Publikasjoner og formidling – 2018

Ansatte ved Læringsmiljøsenteret skriver mange forskningsartikler, rapporter og bøker/bokkapitler. Her er en oversikt over publikasjoner og formidlingsarbeidet i 2018.

Published Endret
Bøker i bokhylle
Her finner du en oversikt over publikasjoner, foredrag og annen formidling fra Læringsmiljøsenterets ansatte. Foto: iStock.

Doktorgradsavhandling

Flack, Tove (2018). Relational aggression in adolescents. Exploring the associations with status goals, status stress, perspective taking and empathic concern within the framework of social goal theory. Stavanger, Universitetet i Stavanger.

Vitenskapelige artikler

Bjerga, Ella (2018). Sammenhengen mellom læreratferd og elevers engasjement. FoU i praksis. Volum 12.(1) s. 47-68.

Blossing, Ulf; Roland, Pål; Sølvik, Randi M. (2018). Capturing sense-made school practice. The activities of the interviewer. Scandinavian Journal of Educational Research.

Finne, Johannes Nilsson; Roland, Erling Georg; Svartdal, Frode (2018). Relational rehabilitation: Reducing harmful effects of bullying. Nordic Studies in Education, Volum 38.(4).

Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Trajectories of students' perceived instructional support. Social Psychology of Education.

Ingul, Jo Magne; Havik, Trude; Heyne, David. (2018). Emerging school refusal: a school-based framework for identifying early signs and risk factors. Cognitive and Behavioral Practice, Volum In Press, Corrected Proof. s. 1-17.

Kollerova, Lenka; Yanagida, Takuya; Mazzone, Angela; Soukup, Petr; Strohmeier, Dagmar. (2018). “They Think that I Should Defend”: Effects of Peer and Teacher Injunctive Norms on Defending Victimized Classmates in Early Adolescents. Journal of Youth and Adolescence, Volum 47.(11) s. 2424-2439.

Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2018). Perceived Classroom Interaction, Goal Orientation and Their Association With Social and Academic Learning Outcomes. Scandinavian Journal of Educational Research.

Mazzone, Angela; Yanagida, Takuya; Caravita, Simona C.S.; Strohmeier, Dagmar. (2018). Moral Emotions and Moral Disengagement: Concurrent and Longitudinal Associations With Aggressive Behavior Among Early Adolescents. Journal of Early Adolescence.

Olsen, Dorothy Sutherland; Tikkanen, Tarja Irene (2018). The developing field of workplace learning and the contribution of PIAAC. International Journal of Lifelong Education, Volum 37.(5) s. 546-559.

Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Størksen, Ingunn; Votruba, Mark E. (2018). Variation in Center Quality in a Universal Publicly Subsidized and Regulated Childcare System. Labour Economics. Volum 55. s. 230-240.

Roland, Erling Georg (2018). Relational rehabilitation: Reducing harmful effects of bullying. Nordic Studies in Education, Volum 38.(4-2018) s. 352-367.

Solheim, Ksenia; Ertesvåg, Sigrun K.; Berg, Grete Dalhaug (2018). How teachers can improve their classroom interaction with students: New findings from teachers themselves. Journal of educational change.

Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teachers’ perceptions of their collective and individual learning regarding classroom interaction. Educational Research, Volum 60.(4) s. 459-477.

ten Braak, Dieuwer; Kleemans, Tijs; Størksen, Ingunn; Verhoeven, Ludo; Segers, Eliane (2018). Domain-specific effects of attentional and behavioral control in early literacy and numeracy development. Learning and individual differences, Volum 68. s. 61-71.

Tveitereid, Kirsti (2018). Inkludering i barnehagens fellesskap : samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale. En systematisk litteraturgjennomgang 2012 - 2017. Paideia, (16) s. 33-45.

Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Associations between observed patterns of classroom interactions and teacher wellbeing in lower secondary school. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies, Volum 77. s. 240-252.

Westergård, Elsa; Ertesvåg, Sigrun K.; Rafaelsen, Frank (2018). A preliminary validity of the Classroom Assessment Scoring System in Norwegian lower secondary schools. Scandinavian Journal of Educational Research.

Bøker

Glaser, Vibeke; Størksen, Ingunn; Drugli, May Britt (2018). Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget (ISBN 978-82-450-2387-9) 548 s.

Gusfre, Kari Stamland (2018). Aktivitetsplikten i praksis. Pedlex Norsk Skoleinformasjon (ISBN 9788283720587) 59 s.

Havik, Trude (2018). Skolefravær : å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring. Gyldendal Akademisk (ISBN 9788205500426) 197 s.

Roland, Erling Georg (2018). Snu-metoden mot kollektive atferdsvansker. Fagbokforlaget (ISBN 9788245023411) 163 s.

Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Implementering av endringsarbeid i barnehagen. Gyldendal Akademisk (ISBN 9788205519107) 212 s.

Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022155) 234 s.

Størksen, Ingunn (2018). Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk (ISBN 978-82-02-58640-9) 221 s.

Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd; Rege, Mari. Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. Oslo: GAN Aschehoug (ISBN 978-82-492-1963-6) 231 s.

Del av bok

Bakken, Bente Muriel; Helgøy, Guttorm; Riise, Trond Hansen (2018). Innsatsteam mot mobbing og PPTs rolle. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022155) s. 189-211
 
Fandrem, Hildegunn (2018). Forstå og gjøre seg forstått : omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget (ISBN 978-82-450-2387-9) s. 259-286
 
Jahnsen, Hanne; Angelskår, Terje (2018). "Den kommunikasjonen - jeg kunne gjort det annerledes" : om rektors rolle i mobbesaker. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022155) s. 71-93
 
Lewin, Nina Alise Lund (2018).Høyesteretts stemme om mobbing i skolen. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022155) s. 31-47
 
Lunde, Svanaug (2018). Omsorgsfulle relasjoner og begeistring som smitter. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk (ISBN 978-82-02-58640-9) s. 109-130
 
Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve (2018). Vennskap og fellesskap i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk (ISBN 978-82-02-58640-9) s. 131-147
 
Nergaard, Svein Erik; Fandrem, Hildegunn (2018). "Mye å holde orden på" : er skoleeier sitt ansvar bevisst i arbeidet med forebygging, avdekking og håndtering av mobbing?. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022155) s. 49-70
 
Plischewski, Henning (2018). Livsmestring og helse. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk (ISBN 978-82-02-58640-9) s. 35-58
 
Roland, Erling Georg (2018). Type I- OG TYPE II - SKOLER : problemløsing i mobbesaker. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022155) s. 157-172
 
Roland, Erling Georg; Kolstø-Johansen, Ann Kristin; Auestad, Gaute (2018). SPEKTER : et verktøy for å kartlegge mobbing. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022155) s. 173-188
 
Roland, Pål (2018). Forebygging av aggresjon og mobbing i barnehagen. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget (ISBN 978-82-450-2387-9) s. 473-487
 
Roland, Pål; Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Utfordringer, flyt og spenning i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk (ISBN 978-82-02-58640-9) s. 173-191
 
Roland, Pål; Støen, Janne; Sjursø, Ida Risanger (2018). "Jeg hadde ingen glade tanker i hodet" : elever som har blitt utsatt for langvarig mobbing, og deres psykiske helse. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022155) s. 139-156
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytning - det nære samspillets kraft. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk (ISBN 978-82-02-58640-9) s. 86-108
 
Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2018). "Vi ble noen masekopper - vi ble ikke trodd" : foreldres rolle i mobbesaker. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022155) s. 117-137
 
Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Mobbing i et systemperspektiv. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022155) s. 11-30
 
Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg; Roland, Pål (2018). Det krevende arbeidet med mobbesaker : innsats og samarbeid på mange nivåer. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022155) s. 213-232
 
Støen, Janne; Jahnsen, Hanne (2018). "De har alltid vært uenige" : fire læreres tanker om egne handlinger i etterkant av en langvarig mobbesak. I: Stemmer i mobbesaker : resultater og erfaringer fra Stigma-prosjektet. Fagbokforlaget (ISBN 9788245022155) s. 95-116
 
Størksen, Ingunn (2018). Livsglede. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk (ISBN 978-82-02-58640-9) s. 17-34
 
Størksen, Ingunn (2018). Omsorg for barn ved samlivsbrudd. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget (ISBN 978-82-450-2387-9) s. 287-300
 
Størksen, Ingunn (2018). Selvregulering. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget (ISBN 978-82-450-2387-9) s. 189-202
 
Størksen, Ingunn (2018). Sosial utvikling. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen - forskning og praksis. Fagbokforlaget (ISBN 978-82-450-2387-9) s. 79-106
 
Størksen, Ingunn; Stanghelle, Cecilie Evertsen; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Psykisk helse i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk (ISBN 978-82-02-58640-9) s. 59-85
 
Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild (2018). Mestring, lek og læring. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk (ISBN 978-82-02-58640-9) s. 192-212
 
Vestad, Lene (2018). Barnehagen - en arena for flerkulturelt mangfold. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk (ISBN 978-82-02-58640-9) s. 148-172
 
Westergård, Elsa (2018). En svale gir ingen sommer. Utvikling av kollektiv kompetanse innen foreldresamarbeid.. I: Å falle mellom to stoler. Samarbeid til barnets beste i barnehage og skole. Universitetsforlaget (ISBN 978-82-15-02944-3) s. 183-195

Rapporter

Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Oppfølging av barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Rapport fra fagseminar 4.-5. desember 2017. Læringsmiljøsenteret (ISBN 978-82-7578-060-5) 53 s.

Fagartikler og populærvitenskapelige artikler

Elvethon, Ellen (2018). God gruppeledelse=trygt læringsmiljø. Læringsmiljøbloggen. [Publisert: 17.08.2018]

Grini, Nina (2018). Hvordan står det til med helsa? Læringsmiljøbloggen. [Publisert 10.10.2018]

Grini, Nina (2018). Inkluderende felleskap – «Education that fits». Læringsmiljøbloggen. [Publisert 03.05.2018]

Grini, Nina; Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Systematisk oppfølging etter mobbing. I: Bedre Skole (nr 4)

Gusfre, Kari Stamland (2018). Er du god å prate med?. Læringsmiljøbloggen. [Publisert 20.02.2018]

Gusfre, Kari Stamland (2018). Hvordan kan vi støtte barn i å finne sin identitet? Læringsmiljøbloggen. [Publisert 29.06.2018]

Gusfre, Kari Stamland (2018). Stemmer det at voksne krenker elever?. Læringsmiljøbloggen. [Publisert 10.09.2018]

Gusfre, Kari Stamland; Tveitereid, Kirsti (2018). Hvorfor går ikke mobbetallene ned? Mobbing er mer enn det som skjer mellom den som mobber og den som utsettes for mobbing. Presentasjon av innhold i boken Stemmer i mobbesaker. [Publisert: 24.09.2018]

Hegna, Hilde Margrethe (2018). Øyne i nakken og ett på hver finger – om å «se» elever og «lytte» med kroppen. Læringsmiljøbloggen. [Publisert 20.12.2018]

Jahnsen, Hanne (2018). "Mitt barn blir mobbet!"-historier om manglende oppfølging i nulltoleranse første år. I: Bedre Skole (4) s. 58-64

Løkken, Ingrid Midteide (2018). Selvaktelse og julelenker i desember. Læringsmiljøbloggen. [Publisert 11.12.2018]
 
Tveitereid, Kirsti (2018). Gode råd om å øke elevenes engasjement. Læringsmiljøbloggen. [Publisert 15.03.2018]

Tveitereid, Kirsti (2018). Hele livet fullt av overganger. Læringsmiljøbloggen [Publisert 15.01.2018]

Tveitereid, Kirsti (2018). Inkludering er noe annet enn integrering. [Publisert 19.12.2018]

Tveitereid, Kirsti (2018). Medborgerskap. Læringsmiljøbloggen [Publisert 03.08.2018]
 
Tveitereid, Kirsti (2018). Skal du pynte klasserommet til jul?. Læringsmiljøbloggen [Publisert 03.12.2018]
 
Vangsnes, Elin Nesvoll (2018). Mobbing og krenkelser : et samfunnsproblem. Læringsmiljøbloggen [Publisert 27.02.2018]

Vitenskapelige foredrag

Bjerga, Ella (2018). Evaluating web-mediated professional development resources on teacher-student interactions using systematic observation and students' reports of engagement. Workshop in Systematic Observation, Scandic Ålesund; 2018-09-25
 
Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Classroom interaction for enhanced student learning. Samling for Rektorutdannarar; 2018-06-04
 
Ertesvåg, Sigrun K.(2018). I dei mørke krokane bak kjønnsforskjellane. Frukostmøte under Forskingsdagane; 2018-09-28
 
Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Klasseromet minutt for minutt – Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling. Statpedkonferansen 2018; 2018-03-21
 
Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Learning Interactions in the Classroom: What Can We Learn from Classroom Observation in Fostering Student Engagement and Learning?. Learning Interactions International Symposium on Classroom Studies; 2018-11-01
 
Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teachers’ improvement in instructional support - methodologial apporoaches. Kvantitativt forum; 2018-01-31
 
Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Validation of the CLASS(-S) in a Nordic context. Western Norway Workshop on Systematic Observation; 2018-09-25
 
Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M. (2018). Teachers’ improvement in instructional support. International Congress for School Effectiveness and School Improvement; 2018-01-09
 
Fandrem, Hildegunn; Tvedt, Maren Stabel; Virtanen, Tuomo Erkki; Bru, Lars Edvin (2018). Intentions to quit among natives and immigrants in upper secondary school: The role of peer relation. International Society for Study of Behavioural Development Conference 2018; 2018-07-15
 
Gunnerud, Hilde Lowell; ten Braak, Dieuwer; Melby-Lervåg, Monica (2018). Gir det en kognitiv fordel å være flerspråklig?. Avslutningskonferanse Stavangerprosjektet - det lærende barnet; 2018-11-19
 
Gusfre, Kari Stamland; Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn (2018). Teacher bullying - a literature review. 23. Workshop on aggression 2018; 2018-11-01
 
Havik, Trude (2018). Skolefravær og skolevegring. Norsk psykologi kongress; 2018-09-07
 
Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teacher-student interaction in the classroom - Similarities and differences classroom observations and student reports. Earli SIG 18 & 23 Conference; 2018-08-29
 
Lerang, Maren Stahl (2018). Ethical considerations using systematic video observation in classrooms. Workshop in systematic observation in educational research; 2018-09-25
 
Løkken, Ingrid Midteide; Bjørnestad, Elisabeth; Broekhuizen, Martine; Moser, Thomas (2018). The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers. Konferanse; 2018-08-29
 
Midthassel, Unni Vere (2018). Partnerships in policy implementation. ICSEI Congress; 2018-01-08
 
Midthassel, Unni Vere (2018). Sterke skoleledere stopper mobbing. Skolelederkonferanse; 2018-04-19
 
Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. Seminar på SOFI; 2018-02-01
 
Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. CES Ifo Are Conference - Economics of Education; 2018-08-30
 
Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Solli, Ingeborg Foldøy; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Breive, Svanhild; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lunde, Svanaug; Carlsen, Martin; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. Seminar at VATT Institute for Economic Research; 2018-05-24
 
