Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European Association of Developmental Psychology (EADP).

Published Sist oppdatert

Skjermdump fra EADP-konferansen
Professor Simona Caravita ved Læringsmiljøsenteret ble nylig valgt inn i rådet i EADP (European Association of Developmental Psychology). Her leder hun EADP-konferansedagen fredag 17. september.

European Association of Developmental Psychology (EADP) valgte tidligere i år nye rådsmedlemmer, og en av dem som ble tatt opp i rådet var Simona Caravita, professor ved Læringsmiljøsenteret og Universitetet i Stavanger.

– Jeg er veldig glad for denne muligheten jeg har fått til å tjene EADP-organisasjonen. Med mitt arbeid for EADP vil jeg gjøre mitt beste for å støtte kolleger, spesielt unge forskere, for å fremme deres viktige forskning for å støtte opp under barn og unges positive utvikling, sier Caravita i en kommentar.

EADP har som mål å støtte forskning innen utviklingspsykologi på et internasjonalt plan, gjennom samarbeid og utveksling av kunnskap på feltet. Organisasjonen står blant annet bak en internasjonal konferanse annethvert år, og i år var Læringsmiljøsenteret og UiS arrangør for den tredje konferansedagen, der temaet var mobbing. Caravita var ansvarlig for gjennomføringen.

EADPs nye president og leder for rådet er for øvrig Dagmar Strohmeier, professor II ved UiS og Læringsmiljøsenteret.

Personer omtalt i denne saken

Professor i psykisk helse
51831339
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Fakta
EADP

European Association of Developmental Psychology (EADP) er en internasjonal organisasjon for forskere innen utviklingspsykologi. Organisasjonen ble stiftet i 1994 og har som mål å støtte opp om forskning poå dette feltet. EADP arrangerer konferanse annethvert år, og Læringsmiljøsenteret og UiS var ansvarlig for en av de tre konferansedagene i høst.