Bok: Fysisk miljø på SFO

Fysisk miljø på SFO handler om hvordan utformingen av det fysiske miljøet skaper betingelser for lek, og hvordan man kan arbeide med å bruke det fysiske miljøet aktivt for å støtte og tilrettelegge for barns lek og læring på SFO. Boken tar utgangspunkt i Rammeplan for SFO.

Publisert Sist oppdatert

Om boken

Fysisk miljø på SFO

Forfattere: Thomas Moser og Marianne Torve Martinesen

Tittel: Fysisk miljø på SFO

Forlag: Cappelen Damm Akademisk

År: 2022

ISBN: 9788202687434

Del av serie: Inkluderende leke- og læringsmiljø

Kjøp boken

Boken kan kjøpes direkte fra forlaget eller via din lokale bokhandel.

Omslag til boka Fysisk miljø på SFO av Thomas Moser og Marianne Torve Martinsen
Omslag til boken Fysisk miljø på SFO. Omslag: Cappelen Damm Akademisk.

Boken gir en grundig innføring i faktorer som kan fremme og hemme et trygt og godt miljø, herunder hvordan krenkelser og mobbing kan forebygges, avdekkes og håndteres basert på forskningsbasert kunnskap. Forfatterne beskriver hvordan ansatte på SFO kan bidra til å utvikle praksis som er i tråd med lovverket.

Boken er en del av serien "Inkluderende leke- og læringsmiljø", som også består av følgende titler:

Les mer om serien:

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

Bokens forfattere:

Professor innen barnehagevitenskap
51831329
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Førstelektor i pedagogikk
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn