Bok: Helhet og sammenheng på SFO

Helhet og sammenheng på SFO handler om hvordan de ansatte på SFO kan utvikle et tilbud med høy kvalitet. Ny nasjonal rammeplanen for SFO gir føringer.

Published Endret

Om boken

Helhet og sammenheng på SFO

Forfatter: Elin Ødegård

Tittel: Helhet og sammenheng på SFO

Forlag: Cappelen Damm Akademisk

År: 2021

ISBN: 9788202687366

Sider: 116

Del av serie: Inkluderende leke- og læringsmiljø

Kjøp boken

Boken kan kjøpes direkte fra forlaget eller via din lokale bokhandel.

Omslag til boka Helhet og sammenheng på SFO av Elin Ødegård
Omslag til boken Helhet og sammenheng på SFO. Omslag: Cappelen Damm Akademisk.

Lover, forskrifter, lokale planer og rammeplanen definerer alle krav og forventninger til personalet og gir føringer for aktiviteten på SFO. Men det er ledelsen og personalet som sammen skal omsette disse styringsdokumentene i praktisk handling i hverdagen. Godt samarbeid og målrettet kompetanseutvikling er viktig for å skape helhet og sammenheng.

Boken er en del av serien "Inkluderende leke- og læringsmiljø", som også består av følgende titler:

Alle titlene i serien blir publisert i løpet av høsten 2021.

Les mer om serien:

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

Bokens forfatter:

Ekstern førsteamanuensis
51833601
Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn