Publikasjoner og formidling – 2014

Ansatte ved Læringsmiljøsenteret skriver mange forskningsartikler, rapporter og bøker/bokkapitler. Her er en oversikt over publikasjoner og formidlingsarbeidet i 2014.

Published Endret
Bøker i bokhylle
Her finner du en oversikt over publikasjoner, foredrag og annen formidling fra Læringsmiljøsenterets ansatte. Foto: iStock.

Artikler


Bøker

  • Idsøe, E. M. C. (2014). Elever med akademisk talent i skolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
  • Roland, P. (red.) (2014). Være Sammen. Kompetanseløft i barnehagen.
  • Glaser, V.; Størksen, I. & Drugli M. B. (Red.) (2014). Utvikling, lek og læring i barnehagen – forskning og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.


Del av bok

  • Fandrem, H. (2014). Dette er Sevgi, hun er tyrkisk, eller…? I: E. Kipperberg (red.), Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse. Bergen: Fagbokforlaget.
  • Idsøe, E. M. C (2014). I Mette Bunting (red.) (2014). Tilpasset opplæring. I forskning og praksis. Oslo, Cappelen Akademisk.
  • Midthassel, U. V. (2014). I Postholm, M. B. & Tiller, T. (red) (2014). Profesjonsrettet pedagogikk 8.–13. Oslo: Cappelen Damm.

Les mer