Rapport: Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Rapporten har undertittel "Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak". Bestillingsnummer: 4800.

Publisert Sist oppdatert

Om rapporten

Kortinfo
Forfatter

Flere forfattere

Tittel

Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Sidetall / år

120 s. / 2017

Bestill
Pris

160,-

Bestillingsnummer

4800

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Omslag på rapporten Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing.

Å følge opp barn og unge som har vært utsatt for mobbing er en viktig del av det systematiske arbeidet mot mobbing. Oppfølgingsarbeidet er viktig blant annet for å kunne forebygge for senskader hos de det gjelder og sikre at den som har blitt utsatt for mobbing blir sosialt inkludert. Det er likevel en del av det å håndtere mobbing som den forskningsbaserte kunnskapen sier mindre om, og det er behov for å vite mer om hvordan barn og unge som har blitt utsatt for mobbing kan ivaretas på en god måte. Denne rapporten utforsker erfaringsbasert kunnskap om hvordan barn og unge som har vært utsatt for mobbing kan følges opp.

Rapporten er skrevet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) ved Uni Research Helse, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. De som har vært involvert i arbeidet er postdoktor Kjersti B. Tharaldsen (Læringsmiljøsenteret), stipendiat Charlotte H. H. Hancock (Læringsmiljøsenteret), professor Edvin Bru (Læringsmiljøsenteret), forsker II Hilde Slåtten (RKBU Vest) og forsker II Kyrre Breivik (RKBU Vest). Edvin Bru har vært koordinator.