Publikasjoner og formidling – 2015

Ansatte ved Læringsmiljøsenteret skriver mange forskningsartikler, rapporter og bøker/bokkapitler. Her er en oversikt over publikasjoner og formidlingsarbeidet i 2015.

Published Endret
Bøker i bokhylle
Her finner du en oversikt over publikasjoner, foredrag og annen formidling fra Læringsmiljøsenterets ansatte. Foto: iStock.

Vitenskapelige artikler med fagfelle

 • Dyregrov, A.; Dyregrov, K.; Endsjø, M. P. & Idsøe, T. (2015). Teachers' perception of bereaved children's academic performance. Advances in School Mental Health Promotion, 8.(3) s. 187–198.
 • Dyregrov, K.; Endsjø, M. P.; Idsøe, T. & Dyregrov, A. (2015). Suggestions for the ideal follow-up for bereaved students as seen by school personnel. Emotional and Behavioural Difficulties, 20.(3) s. 289–301.
 • Egenberg, S.; Øian, P.; Bru, L. E.; Sautter, M.; Kristoffersen, G. & Eggebø, T. (2015). Can inter-professional simulation training influence the frequency of blood transfusions after birth? Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 94.(3) s. 316–323.
 • Ertesvåg, S. K. & Roland, E. G. (2015). Professional cultures and rates of bullying. School Effectiveness and School Improvement, 26.(2) s. 195–214.
 • Garvik, M.; Idsøe, T. & Bru, L. E. (2015). Motivation and Social Relations in School following a CBT Course for Adolescents with Depressive symptoms: An Effectiveness Study. Scandinavian Journal of Educational Research
 • Havik, T.; Bru, L. E. & Ertesvåg, S. K. (2015). Assessing reasons for school non-attendance. Scandinavian Journal of Educational Research, 59.(3) s. 316–336.
 • Havik, T.; Bru, L. E. & Ertesvåg, S. K. (2015). School factors associated with school refusal- and truancy-related reasons for school non-attendance. Social Psychology of Education, 18.(2) s. 221–240.
 • Lenes, R.; Ten Braak, D. & Størksen, I. (2015). Playful learning på norsk. Første steg, 4/2015, s. 43–47.
 • Nielsen, M. B.; Tangen, T.; Idsøe, T.; Matthiesen, S. B. & Magerøy, N. (2015). Post-traumatic stress disorder as a consequence of bullying at work and at school. A literature review and meta-analysis. Aggression and Violent Behavior, 21. s. 17–24.
 • Oppedal, B. & Idsøe, T. (2015). The role of social support in the acculturation and mental health of unaccompanied minor asylum seekers. Scandinavian Journal of Psychology, 56.(2) s. 203–211.
 • Sjursø, I. R. & Fandrem, H. (2015). Hvor mange liv må gå tapt? Stavanger Aftenblad.
 • Sjursø, I. R.; Fandrem, H. & Roland, E. G. (2015). Emotional Problems in Traditional and Cyber Victimization. Journal of School Violence.
 • Skorpen, F.; Rehnsfeldt, A. W. & Thorsen, A. M. A. (2015). The significance of small things for dignity in psychiatric care. Nursing Ethics, 22.(7) s. 754–764.
 • Skorpen, F.; Thorsen, A. M. A.; Forsberg, C. &; Rehnsfeldt, A. W. (2015). Views concerning patient dignity among relatives to patients experiencing psychosis. Scandinavian Journal of Caring Sciences.
 • Størksen, I.; Ellingsen, I. T.; Wanless, S. B. & McClelland M. M. (2015). The Influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5-year-Old children in Norway. Early Education and Development, 26.(5-6) s. 663–684.
 • Veland, J.; Bru, L. E. & Idsøe, T. (2015). Perceived socio-economic status and social inclusion in school: parental monitoring and support as mediators. Emotional and Behavioural Difficulties, 20.(2) s. 173–188
 • Vestad, L. & Fandrem, H. (2015). Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn. Spesialpedagogikk, 80.(1) s. 45–56.

Bøker

 • Roland, E. (Red.) (2015). Problemløsingsmodeller (1. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Roland, P. &; Westergård, E. (Red.) (2015). Implementering: å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis (1. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. 

Del av bok

 • Berg, G. D. (2015). "Eg må være slik dei trur eg er" – en refleksjon for læreren i møte med eleven. I Roland, E. (Red.) (2015), Problemløsingsmodeller (1. utg., s. 120–135). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Ertesvåg, S. K. (2015). Praksis basert på forskning – ein utopi? I Roland, P. & Westergård, E. (Red.) (2015), Implementering: å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis (1. utg., s. 40–58). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Fandrem, H. (2015). Friendship during adolescence and Cultural variations. I International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition, s. 432–441). Elsevier.
 • Fandrem, H.; Haus, S. & Johannessen, Ø. L. (2015). Dette er Sevgi, hun er tyrkisk, eller...? I Kipperberg, E. (Red.) (2015), Når verden banker på. Nye utfordringer for profesjonsutøvelse (1. utg., s. 135–156). Bergen: Fagbokforlaget.
 • Furenes, M. I. & Ertesvåg, S. K. (2015). Ledelse, samarbeid og elevstøtte i skolen. I Roland, P. & Westergård, E. (Red.) (2015), Implementering: å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis (1. utg., s. 119–135). Oslo: Universitetsforlaget. 
 • Havik, T. (2015). Implementering av forebyggende tiltak mot skolevegring. I Roland, P. & Westergård, E. (Red.) (2015), Implementering: å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis (1. utg., s. 151–170). Oslo: Universitetsforlaget. 
 • Midthassel, U. V. (2015). Skolelederes rolle og implementeringsprosessen. I Roland, P. & Westergård, E. (Red.) (2015), Implementering: å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis (1. utg., s. 101–118). Oslo: Universitetsforlaget. 
 • Oterkiil, T. C. (2015). Kapasitetsbygging på ulike nivåer. I Roland, P. & Westergård, E. (Red.) (2015), Implementering: å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis (1. utg., s- 59–71). Oslo: Universitetsforlaget. 
 • Roland, E. (2015). Forebygging og intervensjon. I Roland, E. (Red.) (2015). Problemløsingsmodeller (1. utg., 17–30). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Roland, E. & Bakken, B. (2015). Snumetoden i tøffe klasser. I Roland, E. (Red.) (2015). Problemløsingsmodeller (1. utg., 60–77). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Roland, E. (2015). Bygdedyret. I Roland, E. (Red.) (2015). Problemløsingsmodeller (1. utg., 162–169). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Roland, E. (2015). På lavest mulig nivå? I Roland, E. (Red.) (2015). Problemløsingsmodeller (1. utg., 170–195). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Roland, P. (2015). Er kollektiv orientering en nødvendighet for god implementering? I Roland, P. & Westergård, E. (Red.) (2015), Implementering: å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis (1. utg., s. 86–100). Oslo: Universitetsforlaget. 
 • Roland, P. (2015). Hva er implementering? I Roland, P. & Westergård, E. (Red.) (2015), Implementering: å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis (1. utg., s. 19–39). Oslo: Universitetsforlaget. 
 • Støen, J. & Midthassel, U. V. (2015). Skolekulturen og implementeringsarbeidet. I Roland, P. & Westergård, E. (Red.) (2015), Implementering: å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis (1. utg., s. 72–85). Oslo: Universitetsforlaget. 
 • Sunnanå, S. (2015). Arbeidet i Lærarutdanningsrådet 1975–1980. I Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying (1. utg.). Oslo: ABM-media AS. 
 • Sunnanå, S. (2015). Forfattarane: bakgrunn og erfaringar som elev, student, lærar og leiar. I Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying (1. utg., s. 157–163). Oslo: ABM-media AS. 
 • Sunnanå, S. (2015). Gjennomføring av ny lov og nye planar ved Stavanger lærarhøgskole. I Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying (1. utg., s. 75–92). Oslo: ABM-media AS. 
 • Sunnanå, S. (2015). Lærarutdanningsrådets rolle og funksjon i 1960-åra. I Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying (1. utg., s. 29–38). Oslo: ABM-media AS. 
 • Sunnanå, S. (2015). Nokre hovudliner i utviklinga av skolen og lærarutdanninga frå 1739 til 1945. I Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying (1. utg., s. 179–186). Oslo: ABM-media AS. 
 • Sunnanå, S. (2015). Nokre sentrale område i utviklinga av skolen og lærarutdanninga 1940–1970.. I Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying (1. utg., s. 11–18). Oslo: ABM-media AS. 
 • Sunnanå, S. (2015). Statens utdanningskontor sitt engasjement i skoleutviklinga i Rogaland på 1990-talet. I Norsk lærarutdanning i etterkrigstida. Ei utvikling i spenning mellom tradisjon og fornying (1. utg., s. 29–38). Oslo: ABM-media AS. 
 • Westergård, E. (2015). Implementering av "den utfordrende samtalen". I Roland, P. & Westergård, E. (Red.) (2015), Implementering: å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis (1. utg., s. 136–150). Oslo: Universitetsforlaget. 
 • Westergård, E. & Roland, P. (2015). Ulike perspektiver på implementering. I Roland, P. & Westergård, E. (Red.) (2015), Implementering: å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis (1. utg., s. 14–18). Oslo: Universitetsforlaget. 

Rapporter 

 • Evertsen, C.; Tveitereid, K.; Plischewski, H.; Hancock, C. & Størksen, I. (2015). På leit etter læringsmiljøet i barnehagen – en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, 67 s. Stavanger: Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. 
 • Havik, T. (2015). School non-attendance. A study of the role of school factors in school refusal. Stavanger: Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.
 • Jahnsen, H. & Tveitereid, K. (2015). Kort beskrivelse av LP-modellens omfang, historie og sentrale elementer, 13 s. Stavanger: Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.
 • Tveitereid, K. (2015). Læringsmiljøprosjektet 2013–2014. Rapport til Utdanningsdirektoratet fra veilederteamene i deltakende kommuner, 33 s. Stavanger: Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.
 • Vold, E. K. (2015). Mobbefritt læringsmiljø. Temaheftet fra Læringsmiljøsenteret om skoleutvikling og arbeid mot mobbing – med erfaringer fra Læringsmiljøprosjektet, 51 s. Stavanger: Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. 

Del av rapport 

 • Fandrem, H. (2015). Digital mobbing. I Vold, E. K. (2015). Mobbefritt læringsmiljø. Temaheftet fra Læringsmiljøsenteret om skoleutvikling og arbeid mot mobbing – med erfaringer fra Læringsmiljøprosjektet, s. 18–19. Stavanger: Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. 

Vitenskapelige artikler og fagartikler

 • Ertesvåg, S. K. (2015). Dei første CIESL-resultata. CIESL, Læringsmiljøsenteret.no.
 • Ertesvåg, S. K. (2015). Dei profesjonelle har ansvaret. Stavanger Aftenblad
 • Ertesvåg, S. K. (2015). Foreldreutvalet for grunnskolen. Store Norske Leksikon, snl.no
 • Ertesvåg, S. K. (2015). Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing? CIESL, Læringsmiljøsenteret.no.
 • Ertesvåg, S. K. (2015). Om å stille opne spørsmål. CIESL, Læringsmiljøsenteret.no.
 • Ertesvåg, S. K. (2015). På det fjerde kan det skje. Stavanger Aftenblad
 • Ertesvåg, S. K. (2015). Samarbeid mellom skule og heim. Store Norske Leksikon, snl.no
 • Ertesvåg, Si. K. (2015). Sosiometrisk kartlegging. Store Norske Leksikon, snl.no
 • Ertesvåg, S. K. (2015). Systemretta arbeid i skulen. Store Norske Leksikon, snl.no. 
 • Ertesvåg, S. K. (2015). Teori om god klasseleiing. Læringsmiljøsenteret.no
 • Fredriksen, T. H. (2015). Barns verden. Læringsmiljøbloggen
 • Havik, T. (2015). Dyrk også deg selv, ikke bare barna. Stavanger Aftenblad.
 • Havik, T. (2015). Endelig juleferie – men hva så? Forebygging.no
 • Havik, T. (2015). Foreldre og lærere på samme lag. Stavanger Aftenblad.
 • Havik, T. (2015). Skal vi la de som sliter slutte? Kronikk, Trønderavisa.
 • Idsøe, E. M. C. (2015). Elever som allerede kan lese. Bedre Skole, 2/2015, s. 59–61.
 • Idsøe, E. M. C. (2015). The importance of social learning environment factors for affective well-being among students. Emotional and Behavioural Difficulties
 • Liu, D. (2015). Guest editing the Vol. 48 No.1 of the special issue: Graduate Employment in China: Current Trends and Issues. Chinese education and society, 48.(1) s. 1–75.
 • Størksen, I. (2015). Farlig læring? 123.(107) s. 2–3, Stavanger Aftenblad.
 • Størksen, I. (2015). Selvregulering – vår indre stemme. Barnehagefolk 2/2015, s. 32–34.
 • Størksen, I. (2015). Skolefrafall og barnehage, 123.(27) s. 2–2, Stavanger Aftenblad.
 • Størksen, I. (2015). Snakk om det! s. 2–3, Stavanger Aftenblad.
 • Størksen, I. (2015). Vet for lite, på god vei. s. 2–3, Stavanger Aftenblad.
 • Størksen, I. (2015). Vroom, Vrooom! 123.(148) s. 2–3, Stavanger Aftenblad.
 • Tveitereid, K. (2015). Den mangfoldige skolen. Læringsmiljøbloggen.
 • Tveitereid, K. (2015). Kapittel 9A i Opplæringsloven foreslås endret. Læringsmiljøbloggen.
 • Tveitereid, K. (2015). Les om flukt i klassen. Læringsmiljøbloggen
 • Tveitereid, K. (2015). Likestilling i barnehage og skole – er det et viktig tema i dag? Læringsmiljøbloggen.
 • Tveitereid, K. (2015). Mobbing – ikke aktuelt i barnehagen? Gjennomgang av relevant litteratur. Læringsmiljøbloggen.
 • Tveitereid, K. (2015). Nullutslippsskolen. Læringsmiljøbloggen.
 • Tveitereid, K. (2015). Teori og praksis på ungdomstrinnet. Læringsmiljøbloggen.
 • Tveitereid, K. (2015). Universitetet i Bergsbygda. Telemarksavisa.
 • Tveitereid, K. (2015). Well-being – et begrep med mange betydninger. Om to rapporter fra Helsedirektoratet. Læringsmiljøbloggen
 • Westergård, E. (2015). Moving the Theory of Parental Cooperation and Innovation into Practice. International Journal about Parents in Education, 9.(1) s. 93–105.

Les mer