Rapport: Oppfølging av barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Rapport etter fagseminar om oppfølging av dem som har blitt utsatt for mobbing. agseminaret var en del av et oppdrag til Læringsmiljøsenteret fra Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Helsedirektoratet. Bestillingsnummer: 4802

Published Sist oppdatert

Om rapporten

Kortinfo
Forfatter

Flere forfattere

Tittel

Oppfølging av barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Sidetall / år

68 s. / 2018

Bestill
Pris

140,-

Bestillingsnummer

4802

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Omslag på rapporten Oppfølging av barn og unge som har blitt utsatt for mobbing.

Tiltak mot mobbing inkluderer forebygging, avdekking, stopping og oppfølging. I denne rapporten omtales arbeid med oppfølging av barn og unge som har vært utsatt for mobbing. Dette innebærer at den aktive handlingen er avsluttet, og at fokus er på arbeidet etter mobbing. Til tross for at det har blitt utviklet gode modeller for avdekking og håndtering av mobbing, blir mange barn og unge mobbet i Norge i dag. Selv om mobbingen blir stoppet, vil den som har vært utsatt for mobbingen, stå i fare for å utvikle senskader som følge av mobbingen.

Den 4. og 5. desember 2017 arrangerte Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger (Læringsmiljøsenteret) et fagseminar om oppfølging av dem som har blitt utsatt for mobbing. Fagseminaret var en del av et oppdrag til Læringsmiljøsenteret fra Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Helsedirektoratet. I forbindelse med fagseminaret ble det gjort et grundig forarbeid med innhenting av kunnskap både fra noen som har opplevd å bli utsatt for mobbing, fra deres familier og fra skoler og kommuner som har gode praksiseksempler for oppfølgingsarbeid. Under fagseminaret ble denne kunnskapen presentert. Andre presentasjoner omhandlet dagens kunnskapsgrunnlag angående konsekvenser av å bli utsatt for mobbing og tiltak for å avhjelpe slike negative konsekvenser. Refleksjoner over viktigheten av samarbeid mellom skolen og helsetjenesten i arbeidet ble også presentert. Det ble arrangert workshop og paneldebatt hvor seminarets deltakere bidro.

Denne rapporten er en sammenstilling av arbeidet som er gjort i forkant av seminaret, og det som ble presentert under seminardagene. Etter en fremstilling av seminarbidragene, workshopene og paneldebatten deler seminarets arbeidsgruppe sine analyser og refleksjoner fra fagseminaret og sine tanker om veien videre i oppfølgingen av dem som har vært utsatt for mobbing. Arbeidsgruppen fra Læringsmiljøsenteret er ansvarlig for fremstillingen i rapporten.