Rapport: Den ene dagen

Rapporten tar for seg aktørenes begrunnelser og opplevelser ved bruk av smågruppetiltak for elever som viser problematferd og manglende skolemotivasjon på ungdomstrinnet i offentlige skoler i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Om rapporten

Kortinfo
Forfatter

Hanne Jahnsen, Svein Nergaard, Frank Rafaelsen og og Arne Tveit

Tittel

Den ene dagen: ungdomsskoler som bruker smågruppebaserte tiltak for elever som viser lav skolemotivasjon problematferd

Sidetall / år

117 s. / 2009

Bestill
Pris

150,-

Bestillingsnummer

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Omslag til rapporten Den ene dagen

Forfatterne har gjennomført en kasusstudie av smågruppebaserte deltidstiltak der de har undersøkt både har undersøkt innholdsmessige og kvalitative aspekter ved tiltakene, samt den sosiale og pedagogiske konteksten de befinner seg i.

Tittelen spiller på de vesentligste i funnene.

Den ene dagen er skrevet av Hanne Jahnsen, Svein Nergaard, Frank Rafaelsen og Arne Tveit.