...

– Å jobbe med mobbeproblematikk er noe av det viktigste vi gjør

I Drangedal kommune har vonde fortellinger om mobbing preget lokalsamfunnet i mange år. Hvordan tar en kommune tak når s...

UiS-professor aktuell med nytenkende barnebok

Professor Natalia Ingebretsen Kucirkova er aktuell med barneboka «Den magiske nøkkelen», en fortelling om nøkkelen til k...