Hopp til hovedinnhold

Systematisk arbeid som treffer

Fellesskap, forskning og fornyelse går hånd i hånd når det skal jobbes med kvalitetsutvikling i barnehage, skole og SFO. Etter første dag på Læringsmiljøkonferansen har foredragsholderne kommet med gode refleksjoner, eksempler og historier fra hverdagen som viser hvordan dette kan gå an.

Publisert: Endret:
Tittelbilde til Lærnigsmiljøkonferansen

– Tittelen på Læringsmiljøkonferansen, «Felleskap, forskning og fornyelse», gir noen muligheter for enda mer kunnskap om læringsmiljø, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under åpningen av Læringsmiljøkonferansen 2020.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby
– Barn er ikke bare i barnehage eller skole, de er også på SFO og AKS. For mange barn er dette den største fritidsarenaen i det daglige, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under åpningen Læringsmiljøkonferansen.

Hun snakket videre om at de aller fleste elever trives på skolen og at det jobbes godt med læringsmiljø i norske skoler. Det vises blant annet gjennom elevundersøkelsen. Likevel mener hun det finnes rom for forbedring:

– Jeg tror alle kan være enig i at én mobbesak er én for mye. Vi må sette oss inn i forskning som viser hvordan vi kan utvikle oss for å bedre læringsmiljøet, sa hun før hun trakk frem hvor viktig det er at også barnehager har god kvalitet.

– Gode barnehager er bra for barn, og særlig for de sårbare barna. Jeg er opptatt av kvalitet i barnehagen og vil ha en dialog om hva som fortsatt er ugjort.

SFO er den største fritidsarenaen

– Men barn er ikke bare i barnehage eller skole, de er også på SFO og AKS. For mange barn er dette den største fritidsarenaen i det daglige.

Melby sa videre at SFO er viktig for alle som er der, og som for barnehagen, særlig for de sårbare barna. Regjeringen ønsker å få til et løft for SFO:

– Det gjør vi på to måter. Først gjennom redusert foreldrebetaling som gjør at alle kan delta, og vi ønsker også en rammeplan for innhold og kvalitet.

Systematisk kvalitetsutvikling ved Stigeråsen skole

Kim Aas, rektor på Stigeråsen skole, holder foredrag på Læringsmiljøkonferansen.
– Menneskeverd og likeverd er kjempeviktige verdier på vår skole. Alle barn skal føle at de blir møtt av noen som er glad for å se dem. Et vennlig smil og et «hei» – for mange av våre barn er dette en kjempeviktig start på dagen, spesielt for dem som har hatt en røff morgen eller har det litt tøft hjemme. Det er de ansatte hos oss rågode på, sa rektor Kim Aas under dagens konferanse.

Rektor på Stigeråsen skole i Skien, Kim Aas, var en av foredragsholderne. Han snakket om hvordan han og personalet har jobbet systematisk for kvalitetsutvikling på skolen.

– Hvordan får vi hele personalet med? spurte han retorisk og svarte på sitt eget spørsmål:

Her er det mange svar, men å ta seg tid til å drøfte de vanskelige problemstillingene i en travel hverdag er viktig. Vi har også vært bevisste på å skape en kultur for å prøve nye ting. Det skaper engasjement.

Han sa at det å bygge tillit til og i personalet er viktig på alle plan.

– Det er ikke så viktig om ikke alt blir like vellykket, det er engasjementet vi heier på. Går det ikke første gang, så prøver vi på nytt.

Menneskeverd og likeverd

– Målet vårt er at alle elevene skal gjennom videregående skole. Hvis de også har hatt det bra hos oss, og har følt at de er en del av et fellesskap, da blir vi kjempeglad, sa Aas og fortalte hvordan de jobber på Stigeråsen for å komme dit:

– Menneskeverd og likeverd er kjempeviktige verdier på vår skole. Alle barn skal føle at de blir møtt av noen som er glad for å se dem. Et vennlig smil og et «hei» – for mange av våre barn er dette en kjempeviktig start på dagen, spesielt for dem som har hatt en røff morgen eller har det litt tøft hjemme. Det er de ansatte hos oss rågode på.

Utviklingsarbeid i alle barnehager i Sandnes kommune

Sandnes kommune har i flere år jobbet godt med utviklingsarbeid innen barnehage. Gudrun Skancke Eriksen og Birthe Holm fortalte hvordan de har jobbet systematisk med utviklingsarbeidet siden 2014.

– Når vi har jobbet med utviklingsarbeidet har det vært viktig for oss at alle skal være med. Det inkluderer alle støttesystemene og både kommunale og private barnehager, sa Birthe Holm under foredraget.

Gudrun Skancke fortalte videre at de at det hele tiden har vært et viktig poeng at «alle mann alle» skal være med: alle i personalet.

– På denne måten kan det bli bærekraftig fordi det skal jobbes med i hele barnehagen.

Same shit, new wrapping

Det nye systemet inneholder på mange måter ikke så mye nytt, forteller de to foredragsholderne fra Sandnes kommune.

– Barnehagelærere kan det vi jobber med, men det er en ny struktur og felles begreper som skal inn på ny måte. På en måte sier vi at det er «same shit, new wrapping». Vi skal alle sammen finne en felles måte å jobbe på til det beste for barnet, sa Skancke.

Hun forteller at arbeidet skal gjøre en forskjell for barnet, det er det som har vært målet hele tiden.

– Og vi ser at det virker, sa Holm, – Vi har fått utarbeidet rapporter på bakgrunn av arbeidet og hentet inn erfaringer fra barnehagene og støttesystemene og ser at det er en helhet, et engasjement.

Hun mener det hadde ikke kommet hvis ikke de ansatte i barnehagene og støttesystemene følte at det treffer dem i hverdagen deres.

– Vi ser at det er i tråd med verdisett og synet vi har på barn. Alt tar utgangspunkt i barnet, sa Holm.

I tillegg til de nevnte foredragene, er dette presentert i løpet av dagen:

  • Terje Ogden: Fellesskap, forskning og fornyelse i skolen
  • Ida Risanger Sjursø: Når mobbingen kan foregå 24 timer i døgnet
  • Ingunn Størksen: Sammenheng barnehage-skole

Tekst: Ina Midttveit

– Når vi har jobbet med utviklingsarbeidet har det vært viktig for oss at alle skal være med. Det inkluderer alle støttesystemene og både kommunale og private barnehager

Birthe Holm , Sandnes kommune

Vil du lese mer fra Læringsmiljøsenteret?

Skal forske på foreldra si rolle i digital mobbing

PARTCIPATE-prosjektet er tildelt 6 millionar kroner til forsking på digital mobbing og foreldra si rolle. – Det er svært...

– Kan styrke UiS sin posisjon internasjonalt

Tre av fagmiljøa ved UiS har motteke til saman om lag 15 millionar kroner til forsking på digital mobbing, antibiotikare...

Hvilken betydning har sosiale og emosjonelle ferdigheter for elevenes trivsel?

Dersom elevene opplever skolefaglig mestringstro, gode relasjonsferdigheter og emosjonsregulering når de begynner i ungd...

Årsmelding 2021: Fakultet for utdanningsvitskap og humaniora

Her får du oversikt over aktivitet og resultat innanfor sentrale satsingområder for Fakultet for utdanningsvitskap og hu...

UiS vil tilby Norges første universitetsgrad i skolefritidspedagogikk

Mens våre naboland i Norden har tilbudt høyere utdanningsgrader innenfor skolefritidspedagogikk i flere tiår, finnes det...

God sosial og emosjonell kompetanse gjør elevene mindre stressa

Dersom elevene kan regulere egne følelser og har gode relasjonsferdigheter, kan det fremme motivasjon og forebygge emosj...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerker seg på ny

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Global Young Academy, GYA. Akademiet kunne ve...

Læringsmiljøkonferansen 2022 - fysisk og digital

7.-8. november 2022 arrangerer vi Læringsmiljøkonferansen for tredje gang.

Hvorfor tenker elever i videregående skole på å slutte?

Elever som opplever et lite støttende læringsmiljø er mer tilbøyelige til å tenke at det ikke er noe vits i å fortsette ...

