Publikasjoner og formidling – 2017

Ansatte ved Læringsmiljøsenteret skriver mange forskningsartikler, rapporter og bøker/bokkapitler. Her er en oversikt over publikasjoner og formidlingsarbeidet i 2017.

Published Endret
Bøker i bokhylle
Her finner du en oversikt over publikasjoner, foredrag og annen formidling fra Læringsmiljøsenterets ansatte. Foto: iStock.

Doktorgradsavhandling

 • Garvik, Margit (2017). Adolescent depression, school engagement and social functioning: Effects of an early group intervention. Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Vitenskapelige artikler

 • Chalamandaris, Alexandros-Georgios; Wilmet-Dramaix, Michele; Robert, Annie; Ertesvåg, Sigrun K.; Eslea, Mike; Senterre, Christelle; Piette, Danielle (2017). Project SET Bullying: Exploring the Relationship between the Effectiveness of School-Based Anti-Bullying Interventions and Time. Children and youth services review, Volum 83. s. 146-158.  
 • Egenberg, Signe; Karlsen, Bjørg; Massay, Deodatus; Kimaro, Happiness; Bru, Lars Edvin (2017). "No patient should die of PPH just for the lack of training!" Experiences from multi-professional simulation training on postpartum hemorrhage in northern Tanzania: A qualitative study. BMC Medical Education, Volum 17.(1).
 • Egenberg, Signe; Masenga, Gileard; Bru, Lars Edvin; Eggebø, Torbjørn Moe; Mushi, Cecilia; Massay, Deodatus Amadeus; Øian, Pål (2017). Impact of multi-professional, scenario-based training on postpartum hemorrhage in Tanzania: A quasi-experimental, pre- vs. post-intervention study. BMC Pregnancy and Childbirth, Volum 17:87. s. 1-11.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa (2017). Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling. Psykologi i kommunen, (6) s. 49-69.
 • Flack, Tove (2017). Relational aggressive behaviour: the contributions of status stress and status goals. Emotional and Behavioural Difficulties, Volum 22.(2) s. 127-141. 
 • Havik, Trude (2017). Bullying victims' perceptions of classroom interaction. School Effectiveness and School Improvement, Volum 28.(3) s. 350-373.
 • Kvalø, Silje Eikanger; Bru, Lars Edvin; Brønnick, Kolbjørn Selvåg; Dyrstad, Sindre Mikal (2017). Does increased physical activity in school affect children's executive function and aerobic fitness?. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, Volum 27.(12) s. 1833-1841.
 • Midthassel, Unni Vere. University-school partnerships as arrangements in policy implementation. Journal of Professional Capital and Community, Volum 2.(3) s. 134-145.
 • Sortland, Merete Økland; Tikkanen, Tarja Irene; Heggen, Marianne Presthus; Holter, Kari; Langholm, Guri; Broström, Stig; Bollingberg, Karen; Damgaard, Birgitte; Frøkjær, Thorleif; Gustavsson, Laila; Ladstein, Sigve; Nappen, Kari Grutle; Nordahl, Kristín; Harju-Luukkainen, Heidi; Staffans, Eva; Thulin, Susanne (2017). Kvalitet i barnehagelærerutdanning i naturvitenskap: En fellesnordisk studiemodul. Nordina: Nordic studies in science education, Volum 13.(1) s. 97-111.   
 • Tikkanen, Tarja Irene (2017). Problem-solving skills, skills needs and participation in lifelong learning in technology-intensive work in the Nordic countries. Sodobna Pedagogika, Volum 68 (134)(4) s. 110-127.  
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Back on track: Approaches to managing highly disruptive School classes. Cogent Education, Volum 4.
 • Virtanen, Tuomo; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Poikkeus, Anna-Maija; Kuorelahti, Matti (2017). Student Engagement and School Burnout in Finnish Lower-Secondary Schools: Latent Profile Analysis. Scandinavian Journal of Educational Research

Bøker

 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John (2017). Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-50088-4) 234 s.
 • Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Roland, Pål (2017). Mobbeatferd i barnehagen: temaforståelse - forebygging - tiltak. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202556129) 108 s.
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar (2017). Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 9788205500891) 224 s.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Fra tilbyder til partner - om samarbeidet mellom lærerutdanning og skoler sett fra UH-sektoren. Stavanger: Universitetet i Stavanger 2017 (ISBN 978-82-7644-748-4) 11 s. Reports from the University of Stavanger (70).
 • Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn; Sævik, Stine (2017). Flyktningkompetent skole. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2017 (ISBN 9788283720051) 70 s.
 • Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn (2017). Flyktningkompetent barnehage. Pedlex Norsk Skoleinformasjon 2017 (ISBN 9788283720198) 71 s.
 • Ødegård, Elin; Nordahl, Julie; Røys, Helge. Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-52301-5) 165 s.

Del av bok

 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John (2017). Introduksjon. I: Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50088-4. s. 11-20
 • Folkvord, Kåre Andreas; Lyngstad, Hallvor; Berg, Grete Dalhaug (2017). Skolebasert kompetanseutvikling i UIU- Erfaringer fra et UH-perspektiv. I: Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap. Stavanger: Universitetet i Stavanger 2017 ISBN 978-82-7644-748-4. s. 10-15
 • Idsøe, Thormod; Dyregrov, Atle; Dyregrov, Kari (2017). School-based interventions. I: Evidence-based treatments for trauma related disorders in children and adolescents. Springer 2017 ISBN 978-3-319-46136-6. s. 465-482
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar (2017). Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891. s. 11-19
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Fra tilbyder til partner - om samarbeidet mellom lærerutdanning og skoler sett fra UH-sektoren. I: Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap. Stavanger: Universitetet i Stavanger 2017 ISBN 978-82-7644-748-4. s. 17-28

Rapporter

 • Breivik, Kyrre; Bru, Lars Edvin; Hancock, Charlotte; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Idsøe, Thormod; Solberg, Mona Elin (2017). Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak. Stavanger: Læringsmiljøsenteret (ISBN 978-82-7578-056-8) 244 s.
 • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel (2017). Evalueringen av forsøket uten karakterer i orden og atferd i videregående skoler i Rogaland 2016–2017. Stavanger: Læringsmiljøsenteret (ISBN 978-82-7578-059-9) 52 s.
 • Folkvord, Kåre Andreas; Lyngstad, Hallvor; Berg, Grete Dalhaug (2017). Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap. Stavanger: Universitetet i Stavanger. (ISBN 978-82-7644-748-4) 181 s.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle; Slåtten, Hilde; Hancock, Charlotte; Bru, Edvin; Breivik, Kyrre (2017). Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak. Stavanger: Læringsmiljøsenteret. (ISBN 978-82-7578-058-2) 116 s.

Fagartikler og populærvitenskapelige artikler

 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Klasserommet minutt for minutt. Læringsmiljøsenteret.no/CIESL.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Korleis lese forskningslitteratur - ein guide for deg som ikkje er forskar. Læringsmiljøsenteret.no/CIESL.
 • Flack, Tove (2017). Observasjon av samspill som aktivitetsplikt i skolen. Læringsmiljøsenteret/Læringsmiljøbloggen
 • Grini, Nina (2017). Elevmedvirkning i skoleutvikling. Læringsmiljøsenteret/Læringsmiljøbloggen.
 • Grini, Nina (2017). Psykososialt team på skolen er en god ide. Læringsmiljøsenteret/Læringsmiljøbloggen.
 • Gusfre, Kari Stamland (2017). God start for samarbeidet mellom hjem og skole. Læringsmiljøsenteret/Læringsmiljøbloggen.
 • Gusfre, Kari Stamland (2017). Mobbefritt skolemiljø – voksnes ansvar. Læringsmiljøsenteret/Læringsmiljøbloggen.
 • Gusfre, Kari Stamland (2017). Når maten tar kontroll. Læringsmiljøsenteret/Læringsmiljøbloggen.
 • Gusfre, Kari Stamland (2017). Skal slekt følge slekters gang?. Læringsmiljøsenteret/Læringsmiljøbloggen.
 • Gusfre, Kari Stamland (2017). Vi kjenner ikke tålegrensen til et barn. Læringsmiljøsenteret/Læringsmiljøbloggen.
 • Havik, Trude (2017). Du er ikke alene. Læringsmiljøsenteret.no/CIESL.
 • Havik, Trude (2017). Tørst etter kunnskap – om elevenes skoleengasjement. Læringsmiljøsenteret.no/CIESL.
 • Havik, Trude (2017). Venner er viktig for de som blir mobbet. Læringsmiljøsenteret.no/CIESL.
 • Midthassel, Unni Vere. Hvordan kan partnerskap mellom skoler og universitet bidra til utvikling av skolen?. Læringsmiljøsenteret.no/CIESL.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Partnerskap mellom lærerutdanningsinstitusjoner og skoler bør oppmuntres. Læringsmiljøsenteret.no/CIESL.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing og rehabilitering. Bedre Skole, Volum 29.(3) s. 28-31.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Trygghet – en forutsetning for livsmestring og utvikling. Læringsmiljøsenteret.no/CIESL.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Å være liten i barnehagen. Læringsmiljøsenteret.no/CIESL.
 • Sævik, Stine (2017). Har du et trygt og godt skolemiljø? Læringsmiljøsenteret.no/Læringsmiljøbloggen.
 • Sævik, Stine (2017). Russetiden – en opplevelse av tilhørighet? Læringsmiljøsenteret.no/Læringsmiljøbloggen.
 • Sølvik, Randi M. (2017). Lærar-elev-dialogen og elevane si læring. Læringsmiljøsenteret.no/CIESL.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Forstår du ungdomskulturen?. Læringsmiljøsenteret.no/Læringsmiljøbloggen.  
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Kulturkompetanse i barnehage og skole. Læringsmiljøsenteret.no/Læringsmiljøbloggen.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Å skrive klart om det komplekse. Læringsmiljøsenteret.no/Læringsmiljøbloggen.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klassen som sosialt system. Læringsmiljøsenteret.no.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Lærerens sensitivitet. Læringsmiljøsenteret.no.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Om å stille spørsmål som fremmer læring. Læringsmiljøsenteret.no.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Proaktiv aggressivitet og forstyrrende atferd i klasserommet. Læringsmiljøsenteret.no/CIESL.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Utfordrende å være lærer i klasser med disiplinproblem. Læringsmiljøsenteret.no.
 • Vangsnes, Elin Nesvoll (2017). Er psykisk helse en privatsak? Læringsmiljøsenteret.no/Læringsmiljøbloggen.
 • Vestad, Lene (2017). Adams historie. Læringsmiljøsenteret.no/Læringsmiljøbloggen.

Vitenskapelige foredrag

 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Classroom interaction for enhanced student learning. Gjesteforelesing.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - forskingsdesign og førebels resultat. Gjesteforelesing.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2017). Social and academic correlates of trajectories in teachers’ instructional support. International Congress for School Effectiveness and School Improvement.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank (2017). Validation of CLASS-S in Norwegian lower secondary classrooms. Systematic observation in Educational Research.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Barn og unges ulike strategier i møtet med det nye samfunnet. Hva bør lærere og andre gjøre for at de nyankomne elevene skal oppleve seg inkludert?. Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Hvordan styrke innsatsen i barnehager og skoler for å bedre inkludering og hindre utenforskap?. Barnehagen og skolen som sentrum for inkludering og demokratisk medborgerskap.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Voices in Bullying cases. A sosioecological approach towards the work with bullying. Symposium Discussion at 22th Conference on Aggression.
 • Fandrem, Hildegunn; Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti (2017). Teacher's role in immigrant pupil's experiences of belonging in Norwegian schools. ECDP.
 • Jahnsen, Hanne (2017). Complicate and long lasting bullying cases. The voices of The head Teacher. Workshop on Aggression, Cyprus. Symposium at the 22nd Workshop on Aggression.  
 • Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2017). The Importance of Early Self-Regulation and Early School Adjustment Difficulty During Transition to School in Norway. SRCD- conference, Paper presentation.
 • Lerang, Maren Stahl (2017). Measuring change over time: How can improvement in teacher performance and classroom quality be observed?. Systematic observation in educational research.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Lærerutdannere for partnere for skoler - utfordringer og muligheter. Oppsummeringskonferansen for nettverk av kompetansemiljøer; UiU.
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Scholars as partners to Schools - Challenges and gains. Experiences from a national strategy in Norway. ICSEI Congress.
 • Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn (2017). School owners’ responsibilities, tasks and actions regarding work with bullying cases. 22th Conference on Aggression.
 • Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne; Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn (2017). Inclusion of Immigrants in Norwegian Schools: The Role of Introductory Classes, Belonging and Diversity. ENSEC Conference.
 • Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Størksen, Ingunn; Votruba, Mark E. (2017). School Readiness in a Welfare State With Publicly Subsidized Universal Childcare. Forskerseminar om Longitudinelle studier i barnehagen.
 • Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy (2017). School Readiness in a Welfare State with Publicly Subsidized Universal Childcare. Workshop on Child Development.
 • Roland, Erling Georg (2017). Aggresjons teori. PhD opplæring.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing: Intervensjon. Nasjonal konferanse.
 • Roland, Erling Georg (2017). SNU-metoden mot mobbing. Innsatsteam mot mobbing
 • Roland, Pål (2017). CIESL - Implementering av klasseledelse i et organisasjonsperspektiv. SEPU, Hamar. Ny kunnskap i dag - ny praksis i morgen.
 • Størksen, Ingunn (2017). Orientering om Agderprosjektet og RogaBarn - hvor langt har disse prosjektene kommet?. Utdanningskonferanse - Utvidet dialogmøte
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2017). Status i Agderprosjektet og RogaBarn - hvor langt har disse prosjektene kommet?. Møte i AIK, Kunnskapsdepartementet.
 • Sølvik, Randi M. (2017). Systematic observations explored by in-depth observations. Systematic observations in educational research.
 • ten Braak, Dieuwer (2017). From Kindergarten to First Grade: Associations between the Development of Self-regulation and Academic Skills. Forskningsmøte NUBU.
 • ten Braak, Dieuwer; Kleemans, Tijs; Størksen, Ingunn; Verhoeven, Ludo; Segers, Eliane (2017). Developmental Pathways to Reading and Math: the Role of Attentional and Behavioral Control. 17th Biennial EARLI Conference.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Idsøe, Thormod (2017). Examining developmental pathways between self-regulation and academic skills in Norway. SRCD 2017 Biennial Meeting.
 • ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2017). Agderprosjektet. Forskningsmøte NUBU.
 • Tikkanen, Tarja Irene (2017). Deltakelse i livslang læring i de Nordiske land: Behov for mer nyanserte hypoteser om kompetanseutvikling i arbeidslivet?. PIAAC-konferanse.
 • Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank (2017). Measuring classroom interactions between Teachers and students in Norway. International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI).
 • Ødegård, Elin (2017). To change and improve quality in kindergarten. Developing professional learning communities through leadership. Internasjonal barnehagekonferanse.

Faglige foredrag

 • Berg, G. D. (2017). Klasseleiing - utvikling av skulen sin kolletive kompetanse. Ressurslærersamling - Ungdomstrinn i utvikling. Oslo
 • Bru, L. E. (2017). Forskning om skolerelaterte konsekvenser og tiltak for de som har blitt utsatt for mobbing. Oppfølging av barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Oslo.
 • Bru, L. E. (2017). Oppfølging av de som har blitt utsatt for mobbing. Oppfølging av utsatte for mobbing. Oslo. <https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/oppfolging-av-utsatte-for-mobbing/>
 • Bru, L. E. (2017). Oppsummering av konferansen "Oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing". Oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Oslo.      
 • Ertesvåg, S. K. (2017). 1+1 =3? The integration challenge in mixed methods. Kvantitativt forum.
 • Ertesvåg, S. K. (2017). Classroom interaction in lower secondary school: A Mixed Methods approach. Seminar. Oxford.
 • Ertesvåg, S. K. (2017). A validation of the Classroom Assessment Scoring System – Secondary version (CLASS-S) in lower Secondary Schools. Seminar. University of Oxford.
 • Ertesvåg, S. K. and G. S. Vaaland (2017). Klasseromsinteraksjon - Ledelse som fremmer læring. Åpen fagdag UiS. Stavanger.
 • Evertsen, C. (2017). Aggresjonsteori- og krenkende atferd i barnehagen. Vi I Sola.
 • Evertsen, C. (2017). Begynnende mobbeatferd. Fylkesmannen i Rogaland - fagsamling. Stavanger.
 • Evertsen, C. (2017). Begynnende mobbeatferd - Forebygging og Tiltak. Vi I Sola. Sola kulturhus.
 • Evertsen, C. (2017). Den Tilknytningsbaserte Barnehage. Det nære samspillet-læringsmiljøets grunnleggende fundament. Fylkeskonferanse - Østfold barnehagene. Sarpsborg.
 • Evertsen, C. (2017). Relasjoner- grunnleggende for gode læringsmiljø i barnehagen. Utdanningsforbundet - konferanse. Buskerud.
 • Evertsen, C. (2017). Relasjoners betydning for barns utvikling og læring. Fylkeskonferanse Vestfold. Sandefjord.
 • Evertsen, C. (2017). Tidlig identifisering av mobbeatferd. Fagsamling. Rådhuset Sola kommune.
 • Fandrem, H. (2017). Akkulturasjonsprosesser. Hva innebærer det av utfordringer? Planleggingsdag. Haugesund.
 • Fandrem, H. (2017). Barn og unge med innvandrerbakgrunn. Hvordan forstå hvem de er og viktige prinsipper for arbeid. Kompetanse for Mangfold - 3 oppstartssamlinger. Hjelmeland og Stavanger/Sola.
 • Fandrem, H. (2017). Barn og unge med migrasjonsbakgrunn. Hvordan forstå hvilken situasjon de er i og prinsipper for arbeid. Siste DUB-samling i Møre og Romsdal. Sula.
 • Fandrem, H. (2017). Bullying among children and youth. National strategies and programs in Norway. EIS 110 Comparative Studies - Module on Inclusive Education.
 • Fandrem, H. (2017). Digital mobbing. Storsamling Læringsmiljøprosjektet. Oslo.
 • Fandrem, H. (2017). Digital mobbing - hva kan foreldre gjøre? Foreldremøte. Osterøy.
 • Fandrem, H. (2017). Digital mobbing i ungdomskolen. Elevarrangement. Osterøy.
 • Fandrem, H. (2017). Digital mobbing i videregående skole. Elevarrangement. Osterøy.
 • Fandrem, H. (2017). Digital mobbing og foreldres rolle. Foreldremøte. Osterøy.
 • Fandrem, H. (2017). Hvordan oppføre seg på nett og hvorfor? Kick-off Digital dannelse. Folken, Stavanger.
 • Fandrem, H. (2017). Klasseledelse og god start i arbeidet med mobbing. Fagdag i Læringsmiljøprosjektet. Hammerfest.
 • Fandrem, H. (2017). Mobbing og vennerelasjoner blant barn og ungdom med innvandrerbakgrunn. Kompetanse for Mangfold - 2 mellomsamlinger. Hjelmeland og Stavanger.
 • Fandrem, H. (2017). Nettvett og nettmobbing. Foreldremøte. Stavanger.
 • Fandrem, H. (2017). Nettvett og nettmobbing med fokus på foreldres rolle. Foreldremøte. Sandnes.
 • Fandrem, H. (2017). Psykososialt arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn. Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge. Oslo.
 • Fandrem, H. (2017). Psykososialt arbeid med barn og unge med minoritetsspråklig bakgrunn. Videreutdanningskurs. Oslo.
 • Fandrem, H. (2017). A systemic approach towards the work with bullying cases. Focusing especially on law/policy and parents as important systems. Prevention and Intervention of Bullying in Learning Environment. Dublin.
 • Havik, T. (2017). Skolen sin rolle for skolevegring. Foredrag. Lenden.
 • Jahnsen, H. (2017). God start. Fagdag.
 • Jahnsen, H. (2017). Hvordan observere klasseledelse. Læringsmiljøprosjektet.
 • Jahnsen, H. (2017). Klasseledelse relatert til mobbing. Fagdag.
 • Jahnsen, H. (2017). Kommunikasjon mellom aktørene. Konferanse.
 • Jahnsen, H. (2017). LP-kartlegging analyse av data. LP-modellen.
 • Jahnsen, H. (2017). LP-suksesser og utfordringer. LP-modellen.
 • Jahnsen, H. (2017). Læringsmiljøprosjektet: rektors rolle og oppgaver. Konferanse.
 • Jahnsen, H. (2017). Nettverk. Læringsmiljøprosjektet.
 • Jahnsen, H. (2017). Partnerskap mot mobbing, foreldre foredrag. Kommunalt foreldremøte skole.
 • Jahnsen, H. (2017). Systemarbeid i PP-tjenesten. Inkludering. Fagdag.
 • Jahnsen, H. (2017). Systemrettet arbeid - implementering. PPT og skoleeiers roller og oppgaver. Læringsmiljøprosjektet.
 • Jahnsen, H. (2017). Å høre til, mobbing i barnehagen. Kommunalt foreldremøte barnehage.
 • Jahnsen, H. and J. Støen (2017). Mobbing - Hva vet vi? Fagtorget for PP-tjenesten.
 • Jahnsen, H. and J. Støen (2017). rehabilitering av læringsmiljøet. Fagtorget for PP-tjenesten.
 • Lenes, R. (2017). Lekbasert læring - språk. Undervisning i Lekbasert Læring prosjektet. Universitetet i Stavanger.
 • Lunde, S. (2017). Agderprosjektet, en orientering. Fylkesmannen sin fagsamling for barnehageeiere og myndighet på Agder. Kristiansand.
 • Lunde, S. (2017). Avslutningsforelesning, veilederkurs. Veilederkurs Være Sammen. Lier.
 • Lunde, S. (2017). De varme relasjonene for barns behov for trygg tilknytning. Fagdag. Drammen.
 • Lunde, S. (2017). Fagdag, Hemnes kommune. Fagdag, barnehager. Korgen.
 • Lunde, S. (2017). Livsglede og livsmestring. Fagsamling. Vennesla.
 • Lunde, S. (2017). Livsglede og livsmestring i Tromsø. Konferanse om Livsmestring. Tromsø.
 • Lunde, S. (2017). Livsmestring og helse. Fagdag, barnehager fra de utrolige årene. Haugesund.
 • Lunde, S. (2017). Livsmestring og helse. Planleggingsdag. Time kommune.
 • Lunde, S. (2017). Omsorgsfulle relasjoner og trygg tilknytning. Veilederkurs, Være sammen. Kvinesdal.
 • Lunde, S. (2017). Relasjonskompetanse i Randaberg kommune. Fagdag, felles planleggingsdag for skole, barnehage, SFO, m.fl. Randaberg.
 • Lunde, S. (2017). Ressursveilederkurs. Kursrekke, ressursveiledere. Arkeologisk museum UIS.
 • Lunde, S. (2017). Sosial kompetanse og de trygge og varme relasjonene. Undervisning, Lekbasert Læring. Universitetet i Stavanger.
 • Lunde, S. (2017). Temaområde Barnehage ved Læringsmiljøsenteret, UiS Undervisning, forskning og utadretta arbeid. Innlegg for Ekspertutvalget, barnehagelærerens profesjon og rolle. Bergen.
 • Lunde, S. and I. Størksen (2017). Implementeringsarbeid knyttet til rammeplanen ved Læringsmiljøsenteret. Seminar med Nasjonale senter i Utdanningsdirektoratet. Oslo.
 • Martinsen, M. T. (2017). Barn, rom og relasjoner. Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn? Felles planleggingsdag for barnehagene i Østre Toten. Østre Toten, Vangen.
 • Martinsen, M. T. (2017). Barn, rom og relasjoner. Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn? Fagdag for barnehager i Læringsmiljøprosjektet. Askøy.    
 • Martinsen, M. T. (2017). Barn, rom og relasjoner. Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn? Fagdag for barnehager i Læringsmiljøprosjektet. Bærums verk.
 • Martinsen, M. T. (2017). Barnehagens læringsmiljø for de yngste barna. Fagdag for prosjektbarnehager i Skien kommune. Skien.
 • Martinsen, M. T. (2017). Barnehagens læringsmiljø. Implementering av rammeplanen sett i lys av barnehagens læringsmiljø. Implementering av ny rammeplan. Steinkjer.
 • Martinsen, M. T. (2017). Barnehagens læringsmiljø. Implementering av rammeplanen sett i lys av barnehagens læringsmiljø. Implementering av ny rammeplan. Trondheim.
 • Martinsen, M. T. (2017). Erfaringer med ekstern vurdering i pilot nasjonalt Læringsmiljøprosjekt. Storbymøte. Fornebu.
 • Martinsen, M. T. (2017). Forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser i barnehagen. Storsamling i inkluderende barnehage- og skolemiljø. Lillestrøm.
 • Martinsen, M. T. (2017). Forebygge, håndtere og stoppe krenkelser og mobbing. DELTA-dagen. Porsgrunn.
 • Martinsen, M. T. (2017). Implementering av ny rammeplan - Barnehagens læringsmiljø. Implementering av ny rammeplan. Bø i Telemark.
 • Martinsen, M. T. (2017). Implementering av ny rammeplan. Hva betyr arbeid med krenkelser og mobbing i barnehagen? Implementering av ny rammeplan. Skien.
 • Martinsen, M. T. (2017). Implementering av ny rammeplan. Hva betyr arbeid med krenkelser og mobbing i barnehagen? Implementering av ny rammeplan. Bø i Telemark.
 • Martinsen, M. T. (2017). Læringsmiljøprosjektet for barnehage. Barns trivsel er voksnes ansvar. Storsamling i Læringsmiljøprosjektet for barnehage og skole. Gardemoen.
 • Martinsen, M. T. (2017). Læringsmiljøprosjektet i barnehage. Barns trivsel er voksnes ansvar. Storsamling i Læringsmiljøprosjektet for barnehage og skole. Gardemoen.
 • Martinsen, M. T. (2017). Utvikling av gode læringsmiljø i barnehagen. Systemarbeid i PPT. Porsgrunn.
 • Martinsen, M. T. (2017). Veiledning fra et systemperspektiv. Hvordan veilede på interaksjoner? Fagdag for ansatte i PP-tjenesten. Oslo.        
 • Martinsen, M. T. and I. M. Løkken (2017). Barns trivsel er voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen. Felles planleggingsdag for barnehagene i Tønsberg. Oseberg kulturhus.
 • Nergaard, S. E. (2017). De utfordrende elevene. Læringsmiljøprosjektet fagsamling. Kolvereid, Nærøy.
 • Nergaard, S. E. (2017). God start. Om muligheter når et nytt skoleår starter. Læringsmiljøprosjektet fagsamling. Kolvereid Nærøy.
 • Nergaard, S. E. (2017). Kollegaveiledning-observasjon. Fagdag Barkåker skole. Tønsberg.
 • Nergaard, S. E. (2017). Lærings- og elevsyn. Læringsmiljøprosjektet Fagsamling. Kolvereid Nærøy.
 • Nergaard, S. E. and R. Abrahamsen (2017). Klasseledelse i et mobbeforebyggende perspektiv. Læringsmiljøprosjekt pulje 3. Nærøy.
 • Plischewski, H. (2017). Læringsmiljøet i barnehagen. Kurs for ansatte i barnehager. Vadsø.
 • Plischewski, H. (2017). Mobbing - et samfunnsproblem. Videreutdanning av helse og sosialarbeidere. Finnsnes.
 • Plischewski, H. (2017). Mobbing i barnehagen. Hardanger/Voss kompetanseregion. Nordheimsund.
 • Plischewski, H. (2017). Mobbing og psykiske lidelser. Fagdag Øvre Eiker. Skotselv.
 • Plischewski, H. (2017). Pedagogisk ledelse i barnehagen. Malvik kommune. Hommelvik.
 • Rege, M., et al. (2017). JA TAKK BEGGE DELER! Fri lek og veiledet lek i barnehagen. Nordiske Impulser. Oslo.
 • Roland, E. G. (2017). En mobbesak. Nasjonal konferanse. Sola.
 • Roland, E. G. (2017). God praksis og 9A. Fylkesmannskollegiet. Oslo.
 • Roland, E. G. (2017). God SFO-ledelse. Læringsmiljøprosjektet. Sandvika.
 • Roland, E. G. (2017). God skolestart. Fagdag. Sandnes.
 • Roland, E. G. (2017). Innsats team i Møre. Regionalt kompetansenettverk. Molde.
 • Roland, E. G. (2017). Innsatsteam - 2 samling. Utadrettet arbeid Læringsmiljøsenteret. Stavanger.
 • Roland, E. G. (2017). Innsatsteam: struktur og innhold. PPT i Møre og Romsdal. Molde.
 • Roland, E. G. (2017). Kap. 9A og nytt regelverk. Regional skolelederkonferanse. Verdal.
 • Roland, E. G. (2017). Klasseledelse og inkludering. Læringsmiljøprosjektet. Sandvika.
 • Roland, E. G. (2017). Klasseledelse og skolestart. Læringsmiljøprosjektet. Karmøy.
 • Roland, E. G. (2017). kollektiv klasseledelse. Læringsmiljøprosjektet. Sandvika.
 • Roland, E. G. (2017). Mobbing og aktivitetsplikten. Nettverkssamling Færder kommune. Tjøme.
 • Roland, E. G. (2017). Mobbing og etikk. GLU. Stavanger.
 • Roland, E. G. (2017). Mobbingens dynamikk. Læringsmiljøprosjektet. Gardermoen.
 • Roland, E. G. (2017). problemløsing og rehabilitering. Læringsmiljøprosjektet. Bærum.
 • Roland, E. G. (2017). Psykososialt skolemiljø. Klagesaker. Grimstad.
 • Roland, E. G. (2017). Reaktiv og proaktiv aggresjon. Skolens innsatsteam mot mobbing. Kopervik.
 • Roland, E. G. (2017). Relasjonell rehabilitering. Lukket møte. Sandnes.
 • Roland, E. G. (2017). Systemanalyse og intervensjon. Læringsmiljøsenterkompetanse. Sola.
 • Roland, E. G. (2017). Trakassering på arbeidsplassen. HMS-opplæring. Stavanger.
 • Roland, E. G. (2017). Type I&II skoler. Innsatsteam mot mobbing. Kristiansund.
 • Roland, P. (2017). Hvordan arbeider vi med relasjoner i møtet med utfordrende atferd? Med bakgrunn i fra CIESL funn. FLIS-konferansen Stavanger. Stavanger.
 • Roland, P. (2017). Hvordan drive implementeringsprosesser på organisasjonsnivå? Med bakgrunn i CIESL resultater. Kvinesdal. Ledere i Lister nettverker (10 kommuner). Kvinesdal.
 • Roland, P. (2017). Hvordan forebygge mobbing gjennom god klasseledelse? Presentasjon av CIESL. Mobbeforebygging og klasseledelse. Seminar i Asker. Asker kulturhus.
 • Roland, P. (2017). Hvordan forstår vi utfordrende atferd i skolen? Med tiltak. Empiri fra CIESL data. Bærum kommune. Ansatte i skolen og ledere. Bærum.
 • Roland, P. (2017). Hvordan utvikle klasseledelse med kvalitet? CIESL som bakgrunn. Plandag for alle lærere og ledere i Horten. Horten.
 • Roland, P. (2017). Implementering og kapasitetsbygging i egen organisasjon. Empiri fra CIESL. Seminar. Ledere i skole og barnehage. Vennesla. Kulturhuset.
 • Roland, P. (2017). Implementeringsteori, kapasitetsbygging og bærekraftig utvikling. Relatert til teorien i CIESL. Haugalandsløftet konferanse ledernivå. Tysvær kulturhus.
 • Roland, P. (2017). Klasseledelse -ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL prosjektet. Samling lærere og ledere i Frosta kommune. Frosta.
 • Roland, P. (2017). Klasseledelse. Ulike perspektiver. Presentasjon av CIESL. Foredrag for nyutdanna lærere med veiledere. Ski.
 • Roland, P. (2017). Klasseledelse: ulike perspektiver. Med CIESL som bakgrunnsteori. Samling for alle lærerne i Sogndal og omegn. Sogndal videregående.
 • Roland, P. (2017). Læreres relasjonsbygging i et organisasjonsperspektiv. Konferansen Ny kunnskap i dag - ny praksis i morgen. Hamar.
 • Roland, P. (2017). Mobbing og klasseledelse: ulike perspektiver. Presentere CIESL. Seminar i Arendal. Filadelfia. Arendal.
 • Roland, P. (2017). Relasjoner, ledelse og implementering. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet. Larvik. Ansatte i barnevern og helsetjenester. Grand hotell.
 • Roland, P. (2017). Relasjonsbygging i barnehage og skole. Med bakgrunn i CIESL data. Larvik, ansatte i skole og barnehage. Larvik. Sliperiet.
 • Roland, P. (2017). Ulike perspektiver på klasseledelse. Presentasjon av CIESL. Plan dag for lærere og rektor i Bodø. Bodø Stormen kulturhus.
 • Solheim, K. (2017). Teachers' perceptions on collective and individual learning in classroom interaction. Forskning seminar. UiS.
 • Stanghelle, C. E. (2017). Barns sosiale utvikling- Barnehagelærerens rolle. Undervisning Barnehagelærerutdanningen BULL. Universitetet i Stavanger.
 • Stanghelle, C. E. (2017). Fra teori til praksis - den inkluderende barnehage og skole. Fylkesmannen i Nordland - inkluderende barnehage og skole. Bodø.
 • Stanghelle, C. E. (2017). Fra teori til praksis. Forebygging av mobbeatferd i barnehagen. Vi I Sola. Rådhuset Sola kommune.
 • Stanghelle, C. E. (2017). Livsmestring i barnehagen. Fylkesmannen i Rogaland- Saksbehandlersamling, Barnehagemyndighet.
 • Stanghelle, C. E. (2017). Samspillsutfordringer i de første leveår. Undervisning Barnehagelærerutdanningen BULL. Universitetet i Stavanger.
 • Stanghelle, C. E. (2017). Småbarnspedagogikk- barn i risiko. Undervisning NSP 100_2 Småbarnspedagogikk. Universitetet i Stavanger.
 • Stanghelle, C. E. (2017). Småbarnspedagogikk- Tidlig innsats. Undervisning NSP 100_2 Småbarnspedagogikk. Universitetet i Stavanger.
 • Stanghelle, C. E. (2017). Småbarnspedagogikk. Etablering av Trygg base. Undervisning NSP 100_2 Småbarnspedagogikk. Universitetet i Stavanger.
 • Stanghelle, C. E. (2017). Småbarnspedagogikk. Sampillets betydning. Undervisning NSP 100_2 Småbarnspedagogikk. Universitetet i Stavanger.
 • Støen, J. (2017). Læringsmiljøprosjektet fra 2013-2017. Oppfølgingssamling for PPT og skoleeiere i pule 1 og 2, Læringsmiljøprosjektet. Gardermoen.
 • Støen, J. (2017). Problemløsingssamtaler - når vi vet at mobbing skjer. Opplæring av innsatsteam. Karmøy.
 • Støen, J. and K. S. Gusfre (2017). Det viktige foreldresamarbeidet. Samling i Læringsmiljøprosjektet pulje 3. Gardermoen.
 • Støen, J. and K. S. Gusfre (2017). Foreldresamarbeid. Samlingsbasert innsats. Lillehammer.
 • Støen, J. and H. Jahnsen (2017). How we handled a bullying case. 22nd workshop on aggression. Limassol.
 • Støen, J. and H. Jahnsen (2017). Mobbing - hva vet vi i 2017. Fagtorg. Bergen.
 • Størksen, I. (2017). Barns sosiale kompetanse – den voksnes rolle. Foreldremøte. Stavanger.
 • Størksen, I. (2017). Kjerneområder og forskning i Agderprosjektet. Videreutdanning i førskolepedagogikk, sammenligningsgruppe. Kristiansand.
 • Størksen, I. (2017). Lekbasert læring i førskolegruppa. Opplæringsdag i RogaBarn og Læringsløp Drammen. UiS.              
 • Størksen, I. (2017). Livsmestring i barnehagen – gjennom relasjoner, selvregulering og sosial kompetanse. Fagdag for barnehageansatte i bydel Grorud. Økern, Oslo.
 • Størksen, I. (2017). Psykisk helse i barnehagen. Forebyggende arbeid gjennom relasjoner, selvregulering og sosial kompetanse. Fagdag for Barnehagenettverk i Midt-Hordaland. Bergen.
 • Størksen, I. (2017). Selvregulering i tidlige år - hvorfor er det viktig, og hvordan kan vi stimulere det. Samling med barnehagelærere i Finnøy og Rennesøy. Judaberg, Finnøy.
 • Størksen, I. (2017). Stimulering av selvregulering i førskolegruppa. Opplæringsdag i Lekbasert læring. UiS.
 • Sølvik, R. M. (2017). Friluftsliv som sosialt læringslandskap. Studie i Friluftsliv, kultur- og naturveiledning. Bø i Telemark.
 • ten Braak, D. (2017). Selvregulering; utvikling i tidlig alder. Videreutdanning i førskolepedagogikk.
 • ten Braak, D. and I. Størksen (2017). Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring. Workshop i Agderprosjektet.
 • ten Braak, D. and I. Størksen (2017). Opplæring i kartlegging i Lekbasert Læring prosjektet - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring. Workshop i Lekbasert Læring.
 • Tharaldsen, K. B. (2017). How can we follow up pupils previously exposed to bullying? Internseminar med internasjonalt nettverk.
 • Tharaldsen, K. B. (2017). Hvordan kan helsesøstre bidra med å lære ungdom å leve mer og gruble mindre? Fylkessamling for helsesøstre i Rogaland.
 • Tharaldsen, K. B. (2017). Kan vi gi elevene mer balanse i livet? Fylkessamling for lærere fra videregående skoler i Rogaland.
 • Tharaldsen, K. B. (2017). Lev mer og gruble mindre! Elevseminar.
 • Tharaldsen, K. B. (2017). MBC-sertifiseringskurs. Instruktørutdanning i MBC.
 • Tharaldsen, K. B. (2017). Om oppmerksomt nærvær for ungdom: Leve mer, gruble mindre! Psykisk helsepedagogikk.
 • Tharaldsen, K. B. (2017). Oppfølging etter mobbing. Beredskapsteam mot mobbing.
 • Tharaldsen, K. B. (2017). Oppmerksomt nærvær i arbeid med ungdom. Videreutdanning i mindfulness.
 • Tharaldsen, K. B. (2017). Oppmerksomt nærvær som springbrett for mestring. Psykisk helsepedagogikk.
 • Tharaldsen, K. B. (2017). Utforming og organisering av tiltak for barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Inkluderende barnehage og skolemiljø.
 • Tharaldsen, K. B. (2017). Å ivareta barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Oslo.
 • Tvedt, M. S. (2017). Emotional engagement and disaffection among upper secondary school students: the role of the learning environment. Kvantitativt forum. Stavanger.
 • Tvedt, M. S. (2017). Tilbakemelding på skolevise resultater i Se videre-prosjektet. Presentasjoner for ledergrupper ved fem videregående skoler. Rogaland fylkeskommune.
 • Tveitereid, K. (2017). Elever med fluktbakgrunn - Inkluderingsprosessen og psykisk helse. For eksterne ressurspersoner og mobbeombud. Sola Strand Hotell.
 • Tveitereid, K. (2017). Flyktningbarna og deres familier i møte med barnehagen. Rustet for livet - om barn og unges psykiske helse. Langesund.
 • Tveitereid, K. (2017). Flyktningkompetent barnehage og skole - Mangfold og inkludering, noen psykososiale utfordringer. Kompetanse for Mangfold, Rogaland. Stavanger, Universitetet.
 • Tveitereid, K. and S. Sævik (2017). Minoritetselever - en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer. Videregående skoler på Voss. Mobbeombudet i Hordaland. Voss.
 • Tveitereid, K. and S. Sævik (2017). Minoritetselever, en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer. Mobbeombudet i Hordaland, Videregående skoler, Stord. Stord.
 • Tveitereid, K. and S. Sævik (2017). Minoritetselever, en utsatt gruppe på skolen. Tilhørighet, identitet og fordommer. Videregående skoler i Bergen, Mobbeombudet i Hordaland. Bergen.
 • Vaaland, G. S. (2017). Aggressivitet hos elever, lærerautoritet og disiplinproblem. Konferanse. Ålesund.
 • Vaaland, G. S. (2017). Aggressivitet og forstyrrende atferd i skolen. Utdanningskonferanse.
 • Vaaland, G. S. (2017). Elever som utfordrer lærerrollen. Seminar. Stavanger.
 • Vaaland, G. S. (2017). God start. Kurs. Klepp.
 • Vaaland, G. S. (2017). Klasse-/gruppeledelse. Konferanse. Sola.
 • Vaaland, G. S. (2017). Klasseledelse. Konferanse. Stavanger.
 • Vaaland, G. S. (2017). Klasseledelse. Kurs. Sandnes.
 • Vaaland, G. S. (2017). Klasseledelse og utfordrende atferd. Kurs. Asker.
 • Vaaland, G. S. (2017). Klasseledelse på bibelskole. Konferanse. Stavanger.
 • Vaaland, G. S. (2017). Klasseledelse, atferdsproblem og mobbing. Undervisning master. Kristiansand.
 • Vaaland, G. S. (2017). Klasseledelse, mobbing og disiplinproblem. Undervisning master. Volda.
 • Vaaland, G. S. (2017). Manipulerende elever. Seminar. Sandnes.
 • Vaaland, G. S. (2017). Mobbing. Kommunal Planleggingsdag. Mandal.
 • Vaaland, G. S. (2017). Mobbing i skolen. Undervisning PPU. Stavanger.
 • Vaaland, G. S. (2017). Mobbing og proaktiv aggresjon. Skolemøtet i Rogaland. Stavanger.
 • Vaaland, G. S. (2017). Proaktiv aggressivitet og aggresjon. SKYPE-seminar. Læringsmiljøsenteret og Bodø.
 • Vaaland, G. S. (2017). Støtte til læring i klassen. Kurs. Sandnes.
 • Vestad, L. (2017). Forebygging av mobbeatferd i barnehagen. Vi i Sola. Sola.
 • Vestad, L. (2017). Foreldrenes ansvar ved begynnende mobbeatferd. Foreldremøte. Sola kulturhus.
 • Vestad, L. (2017). Ledelse av barn og unge med flerkulturell bakgrunn. Foredrag hos PPT i Stavanger kommune. Stavanger.
 • Vestad, L. (2017). Læringsmiljøet i barnehagen. Fylkessamling. Son.
 • Vestad, L. (2017). Sosial kompetanse hos barn og betydningen av den voksnes relasjonskompetanse. Foredrag. Tromsø.
 • Vestad, L. (2017). Tidlig identifisering av begynnende mobbeatferd i barnehagen. Fagdag. Sola kulturhus.
 • Vestad, L. (2017). Tilrettelegging av læringsmiljøet for barn med flerkulturell bakgrunn. Foredrag. Tromsø.
 • Vestad, L. (2017). Voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd - i et flerkulturelt perspektiv. Vi i Sola. Sola kommune.
 • Ødegård, E. (2017). Alle skal med i utviklingen av den lærende barnehage. Fagdag. Oslo.
 • Ødegård, E. (2017). Hvordan skape et godt og trygt læringsmiljø i barnehager? Barnehagekonferanse. Bergen.

Populærvitenskapelige foredrag

 • Berg, Grete Dalhaug (2017). Med blikk mot klasseleiing,- motivasjon og læring. Fagdag Sula Ungdomsskule og Sykkylven ungdomsskule.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det!. Seminar.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Digital mobbing, hvordan skjer det, hvorfor og hvordan unngå det?. Ungdomskveld med foredrag.
 • Roland, Erling Georg (2017). Barn og foreldre. Diakoni i kirka.
 • Roland, Erling Georg (2017). Barnestemmer. Småbarnsforelder.
 • Roland, Erling Georg (2017). Lærermobbing av elever. Styremøte.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Bokkommentar: Strategisk fremsynsledelse. Boklansering.

Posters

 • Størksen, Ingunn; Lenes, Ragnhild (2017). Self-regulation, classroom adjustment, and student teacher relationships during transition to school in Norway. SRCD Society for Research in Child Development Biennial meeting.

Kronikker

 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Er lærarnormen ein skivebom?. Stavanger Aftenblad.
 • Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2017). Ja - la oss hegne om leken!. Dagbladet, Volum 149.(68) s. 29.
 • Tveitereid, Kirsti (2017). Gutten og bukken [om den statlige spesialskolen på Lillegården, Eidanger og Dyre Vaas skulptur]. Telemarksavisa.

Intervjuer

 • Bru, Lars Edvin. Bekymret for fjerning av ordenskarakterer (2017). Rogalands Avis Dagsavisen.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Fungerer godt. Skoler dropper ordenskarakterer i to nye år. Rogalands Avis Dagsavisen
 • Bru, Lars Edvin (2017). Hva skjer når skoler kutter ut karakterer i orden og atferd?. Forskning.no.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Mener at ordenskarakteren bør skrotes. Dagens Næringsliv.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Mener skolen må være mer basert på forskning. UiS.no.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Mobbeoffer treng oppfølging i fleire år. NRK TV.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Mobbing kan gi alvorlige konsekvenser. NRK Radio.
 • Bru, Lars Edvin. (2017) Test, test, test, så blir du best, eller. Stavanger Aftenblad.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Tilfeldig om mobbeofferet får oppfølging. Stavanger Aftenblad.
 • Bru, Lars Edvin (2017). Vi må foreta oss noe. Vi kan ikke ha det sånn at mange elever faller utenfor. Stavanger Aftenblad.
 • Bru, Lars Edvin; Tvedt, Maren Stabel (2017). Hva skjer når skoler kutter ut karakterer i orden og atferd?. UiS.no.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Norsk forskning: Tre faktorer för bra ledarskap i klassrummet. Skolvarlden.se.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Skolforskare: ”Utveckla elevernas förmåga att tänka”. Svt.se.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Ur, Åse Lill Byrkjedal (2017). Klasrumsledning. Svensk Television (STV).
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Er det greit å bruke begrepet fremmedkulturell?. Barnehage.no.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Forebygging av traumer i barnehagen. NRK P1, Her og Nå.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Forskere informerer om flyktningbarns traumer. Utrop.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Hvordan ser vi at et barn er traumatisert?. Forskning.no.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Jenter mobber mer på nett enn ansikt til ansikt. Solabladet.
 • Fandrem, Hildegunn (2017). Kollektiv kamp mot nettmobbing. Bygdanytt.
 • Havik, Trude (2017). Vennskapskamp mot mobbing. VG Helg.
 • Roland, Erling Georg  (2017). Komplekse atferdproblemer. Læringsmiljøsenteret.no.  
 • Roland, Erling Georg (2017). SNU-metoden. Utdanning. 
 • Roland, Erling Georg (2017). Sutringens psykologi. NRK Radio.
 • Roland, Erling Georg (2017). The roots of bullying research. Russisk magsin.
 • Roland, Pål (2017). Slik skal barnehagene jobbe mot mobbing. Aftenposten.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Barnehager er ikke så bra som du tror. Stavanger Aftenblad.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). "Før i tiden var hvile en viktig del av barnehagehverdagen, nå er det blitt borte". Stavanger Aftenblad.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Gammeldags omsorg er neppe et stavangerproblem alene. Stavanger Aftenblad.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Kritisk til spedbarn i barnehagen. P5.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Kritisk til spedbarn i barnehagen. Stavanger Aftenblad.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Mobbeatferd i barnehagen. Stavanger Aftenblad.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Slik kan foreldre vite at barnehagen er god. Stavanger Aftenblad.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Tilvenning i barnehagen. Stavanger Aftenblad.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen; Størksen, Ingunn (2017). Slik kan foreldre vite at barnehagen er god. Stavanger Aftenblad.
 • Størksen, Ingunn (2017). Denne søte videoen om vennskap er sett over 100.000 ganger. Stavanger Aftenblad.
 • Størksen, Ingunn (2017). Jubler for nytt barnehagesenter på UiS. Stavanger Aftenblad.
 • Størksen, Ingunn (2017). To sentere får 50 mill. kr. til barnehageforskning – slik skal de bruke pengene. Utdanningsnytt.
 • Størksen, Ingunn (2017). UiS får 25 millioner til å forske på barnehage. TV Vest.
 • Størksen, Ingunn (2017). UiS har fått 25 millionar kroner til barnehageforskning. NRK Rogaland.
 • Størksen, Ingunn (2017). Voksne må ikke forstyrre barn som leker. NRK Rogaland
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Forsker vil ha stressmestring i skolen. Stavanger Aftenblad
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Psykisk helse må bli eget fag i skolen. P4.
 • Tharaldsen, Kjersti Balle (2017). Psykiske problemer er tabu blant ungdom. Forskning.no.
 • Tvedt, Maren Stabel (2017). Hva skjer når skoler dropper karakterer i orden og atferd?. Forskning.no.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Aggressive elever kan ta makta fra læreren. Sunnmørsposten.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Er det risiko med store skoler?. NRK Rogaland.
 • Westergård, Elsa (2017). Støtte for læring på skolen og i hjemmet. Læringsmiljøsenteret.no/CIESL.

Filmproduksjon

 • Bru, Lars Edvin (2017). Psykisk helse i skolen. Læringsmiljøsenteret / Rogaland fylkeskommune.
 • Ertesvåg, Sigrun K. (2017). Korleis lese forskingslitteratur – ein guide for deg som ikkje er forskar. Læringsmiljøsenteret. https://youtu.be/0k4qk_ckXAA  
 • Fredriksen, Torunn Helene (2017). Drømmelæreren. Læringsmiljøsenteret. https://youtu.be/WEc1oYlyQXs
 • Fredriksen, Torunn Helene (2017). En god dag på skolen. Læringsmiljøsenteret. https://youtu.be/9yzaJx_XXHw
 • Grini, Nina (2017). En mobbehistorie. Læringsmiljøsenteret. https://youtu.be/xe708v1VEDY
 • Idsøe, Ella M.C. (2017). Prevention and intervention of bullying in learning environments. Læringsmiljøsenteret. https://youtu.be/DpMgs-6Xo4E
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Lærere om skolestart i videregående skole. Læringsmiljøsenteret.
 • https://youtu.be/3tePo9Tto_g  
 • Midthassel, Unni Vere (2017). Åtte utfordringer med kollegasamarbeid. Læringsmiljøsenteret.no.
 • Roland, Erling Georg (2017). Mobbing: definisjon og drivkrefter. Læringsmiljøsenteret.
 • Roland, Erling Georg; Vaaland, Grete Sørensen (2017). Dialogfilm - Hva er mobbing. Læringsmiljøsenteret.no.
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). De yngste i barnehagen. Læringsmiljøsenteret. https://youtu.be/u_ljAqk1x80
 • Stanghelle, Cecilie Evertsen (2017). Samspill og tilknytning i barnehage og skole. Læringsmiljøsenteret.
 • Vaaland, Grete Sørensen (2017). Klasseledelse. Læringsmiljøsenteret og Rogaland Fylkeskommune.
 • Vaaland, Grete Sørensen; Berg, Grete Dalhaug (2017). Lærerens mulighet til å påvirke elev-elev-relasjoner. Læringsmiljøsenteret.no.
 • Vestad, Lene (2017). Avdekke, stoppe og håndtere mobbing i barnehagen. Læringsmiljøsenteret.
 • Ur, Åse Lille Byrkjedal (2017). Forskningsassistent og lærerstudent Åse Lill Byrkjedal Ur. Læringsmiljøsenteret. https://youtu.be/cuWj_SIEqE8
 • Øverland, Klara (2017). Psykisk helse og helsefremmende tiltak. Læringsmiljøsenteret.

Brosjyrer

 • Gusfre, Kari Stamland (2017).  §9A-4: Aktivitetsplikten. Læringsmiljøsenteret.
 • Gusfre, Kari Stamland (2017). Trygt og godt skolemiljø: For foreldre i skolen. Læringsmiljøsenteret.

Les mer