Roland, Pål (2018). Kritiske steg i implementeringsprosessen i skole og barnehage. Oslo. Bruk av CIESL teoretiske perspektiver. Læringsmiljøkonferansen 2018. Oslo.; 2018-11-29
 
Sjursø, Ida Risanger (2018). Victims's percieved social support from teachers in long lasting cases of traditional and cyberbullying in Norway and Ireland. 23rd Workshop on aggresion, Radicatization, discrimination & Aggression; 2018-11-01
 
Skage, Ingrid; Seljebotn, Per Helge; Ertesvåg, Sigrun K.; Dyrstad, Sindre Mikal (2018). Implementering av fysisk aktiv læring - den vanskelige videreføringen. Idrettsmedisinsk høstkongress 2018; 2018-11-09
 
Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teachers' collective and individual learning in classroom interactions. ICSEI; 2018-01-08
 
Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Kalil, Ariel; McClelland, Megan; Lenes, Ragnhild; ten Braak, Dieuwer; Lunde, Svanaug; Breive, Svanhild; Carlsen, Martin; Erfjord, Ingvald; Hundeland, Per Sigurd (2018). Effects of Childcare Quality on Child Development in a Generous Welfare State. Stavanger-Bergen Workshop on Child Development; 2018-06-04
 
Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; ten Braak, Dieuwer; Lenes, Ragnhild; Lunde, Svanaug; Hundeland, Per Sigurd; Erfjord, Ingvald; Carlsen, Martin; Kalil, Ariel; McClelland, Megan (2018). Effects of Childcare Quality on School Readiness Skills in a Generous Welfare State. Kvantitativt Forum; 2018-03-21
 
Solli, Ingeborg Foldøy; Rege, Mari; Størksen, Ingunn; Votruba, Mark E (2018). Variation in Center Quality in a Universal Publicly Subsidized and Regulated Childcare System. EALE 2018; 2018-09-13
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Hvordan fortså mobbing i barnehagen?. Inkluderende barnehage og skole, samling Vest Agder; 2018-03-21
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Småbarn i risiko.. Undervisning. Fordypningsemnet, Småbarnspedagogikk; 2018-04-17
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytning i barnehagen. Den voksnes rolle. Fagsamling; 2018-08-17
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningsbasert pedaogikk. Den voksnes rolle i barnehagen. Kompetansepakke for Fylkesmannen i Vestfold; 2018-04-26
 
Størksen, Ingunn (2018). Barnehagerelaterte forskjeller i barnehagebarns utvikling. Barn & Unge-kongressen 2018; 2018-04-24
 
Størksen, Ingunn (2018). Kjønnsforskjeller i overgangen mellom barnehage og skole. Innspillskonferanse for Stoltenbergutvalget; 2018-04-05
 
Størksen, Ingunn (2018). Lekbasert læring i barnehagen - Kvantitative og kvalitative resultater etter første implementering. Barnehage 2018; 2018-06-06
 
Størksen, Ingunn; Rege, Mari; Solli, Ingeborg Foldøy; Votruba, Mark E (2018). Barnehagen som pedagogisk virksomhet. Får femåringer samme muligheter på tvers av barnehager. Resultater fra Agderprosjektet. Utdanningskonferanse UiS 2018; 2018-02-07
 
Sølvik, Randi M. (2018). Learning climate for deeper learning. Qualitative analyses of videorecorded observations. Workshop in systematic observation; 2018-09-25
 
ten Braak, Dieuwer; Kleemans, Tijs; Størksen, Ingunn; Verhoeven, Ludo; Segers, Eliane (2018). The Role of Attentional and Behavioral Control in Early Literacy and Numeracy Development. EARLI SIG 5; 2018-08-29
 
Tvedt, Maren Stabel (2018). Perceived learning environment in upper secondary school: Its' contribution to motivation, mental health and school completion. SDT-research, seminar with prof. Christopher Niemiec; 2018-05-23
 
Tveitereid, Kirsti (2018). Inkludering i barnehagens fellesskap. Samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale. Skandinavisk forskning fra 2012 til 2017. Forum Filiorum, Universitetet i Stavanger; 2018-12-04
 
Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Classroom interaction – teacher perceptions and classroom observations. Earli SIG 18 & 23 Conference; 2018-08-29
 
Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teacher - student interactions - Observer views and teacher views. Workshop in systematic observation; 2018-09-25
 
Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Observed classroom interactions, students’ classroom engagement, and teachers’ well-being. ICM 2018 # Design for Motivation and Emotion; 2018-08-15
 
Westergård, Elsa; Havik, Trude (2018). Classroom interaction and student engagement at a student and classroom level. ICSEI 2018; 2018-01-08
 
Øverland, Klara (2018). Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle. Fagdag Forsand Kommune; 2018-06-21
 
Øverland, Klara (2018). Samlivsbrudd i barnehagen og skolen. Reaksjoner og tiltak. Helsepedagogikk; 2018-01-19
 
Øverland, Klara (2018). Tiltak som fremmer læring og gode relasjoner i skolen. Elever med atferdsvansker. Fagdag flyktningetjenesten Forsand kommune; 2018-06-21
 
Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier (2018). Barn på flukt. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle. Mot til å se - evne til å handle; 2018-01-25

Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine (2018). Barn og traumer. Små barn i barnehagen. Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder. Norsk Psykologkongress 2019; 2018-09-25
 
Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine (2018). Barn og traumer. Små barns reaksjoner og barnehagens rolle.Vis meg dine tanker og følelser ved hjelp av bilder. Schizofrenidagene 2018. Småbarnsdagen; 2018-11-04

Faglige foredrag

Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Øverland, Klara (2018). Livsmestring for sårbare barn. Læringsmiljøkonferansen 2018; 2018-11-29
 
Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Lærdom frå CIESL–prosjektet- og utviklingsarbeid etter «Bjørndalen-metoden». Fagsamling; 2018-08-21
 
Fandrem, Hildegunn (2018). Digital mobbing - hva vet vi og hva gjør vi?. Regionssamling; 2018-04-25
 
Fandrem, Hildegunn (2018). Digital mobbing og nettvett. Foreldremøte; 2018-02-07
 
Fandrem, Hildegunn (2018). Flyktningekompetent barnehage. Temakurs; 2018-03-08
 
Fandrem, Hildegunn (2018). Flyktningers psykososiale utfordringer i møte med et nytt land. Temamøte; 2018-05-28
 
Fandrem, Hildegunn (2018). Hvordan legge til rette for livsmestring blant elever med innvandrerbakgrunn. Læringsmiljøkonferansen 2018; 2018-11-30
 
Fandrem, Hildegunn (2018). Inkludering og undervisning av flyktninger. Mangfoldskonferansen 2018; 2018-06-18
 
Fandrem, Hildegunn (2018). Mangfold og mestring - innvandrerbakgrunn som risiko og ressurs i psykososialt arbeid med barn og unge. Gjesteforelesning; 2018-04-23
 
Fandrem, Hildegunn (2018). Mobbing og andre krenkelser. Fagdag i Læringsmiljøprosjektet; 2018-08-16
 
Fandrem, Hildegunn (2018). Nettmobbing/digital mobbing - hva er det og hvordan forhindre det?. Planleggingsdag; 2018-03-16
 
Grini, Nina (2018). God Start - klasseledelse. Fagdag; 2018-08-16

Grini, Nina (2018). Mobbing og krenkelser - avdekking og stopping. Fagdag læringsmiljøprosjektet pulje 4; 2018-08-15
 
Grini, Nina (2018). Mobbingens psykologi - for foreldremøte. Fagseminar; 2018-10-24
 
Grini, Nina (2018). Mobbingens psykologi -stopping og avdekking av mobbing og krenkelser. Fagdag læringsmiljøprosjektet pulje 4; 2018-08-16 - 2018-08-16
 
Grini, Nina (2018). Pedagogisk analyse. Fagdag læringsmiljøprosjektet pulje 4; 2018-10-24
 
Grini, Nina (2018). Pedagogisk analyse i avdekking av krenkelser og mobbing. Fagdag læringsmiljøprosjektet pulje 4; 2018-10-09
 
Grini, Nina (2018). Problemløsning - Steg for steg modellen - ROBUST. Fagdag ROBUST; 2018-10-17
 
Grini, Nina (2018). Problemløsning - ulike utfordringer - løsninger og konsekvenser - en del av programmet ROBUST. Fagdag ROBUST; 2018-06-18
 
Grini, Nina (2018). Slik foregår mobbing - for Foreldremøte. Fagseminar; 2018-04-29
 
Gusfre, Kari Stamland (2018). Foreldresamarbeid. Fagdag, 2018-02-02
 
Gusfre, Kari Stamland (2018). Rektors rolle i mobbesaker. Innsatsteam mot mobbing, 2018-01-24
 
Havik, Trude (2018). Den profesjonelle voksne i møte med barn som sliter. Fagdag, 2018-08-16
 
Havik, Trude (2018). Fagdag om risikoutsatte elever. Fagdag, 2018-04-05
 
Havik, Trude (2018). Hva er skolefravær. Workshop, 2018-12-12
 
Havik, Trude (2018). Hva kan skolen gjøre for elever med skolevegring?. Konferanse, 2018-04-02
 
Havik, Trude (2018). Hvordan forstå skolefravær. Risiko og opprettholdende faktorer for skolefravær og skolevegring og tiltak. Foredrag, 2018-02-01
 
Havik, Trude (2018). Hvordan forstår vi elever som ikke klarer å gå på skolen?. MoLa-seminar, 2018-11-16
 
Havik, Trude (2018). Skolefravær - mulige grunner. Fordrag, 2018-04-18
 
Havik, Trude (2018). Skolefravær - skolevegring. Foredrag støtteteam, ansatte, foreldre, 2018-09-04
 
Havik, Trude (2018). Skolefravær. Mulige grunner og hva kan vi gjøre sammen?. Konferanse Mot til å se- evne til å handle, 2018-01-25
 
Havik, Trude (2018). Skolefravær og skolevegring. Hvordan forstå det og hva kan skolen gjøre?. Foredrag personalmøte, 2018-01-16
 
Havik, Trude (2018). Skolefravær. Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring. Foredrag, 2018-03-20
 
Havik, Trude (2018). Tilstedeværelse på skolen, en selvfølge og en utfordring. Læringsmiljøkonferansen, 2018-11-29

Jahnsen, Hanne (2018). Aktivitetsplikten og mobbing. Forelesning, 2018-10-18
 
Jahnsen, Hanne (2018). Arbeid med barns psykososiale miljø. Fagseminar, 2018-11-08
 
Jahnsen, Hanne (2018). Implementering av arbeidet med inkludering. Forelesning, 2018-09-18
 
Jahnsen, Hanne (2018). Innføring i pedagogisk analyse. Fagseminar, 2018-11-26
 
Jahnsen, Hanne (2018). Mobbing i skolen. Forelesning, 2018-08-29
 
Jahnsen, Hanne (2018). Mobbing og andre krenkelser. Faglig foredrag, 2018-08-17
 
Jahnsen, Hanne (2018). Mobbing og krenkelser. Forelesning, 2018-10-16
 
Jahnsen, Hanne (2018). Opplæringsloven og aktivitetsplikten. Forelesning, 2018-08-22
 
Jahnsen, Hanne (2018). Styrer og rektors ansvar i Læringsmiljøprosjektet. Rektorsamling Læringsmiljøprosjektet, 2018-04-24
 
Jahnsen, Hanne (2018). Utfordringer i møte og arbeidet med læringsmiljøet. Fagnettverk, 2018-11-05


Jahnsen, Hanne; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Tiltak for å forebygge og stoppe mobbing i barnehage og skole. Forelesning; 2018-11-07
 
Lerang, Maren Stahl (2018). Opplevd lærerstøtte og elevenes motivasjonelle målorientering i ungdomsskolen / Perceived classroom interaction, goal orientation and their association with social and academic learning outcomes. Artikkelseminar MUT100_1, 2018-10-11
 
Lunde, Svanaug (2018). Begynneropplæring i skolen. Undervisning, videreutdanning, 30 st.p.; 2018-08-28
 
Lunde, Svanaug (2018). De omsorgsfulle relasjonene - det handler om livsmestring og livsglede. Fagsamling, 2018-04-25
 
Lunde, Svanaug (2018). Foreldremøte, Heskestad barnehage. Foreldermøte, 2018-08-30

Lunde, Svanaug (2018). Frokostseminar, GAN Aschehoug. Foredrag, Lekbasert læring, 2018-10-10
 
Lunde, Svanaug (2018). Heldagskurs for barnehageansatte. Livsmestring og livsglede i barnehagen - for alle. Skolemøtet for Rogaland, 2018-11-16
 
Lunde, Svanaug (2018). Innføring i lekbasert læring, trygge verme relasjoner og sosial kompetanse. Undervisning for sammenligningsgruppe i Lekbasert læring, 2018-06-18
 
Lunde, Svanaug (2018). Jeg tror på kjærlighet før oppdragelse. Nord-Norgekonferansen, 2018-05-03
 
Lunde, Svanaug (2018). Lekbasert læring for de eldste i banrehagen og kanskje for de yngste i skolen. Østlandske lærerstevne, 2018-11-02
 
Lunde, Svanaug (2018). Lekbasert læring for de eldste i barnehagen. Barnehagekonferansen, Overganger og sammenhenger, 2018-01-24
 
Lunde, Svanaug (2018). Lekbasert læring i barnehagen. Barnehagekonferansen, Overganger og sammenhenger; 2018-03-07
 
Lunde, Svanaug (2018). Livsglede og begeistring i barnehagen. Barnehage 2018, 2018-06-07
 
Lunde, Svanaug (2018). Livsmestring og livsglede, for alle!. Læringsmiljøkonferansen 2018, 2018-11-29
 
Lunde, Svanaug (2018). Livsmestring og livsglede i barnehagen. Fagdag, Være Sammen, 2018-08-16
 
Lunde, Svanaug (2018). Livsmestring og livsglede i kulturskulen. Kulturskulefestival, 2018-04-23
 
Lunde, Svanaug (2018). Læringsmiljøprosjektet i Lund kommune. Fagsamling, oppstart pulje 4 i Læringsmiljøprosjektet, 2018-08-13
 
Lunde, Svanaug (2018). Relasjoners betydning i barnehagen. Personalmøte, 2018-02-22
 
Lunde, Svanaug (2018). Sårbare barn og relasjonskompetanse. Undervisning for sammenligningsgruppe i Agderprosjektet, 2018-01-25
 
Lunde, Svanaug (2018). Undervisning for sammenligningsgruppen, Lekbasert læring. Undervisning for sammenligningsgruppe i Lekbasert læring, 2018-06-18
 
Lunde, Svanaug (2018). Undervisning, MUT-202 Master i Spesialpedagogikk. Undervisning, Master i Spesialpedagogikk, 2018-03-14
 
Lunde, Svanaug (2018). Undervisning, veilederutdanning. Veilederutdanning, 10 st.p., 2018-10-18
 
Lunde, Svanaug (2018). Undervisning, videreutdanning i Spesialpedagogikk. Undervisning, videreutdanning, 15 stp., 2018-10-02
 
Lunde, Svanaug (2018). Veilederutdanning, Hærøy kommune. Veilederutdanning, Være Sammen, 2018-03-16
 
Lunde, Svanaug (2018). Veilederutdanning, Være Sammen. Veilederutdanning, 10 st.p., 2018-06-01
 
Lunde, Svanaug (2018). Videreutdanning i Lekbasert læring, 15 studiepoeng. Oppstartsamling, videreutdanning, 15 st.p. lekbasert læring, 2018-09-26
 
Lunde, Svanaug (2018). Være Sammen i Hærøy. Foredrag for pedagogiske medarbeidere i barnehage og skole, 2018-03-15

Martinsen, Marianne Torve (2018). Barn, rom og relasjoner - Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn?. Fagdag for barnehager som deltar i Læringsmiljøprosjektet, 2018-01-29
 
Martinsen, Marianne Torve (2018). Barnehagens inntreden i læringsmiljøprosjektet; barnehagepiloten.. Oppfølgingssamling for deltakere i Læringsmiljøprosjektet pulje 1 og 2, 2018-03-13
 
Martinsen, Marianne Torve (2018). Foreldresamarbeid knyttet til arbeidet med mobbing og krenkelser. Fagsamling, 2018-04-09
 
Martinsen, Marianne Torve (2018). Læringsmiljøprosjektet - Mobbing og andre krenkelser i barnehagen. Fagsamling for kommunale barnehager, 2018-08-15
 
Martinsen, Marianne Torve (2018). Relasjoner i barnehagen - den autoritative voksne. Fagsamling, 2018-05-07
 
Martinsen, Marianne Torve (2018). Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing. Fagdag for barnehager i Østre Toten. 2018-05-24
 
Martinsen, Marianne Torve (2018). Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing. Fagdag for barnehageledere, 2018-04-23
 
Martinsen, Marianne Torve (2018). Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing. Fagsamling for barnehager i Østre Toten kommune. 2018-02-02
 
Martinsen, Marianne Torve (2018). Vennskap og fellesskap i barnehagen – barn som medborgere. Læringsmiljøkonferansen 2018, 2018-11-29
 
Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Barnehagens læringsmiljø for de yngste barna. Barnehagebasert kompetanseutvikling. Fagdag for barnehager som deltar i prosjektet om barnehagens læringsmiljø for de yngste, 2018-02-26
 
Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Barnehagens læringsmiljø med vekt på forebygging av begynnende mobbeatferd i barnegruppa. Fagsamling for pedagogiske ledere i Telemark, 2018-09-25
 
Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen. Fagdag, 2018-01-25
 
Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Implementering av ny rammeplan - Barnehagens læringsmiljø. Fagdag for pedagogiske ledere i Telemark, 2018-04-04
 
Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Implementering av utviklingsarbeid. Fagdag for barnehageledere som deltar i prosjekt Livsmestring, 2018-04-10
 
Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide (2018). Livsglede og livsmestring. Fagdag for barnehageledere som deltar i prosjekt Livsmestring, 2018-10-30
 
Midthassel, Unni Vere; Folkvord, Kåre Andreas (2018). Rolleavklaring i partnerskap. Nettverkssamling DeKomp, 2018-08-11 - 2018-08-12
 
Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje (2018). School staff’s experience and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools. PRISMS 10th International SMS Conference, 2018-07-19 - 2018-07-21
 
Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje (2018). School staff’s experiences and coping related to challenging behaviour of children with Smith-Magenis Syndrome in schools. A Q-methodological study. 34th Annual Q Conference for the Scientific Study of Subjectivity, 2018-09-10 - 2018-09-13
 
Nergaard, Svein Erik (2018). Forebygging, avdekking og stopping av mobbing. Fagdag Læringsmiljøprosjektet pulje 4, 2018-08-15
 
Nergaard, Svein Erik (2018). Fra FAS til SNU -nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø. Seminar for Nasjonalt nettverk for bedre skolemiljø, 2018-05-03
 
Nergaard, Svein Erik (2018). Læringsmiljøprosjektet pulje 4 Rektorsamling. Rektorsamling, 2018-04-24
 
Nergaard, Svein Erik (2018). Medborgerskap i praksis. Læringsmiljøkonferansen 2018, 2018-11-29 - 2018-11-30
 
Nergaard, Svein Erik (2018). Når barn og unge opplever voksne som krenker-et kollektivt ansvar?. Inkluderende skolemiljø, 2018-11-08 - 2018-11-09
 
Nergaard, Svein Erik (2018). Pedagogisk analyse. Fagsamling for Menstad skolekrets, 2018-02-02
 
Nergaard, Svein Erik (2018). Problematferd-strategier og tiltak. Fagdag i Læringsmiljøprosjektet pulje 3, 2018-02-06 - 2018-02-07
 
Nergaard, Svein Erik (2018). Videreføring av Læringsmiljøprosjektet. Fagdag Læringsmiljøprosjektet pulje 3, 2018-05-16
 
Nergaard, Svein Erik; Jahnsen, Hanne (2018). Avdekking, stopping og forebygging av mobbing. Fagdag Læringsmiljøprosjektet Pulje 4, 2018-08-14
 
Rege, Mari; Størksen, Ingunn (2018). Status i Agderprosjektet og Lekbasert læring. Styremøte i kompetansefondene på Agder, 2018-04-06

Rege, Mari; Størksen, Ingunn (2018). Statusrapport for Agderprosjektet og Lekbasert læring. Møte i Fylkesutvalget i Vest-Agder, 2018-09-04
 
Rege, Mari; Størksen, Ingunn (2018). Tidleg innsats i barnehagen – Gjør vi nok i Norge?. PPT-konferanse Hordaland, 2018-04-03
 
Roland, Pål (2018). Bærum. Hvordan kan god klasseledelse forebygge mobbing og krenkelser?. Seminar for lærere og ledere i skolen. Med bakgrunn fra CIESL prosjektet, 2018-08-14
 
Roland, Pål (2018). Autoritativ rolle og håndtering av atferd. Ringerike kommune Barnehageledere, 2018-10-01
 
Roland, Pål (2018). Autoritative voksne og håndtering av atferdsproblemer. Haugesund. Ansatte i barnehager, 2018-10-17
 
Roland, Pål (2018). God klasseledelse. Med utgangspunkt i CIESL prosjektet. Lillestrøm. Kurs for ansatte i skole og ledelsen, 2018-04-19
 
Roland, Pål (2018). God klasseledelse som forutsetning for håndtering av krevende klasser. Haugesund. Kurs for ansatte i skolen, 2018-06-05
 
Roland, Pål (2018). Håndtering av krevende atferd gjennom klasseledelse. Med bakgrunn fra CIESL prosjektet. Arendal. Kurs for ledere i skolen, 2018-03-23
 
Roland, Pål (2018). Implementering av mobbetemaet. Buskerud fylkesmannen. Ledere i barnehage og skole, 2018-10-25
 
Roland, Pål (2018). Klasseledelse, relasjonsbygging og krav som middel til å forebygge mobbing og krenkelser.. Oslo. UDIR-samling. Inkluderende barnehage og skolemiljø, 2018-04-25
 
Roland, Pål (2018). Klasseledelse: relasjonsbygging, organisering og læringsstøtte. Tysvær. Med bakgrunn i CIESL prosjektet. Kurs for ansatte i skolen, 2018-10-30
 
Roland, Pål (2018). Klasseledelse som forebyggende mot negativ atferd. med bakgrunn i CIESL data. Hammerfest. Kurs for ansatte i skolen, 2018-04-05
 
Roland, Pål (2018). Stord: Hvordan skape autoritative miljøer i skole og barnehage. Om klasse og gruppeledelse. Teori fra CIESL prosjektet. Stord. Kursdag om klasse og gruppeledelse, 2018-11-02
 
Roland, Pål (2018). Suksessfaktorer i klasseledelse. Foredrag RSK Finnmark, 2018-08-29
 
Roland, Pål (2018). Veiledning av organisasjoner fra PPT perspektiv. Kurs for PPT ansatte i Lillestrøm, 2018-12-11
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). De voksnes ansvar med begynnende mobbeatferd. Vi I Sola Pulje 3, 2018-01-10
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Den voksnes rollle for barns utvikling av selvregulering. Fagdag for barnehageansatte i Fet kommune, 2018-03-12
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Forebygging av mobbing i barnehagen. Vi I Sola Pulje 3, 2018-10-16
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Forebygging, samarbeid og endringsprosesser i barnehagen. Undervisning i Etterutdanning i småbarnspedagogikk, 2018-10-25
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Fra Teori til praksis. Fet kommune fagdager, 2018-05-23
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Hvordan fremme en god psykisk helse hos barn og unge?. Oppvekstkonferansen 2018. Mestring og mot hos barn og unge når livet er vanskelig, 2018-06-04
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Hvordan fremme en robust psykisk helse blant barn og unge?. Oppvekstlederforum, Rogaland, 2018-11-15
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Livsmestring i barnehagen. Læringsmiljøkonferansen 2018, 2018-08-29

Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Livsmestring og psykisk helse - Den voksnes rolle. Tverrfaglige barnehageteam, 2018-08-29
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Mobbeatferd i barnehagen. Fagsamling for mobbe-, elev og lærlingombud, 2018-09-03
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Robust psykisk helse hos barn og unge. Oppvekstledersamling Time kommune, 2018-12-16
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Småbarn i risiko - barnehagens rolle. Etterutdanning i småbarnspedagogikk, 2018-02-28
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Småbarn i risiko. Den voksnes rolle. Undervisning. Fordypningsemnet, Småbarnspedagogikk, 2018-04-12
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Småbarn i risiko. Den voksnes rolle. Undervisning. Fordypningsemnet, Småbarnspedagogikk, 2018-04-11
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Småbarn i risiko. Den voksnes rolle. Undervisning. Fordypningsemnet, Småbarnspedagogikk, 2018-04-10
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Småbarn i risiko. Den voksnes rolle. Undervisning. Fordypningsemnet, Småbarnspedagogikk, 2018-04-17
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Spedbarnets interpersonlige verden. Småbarnspedagogikk, 2018-01-30
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Spedbarnets interpersonlige verden. Utviklingspsykologi. Undervisning. Etterutdanning i småbarnspedagogikk, 2018-09-12
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknynting. Når barnet begynner i barnehagen. Undervisning. Fordypningsemnet, Småbarnspedagogikk, 2018-01-17
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytning. Det nære samspillet. Undervisning. Etterutdanning i småbarnspedagogikk, 2018-01-16
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningens kraft. Undervisning. Mastergrad Spesialpedagogikk, 2018-02-07
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningens kraft - den voksnes rolle i barnehagen. Kompetansepakke for Fylkesmannen i Vestfold, 2018-09-07
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningens kraft - den voksnes rolle i barnehagen. Fylkesmannen i Vestfold, 2018-09-14
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningsbasert pedagogikk: Å begynne i barnehagen. Skolemøte Rogaland 2018, 2018-11-16
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningsbasert pedagogikk. Å begynne i barnehagen. Konferanse. Sammenheng – for barnets beste, 2018-03-07

Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningsbasert pedagogikk. Å begynne i barnehagen. Sammenheng – for barnets beste, 2018-01-24
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tilknytningsbaserte barnehager. Barndomspsykologi. Undervisning. Etterutdanning i småbarnspedagogikk, 2018-09-13
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Utfordring, spenning og flyt i barnehagen. Kompetanseutviklingsseminar, Bydel Frogner, 2018-12-12

Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Voksnes betydning for barns psykiske helse og forebygging av mobbing i barnehagen. Interkommunal kursdag for barnehager på Haugalandet, 2018-03-01
 
Støen, Janne; Fandrem, Hildegunn; Roland, Erling Georg (2018). Stemmer i mobbesaker. Utdanningskonferansen 2018, 2018-02-07
 
Størksen, Ingunn (2018). Lekbasert læring: teori og forskningsdesign. Opplæringsdag for sammenligningsgruppe i Lekbasert læring, 2018-06-18
 
Størksen, Ingunn (2018). Livsmestring gjennom relasjoner, selvregulering og sosial kompetanse. Barnehagekonferanse Tidlig innsats og livsmestring, 2018-05-24
 
Størksen, Ingunn (2018). The Agder Project, Playful Learning and FILIORUM. Seminar for graduate students at Hallie E. Ford Center, OSU, 2018-09-26
 
Størksen, Ingunn; Alvestad, Marit; Reikerås, Elin Kirsti Lie (2018). FILIORUM - Hvor står prosjektet nå?. Stormøte for FILIORUM, 2018-02-27
 
Sølvik, Randi M. (2018). Fase 1 Læringsmiljøprosjektet. Mobbing og andre krenkelser. Veiledersamling, 2018-06-06

Sølvik, Randi M. (2018). Trygge og gode barnehagemiljø avdekker og stopper mobbing. Fagdag i Læringsmiljøprosjektet, 2018-08-15
 
ten Braak, Dieuwer (2018). Den viktige selvreguleringen. Videreutdanning i Lekbasert læring, 2018-09-26
 
ten Braak, Dieuwer (2018). Livsmestring og selvregulering: hvordan god selvregulering hjelper barn til å mestre hverdagen og livet. Læringsmiljøkonferansen 2018, 2018-11-29 - 2018-11-30
 
ten Braak, Dieuwer (2018). Selvregulering i barnehagen. Foredrag, 2018-08-23
 
ten Braak, Dieuwer (2018). Selvregulering: utvikling i tidlig alder 2. Videreutdanning i førskolepedagogikk, 2018-06-18
 
ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2018). Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet T3 - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring. Opplæring i kartlegging i Agderprosjektet, 2018-02-15 - 2018-02-16
 
ten Braak, Dieuwer; Størksen, Ingunn (2018). Opplæring i kartlegging i Lekbasert Læring T2 - bakgrunn, forberedelse og gjennomføring. Opplæring i kartlegging i Lekbasert Læring T3, 2018-05-15 - 2018-05-28
 
Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Mindfulness som mestring - også ved kreftsykdom. Videreutdanning i kreftsykepleie; 2018-01-10
 
Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Om oppmerksomt nærvær som del av mestringsprosessen blant ungdom. Psykisk helsepedagogikk, 2018-01-19
 
Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Oppmerksomt nærvær blant ungdom. Kompetansegruppen Mindfulness i psykisk helsevern, 2018-04-11
 
Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). ROBUST - et undervisningsopplegg med formål å øke ungdomsskolelevers sosiale og emosjonelle kompetanse. Forankringsmøte, 2018-01-27
 
Tvedt, Maren Stabel (2018). Intentions to quit among natives and immigrants in upper secondary school: The role of peer relations. Kvantitativt forum, 2018-06-20
 
Tvedt, Maren Stabel (2018). Skolevise tilbakemeldinger fra Se videre-prosjektet. Endringer i opplevelse av læringsmiljø, motivasjon og psykisk helse fra T1-T3. Presentasjon for ledergruppene ved fire videregående skoler i regionen, 2018-06-10 - 2019-01-15
 
Tveitereid, Kirsti (2018). Medborgerskap-medvirkning. Inkludering i barnehagens fellesskap. Samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale. Læringsmiljøkonferansen 2018, 2018-11-28 - 2018-11-29
 
Vestad, Lene (2018). Den voksnes ansvar ved begynnende mobbeatferd i den flerkulturelle barnehagen. Fagsamling; 2018-01-10

Øverland, Klara (2018). De engstelige, stille barna. Helsepedagogikk, 2018-01-20
 
Øverland, Klara (2018). Elever med atferdsvansker har ofte emosjonelle vansker. Hva kjennetegner disse og hvordan skape god klasseledelse med slike utfordringer? Enkle metoder og teknikker?. Porsholen skole, 2018-08-17
 
Øverland, Klara (2018). Hva kan læreren gjøre for at barn får en god læring? Praktiske tiltak for å etablere relasjon. Elever med atferdsvansker. Sosial Persepsons Trening (SIP), 2018-03-20
 
Øverland, Klara (2018). Phd.kandidat Ida Bruheim Jensens 50% seminar, kommentarer til artikler, og Q metodologi. 50% disputas for Ida Jensen, 2018-09-14
 
Øverland, Klara (2018). Primærforebygging i skolen, hvilke programmer fungerer?. PPT - faglig foredrag, 2018-11-13
 
Øverland, Klara (2018). Rusmisbruk i skolen, hva gjør vi? Forebygging og tiltak for et bedre skolemiljø. Helsepedgogikk, 2018-11-03
 
Øverland, Klara (2018). Samtaler med ungdom som kan vise aggresjon. Hvordan møter man ungdom med problemer?. Flyktningedag Forsand Kommune, 2018-06-21
 
Øverland, Klara (2018). Traumesensitive skoler. Traumer og aggresjon. Hvordan dempe stress og aggresjon i barns skolemiljø? Sosial Persepsjons Trening?. Oasen-skolene, 2018-01-02
 
Øverland, Klara; Vaage, Aina Basilier; lecock, Domnine (2018). Omsorg for Traumatisert Barn. Reaksjoner i barnehagen og utvikling av samtaleverktøy for følelsesregulering ved hjelp av bilder og følelseshjulet. Filiorum barnehageforum, 2018-12-04

Populærvitenskapelige foredrag

Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Bryr politikere seg om skuleforskinga?. Paneldebatt, 2018-10-17
 
Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Engasjement - nøkkelen til læring. Skulefagleg dag, 2018-08-14
 
Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Lærdom frå CIESL-prosjektet. Kollektive prosessar stykar undervisningskvaliteten. Foredrag, 2018-11-07
 
Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Smakebitar av resultat i CIESL-prosjektet. Personalsamling, 2018-05-28
 
Havik, Trude (2018). Livsmestring elever 9.trinn. Elevforedrag, 2018-11-05
 
Havik, Trude (2018). Skolefaktorer relatert til hemmasittande. Nationell konferens om hemmasittare, 2018-10-11
 
Havik, Trude (2018). Skolefravær - utfordringer. Partimøte Unge Høyre, 2018-04-11
 
Havik, Trude (2018). Skolefravær, skolevegring, felles forståelse, identifisere risiko og opprettholdende faktorer, hva kan vi gjøre sammen. Fagdag, 2018-10-16
 
Havik, Trude (2018). Skolevegring - skolefravær - hva gjør vi. Fagdag, 2018-09-12
 
Midthassel, Unni Vere (2018). Ledelse i skolebasert kompetanseutvikling. Ledernettverk, 2018-11-01
 
Reikerås, Elin Kirsti Lie; Alvestad, Marit; ten Braak, Dieuwer (2018). Fri lek eller læring i barnehagen?. Paneldebatt Forskningsdagene; 2018-09-19
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Den voksnes rolle i utviklingen av barns selvregulering. Jåttå barnehage, 2018-02-05
 
Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Mestringsstrategier for elever i videregående trinn. Presentasjon av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning for elever i vgs, 2018-04-12

Posters

Nag, Heidi Elisabeth; Øverland, Klara; Nærland, Terje (2018). School Staff’s Experiences with Smith-Magenis syndrome in Schools –How Do They Handle challenging Behaviour and What Do They Need to manage their work? A Q-methodological study. 34th Annual Q Conference for the Scientific Study of Subjectivity, 2018-09-10
 
Nordfonn, Oda Karin; Morken, Ingvild Margreta; Bru, Lars Edvin; Husebø, Anne Marie Lunde (2018). My heart failure nurse is my checkpoint and my safety: a qualitative study on management of treatment burden among heart failure patients. Euro Heart Care 2018, 2018-06-07

Kronikker

Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Det store mobbesviket. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)
 
Havik, Trude (2018). Nei til fraværsgrense i grunnskolen. Kronikk. Stavanger Aftenblad
 
Havik, Trude (2018). Skolefravær. Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring. Kronikk. Psykisk helse, nr. 2/2018
 
Havik, Trude (2018). Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring. Psykisk helse 2018, s. 40-41
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Tvinger vi fisker til å klatre i trær?. Stavanger Aftenblad
 
Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2018). Agderprosjektet passer for både barnehage og første klasse. Stavanger Aftenblad ; Volum 126. s. 36-36
 
Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2018). Mål: Et bedre læringsgrunnlag før skolestart. Stavanger Aftenblad ; Volum 126. s. 30-30
 
Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2018). Passer for både barnehage og første klasse. Stavanger Aftenblad
 
Størksen, Ingunn; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Rege, Mari (2018). Går ikke i barnehage for å bli flinke. Stavanger Aftenblad ; Volum 126. s. 26-26

Intervjuer

Bjorland, Ingvill; Øverland, Klara (2018). Gjest om skolestart: Klara Øverland.600 Nye førsteklassinger. NRK TV [TV] 2018-08-17
 
Byrkjedal-Sørby, Liv Jorunn; Grønnestad, Kjetil; Bergin, Alf (2018). Ta mobbebrillene på. Fagbladet [Fagblad] 2018-11-30
 
Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Norske skoleforskere: Vi må slutte å snakke så mye om kjønn i skolen. Forskning.no [Internett] 2018-10-06
 
Fandrem, Hildegunn (2018). Alltid nyheter - om digital mobbing. NRK Radio [Radio] 2018-10-25
 
Fintland, Ola; Øverland, Klara (2018). «Du merker ikke selv hvor mye tid du bruker på mobilen, men de rundt deg merker det veldig godt». Stavanger Aftenblad [Avis] 2018-12-20
 
Fintland, Ola; Øverland, Klara (2018). Julaften klokka 12 legger de fra seg mobilene. Aftenbladet [Avis] 2018-12-20
 
Havik, Trude (2018). Barn med skolevegring. Hjem og skole nr 2/2018.
 
Havik, Trude (2018). Dette kan lærere gjøre for å få barn med mye fravær tilbake til klasserommet https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juni/dette-kan-skolene-gjore-for-a-fa-barn-med-mye-fravar-tilbake-pa-skolen/. Utdanningsnytt.no [Internett] 2018-06-13
 
Havik, Trude (2018). Endelig turte Nanna å gå på skolen igjen https://www.nrk.no/vestfold/endelig-turte-nanna-_10_-a-ga-pa-skolen-igjen-1.13965346. NRK Vestfold [Radio] 2018-03-26
 
Havik, Trude (2018). Hjemmebarna. Fagbladet Utdanning nr 8/18 [Fagblad] 2018-06-15
 
Havik, Trude (2018). Høgare fråvær i grunnskolen enn vidaregåande https://www.nrk.no/norge/hogare-fravaer-i-grunnskolen-enn-vidaregaande-1.14081381. NRK radio [Radio] 2018-06-13
 
Havik, Trude (2018). Høyere fravær i grunnskolen enn i videregående skole. Radio P4 [Radio] 2018-06-13
 
Havik, Trude (2018). Skoleforsker Trude Havik om fraværstallene. https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB32017918/07-09-2018#t=31m43.8s. NRK nyhetsmorgen [Radio] 2018-09-07
 
Havik, Trude (2018). Skolepodcast om skolefravær. Lektor Lomsdalen podcast skole [Internett] 2018-04-25
 

