Avhandling: Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this

Tonje Constance Oterkiil ser i sin doktoravhandling nærmere på utvikling av skolers kapasitet og endringsberedskap for implementering av skoleomfattende intervensjoner og ledelsens rolle i dette. Bestillingsnummer: 4798.

Published Endret

Om avhandlingen

Kortinfo
Forfatter

Tonje Constance Oterkiil

Tittel

Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this

Sidetall / år

92 s. / 2015

Bestill
Pris

230,-

Bestillingsnummer

4798

Bestill

Send e-post til Læringsmiljøsenteret. Husk å oppgi bestillingsnummer.

Omslag på avhandlingen Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this.

Implementering av skoleomfattende intervensjoner krever mye vilje, kunnskap, tid og innsats. Noen skoler sliter mer enn andre når det kommer til implementering av komplekse endringsinitiativ, og en av grunnene til dette ser til å være lav kapasitet og endringsberedskap på skolenivå.