Havik, Trude (2018). Skolevegring - podcast Foreldrerådet. Podcast [Internett] 2018-12-17

Havik, Trude (2018). Slik får du barnet ditt på skolen https://www.tv2.no/v/1322761/. God morgen Norge, TV2 [TV] 2018-04-16

Havik, Trude (2018). Skolevegring. Intervju om hva det er. https://www.youtube.com/watch?v=v0gl5VckRhQ. Psykisk helse [Internett] 2018-08-29
 
Havik, Trude (2018). Slår alarm om høgt skolefravær i grunnskolen: Ikkje gode nok rutinar. NRK radio [Radio] 2018-06-13
 
Havik, Trude (2018). 22.000 skolebarn er borte i minst en måned. Utdanningsnytt.no [Internett] 2018-06-13

Mathiesen, Espen; Havik, Trude (2018). Hva kan gjøres med skolevegring?. Podcast. Auditorium UIS [Internett] 2018-04-17
 
Munkvik, Cornelius; Øverland, Klara; Vigre, Odd Bjarne (2018). Ni av ti lærere på videregående skoler mangler kunnskap om narkotika. Aftenbladet [Avis] 2018-12-06
 
Nilsen Einervoll, Ruth; Øverland, Klara (2018). Elevar skal lære livsmeistring – uvisst om lærarar har tid og kompetanse. NRK, Rogaland [Internett] 2018-09-06
 
Reikerås, Elin Kirsti Lie; ten Braak, Dieuwer (2018). Leke eller lære i barnehagen?. NRK-Rogaland [Radio] 2018-09-19
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Husk emosjonell tilgjengelighet. Rogaland avis [Avis] 2018-08-02
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Små grupper i barnehagen er best. Stavanger Aftenblad [Avis] 2018-07-02
 
Størksen, Ingunn (2018). – Det er ikke alltid den frie leken er morsom for alle barn. barnehage.no [Internett] 2018-09-27
 
Størksen, Ingunn (2018). Ansatte i barnehager roser læring gjennom lek. Her lærer barna ved å leke: «Det er gøy, lystbetont og styrker den sosiale kompetansen». Fagbladet [Fagblad] 2018-05-31
 
Størksen, Ingunn (2018). Forskere lanserer lekebok – 130 tips for de eldste barna. Barnehage.no [Internett] 2018-05-08
 
Størksen, Ingunn (2018). Hvor ble det av leken?. Morgenbladet [Avis] 2018-08-24
 
Størksen, Ingunn (2018). Lekbasert læring - et forskningsbasert førskoleopplegg fra Agderprosjektet. NRK Agder [TV] 2018-05-07
 
Størksen, Ingunn (2018). Lærer bedre gjennom lek. NRK Sørlandet [TV] 2018-05-07
 
Størksen, Ingunn (2018). Starter ny barnehageforskning. NRK Rogaland [Radio] 2018-08-15
 
Størksen, Ingunn (2018). Startskuddet for nytt barnehageforskningssenter. Barnehagenytt [Fagblad] 2018-11-08

Størksen, Ingunn (2018). UiS får nasjonalt forskningssenter. Rogalands avis [Avis] 2018-08-16
 
Størksen, Ingunn (2018). Åpnet nytt senter for barnehageforskning: – Det første vi skal gjøre, er å dra ut i barnehagene. barnehage.no [Internett] 2018-08-15
 
Størksen, Ingunn (2018). Åpning av barnehageforskning. NRK Rogaland [TV] 2018-08-15
 
Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2018). Mer læring og mindre skole i barnehagen. www.uis.no [Internett] 2018-05-07
 
Størksen, Ingunn; Rege, Mari (2018). Slik kan femåringer leke seg til læring. Forskning.no [Internett] 2018-05-07
 
Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Ødelagte liv og milliardkostnader (reportasje). Mobbing er alles ansvar (temahefte 52) Fagbladet [Fagblad] 2018-11-30
 
Tolfsen, Caroline; Øverland, Klara (2018). Vold og trusler skutt i været på Oslo-skole. NRK, Østlandssendingen [Internett] 2018-09-28
 
Vaaland, Grete Sørensen (2018). Forbud mot mobiltelefoner på skolen?. NRK Rogaland [Radio] 2018-09-07
 
Vaaland, Grete Sørensen (2018). Mobbing kan og må stoppes. Romsdals Budstikke [Avis] 2018-02-16
 
Vaaland, Grete Sørensen (2018). Nye mobbetall fra Elevundersøkelsen. NRK Rogaland [Radio] 2018-01-22
 
Vaaland, Grete Sørensen (2018). Skjerpa lærarane sitt blikk før skulestart. Vestlandsnytt [Avis] 2018-08-24
 
Vaaland, Grete Sørensen (2018). Økt mobbing i skolen. NRK Rogaland [TV] 2018-01-22
 
Westergård, Elsa (2018). Mange føler de trenger opplæring for å være gode nok foreldre. Stavanger Aftenblad [Avis] 2018-01-24

Filmproduksjon

Roland, Pål (2018). Mobbing i barnehagen. Film på Nettside og YouTube. Læringsmiljøsenterets nettsted og Youtube.

Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). Introduksjonsfilm ROBUST. Film til nettsted for forskningsprosjekt ved navn ROBUST.

Brosjyrer

Sølvik, Randi M. (2018). Naturen som læringsarena. Fellesskap i og med naturen.
 
Tharaldsen, Kjersti Balle (2018). ROBUST. Et undervisningsopplegg som fremmer sosial og emosjonell kompetanse blant elever på ungdomstrinnet.
 
Tveitereid, Kirsti (2018). Hva er en flerkulturell barnehage? Bearbeidet nettartikkel basert på Fandrem, H. (2018). Forstå og gjøre seg forstått. Omsorg og tilrettelegging for barn med innvandrerbakgrunn. I: Glaser, V., Størksen,I., Drugli, M.B. (red.). Utvikling, lek og læring i barnehagen. Oslo, Fagbokforlaget. S. 269 – 293.
 
Tveitereid, Kirsti (2018). Materiell fra Læringsmiljøsenterets nettsider. Utforming av flyers. Til å bruke på stand ved konferanser. 1) Sammenheng for barnets beste, barnehagekonferansen Gardermoen og Bodø, januar og mars, Statpedkonferansen 2018, mars. Oslo.
 
Tveitereid, Kirsti (2018). Refleksjonsoppgaver - Inkludering av nyankomne elever. Hva kan skolen og lærere i fellesskap gjøre for at nyankomne elever skal føle seg inkludert?
 
Tveitereid, Kirsti (2018). Ruster seg til møter med nye barnehager og skoler. Om Læringsmiljøprosjektet, pulje 4.
 
Tveitereid, Kirsti (2018). Sammenheng - for barnets beste. 8 nasjonale sentre inviterer til konferanse.

Produkt

Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen (2018). Klasseromsinteraksjoner : introduksjon til et teoretisk rammeverk. Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger 2018
 
Roland, Erling Georg (2018). Mobbing: avdekking. Læringsmiljøsenteret, 2018
 
Roland, Erling Georg (2018). Mobbing: Forebygging. Læringsmiljøsenteret, 2018
 
Roland, Erling Georg (2018). Mobbing: tiltak. Læringsmiljøsenteret, 2018
 
Roland, Erling Georg (2018). Tiltak mot mobbing. Utdanningsdirektoratet, 2018
 
Stanghelle, Cecilie Evertsen (2018). Mobbing i barnehagen. Læringsmiljøsenteret, 2018
 
Vaaland, Grete Sørensen (2018). Klasseromsinteraksjoner: Emosjonell støtte. Læringsmiljøsenteret, 2018

Les mer