– Et tettere samarbeid mellom skolen og lærerutdanningene kan gjøre lærerstudenter bedre forberedt

Mange unge lærere slutter i jobben i løpet av de første fem årene i yrket. Lærerutdanningen må inneholde mer praksis, og...

Spekter Digital er lansert i to versjoner

Skal du følge med på læringsmiljøet eller har du en konkret mistanke om mobbing som må undersøkes? Spekter Digital er la...

På samme lag for barn som strever med å gå på skolen

Det er svært krevende å ha et barn som strever med å gå på skolen. Det er også fortvilende for barnet. For å hjelpe krev...

Vil sette undervisningsstøtte på agendaen

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men kvaliteten på undervisningsstøtte ...

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk til forsker ved Læringsmiljøsenteret

Natalia Kucirkova har vunnet Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2022...

Krig kan vekke sterke følelser og redsel hos barn

Som voksen kan du hjelpe dem med regulering av tanker og følelser.

Elever blir tryggere med livsmestring på timeplanen

Mange elever føler at de ikke er gode nok. – Dette er veldig viktig at vi tar tak i. Vi må prioritere det sosiale, og vi...

Har du tenkt over hvordan våren lukter?

Blomster, den første motorsykkelen på veien eller gjødsel. Eller noe helt annet? Hvordan vi beskriver lukt, og hvilke or...

Vi søker veiledere til Læringsmiljøprosjektet

Læringsmiljøprosjektet er et tilbud til barnehager og skoler som ønsker å forbedre og videreutvikle arbeidet med å fremm...

Kan videoobservasjon av lærere øke elevenes engasjement?

Norske lærere er blant de beste i verden til å skape gode relasjoner til elevene, men mange savner muligheten til faglig...

Videoredigerer søkes

Læringsmiljøsenteret har ledig 60 prosent stilling som videoredigerer ved avdelingen i Porsgrunn.

Går sammen om å forske på engasjerende læringsmiljø

Hvordan bør lærere jobbe for å skape et læringsmiljø som gir engasjement for læring? Dette er temaet for et nytt, stort ...

– Et godt verktøy for barnehager

Arbeidet med å fremme et trygt og godt barnehagemiljø har aldri vært viktigere. Nå har ledere og ansatte i barnehagene f...

Læringsmiljøkonferansen 2022

Læringsmiljøkonferansen, den tredje i rekken, arrangeres i begynnelsen av november 2022.

Julebrev til mormor

Hvordan er det å være elev under koronaen? Det får vi et lite glimt av gjennom et julebrev vi har fått lov til å dele me...

Hvordan følger man opp når mobbingen har blitt stoppet?

Et trygt skolemiljø er ingen selvfølge eller «quick fix» etter at mobbing har blitt avdekket og stanset. En ny bok fra L...

Livet under og etter pandemien -Verdensdagen for psykisk helse 2021

Hva kan du som voksen gjøre for å hjelpe ditt barn etter pandemien? Her kan du se video fra Læringsmiljøsenterets Klara ...

Professor ved Læringsmiljøsenteret en av tre forfattere bak stor EU-rapport om psykisk helse i skolen

Simona Caravita har vært sentral i arbeidet med NESET-rapporten (Network of Experts working on the Social dimension of E...

Nå åpner Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

SpedAims samler krefter fra de beste fagmiljøene i Norge for å heve kvaliteten på forskning og praksis innen spesialpeda...

Forsker fra Læringsmiljøsenteret utmerket seg i skarp konkurranse

Natalia Kucirkova, forsker ved Læringsmiljøsenteret, UiS, er nytt medlem i Akademiet for yngre forskere, AYF. Akademiet ...

Simona Caravita valgt inn som rådsmedlem i EADP

Professoren ved Læringsmiljøsenteret og UiS har blitt en del av rådet i den europeiske forskerorganisasjonen European As...

Familiefred for enhver pris?

Cecilie Evertsen, forsker ved Læringsmiljøsenteret, møter Vigdis Hjorth til samtale om mekanismer som berører oss alle; ...

Informativ debatt om SFO og ny rammeplan på Arendalsuka

Viktige spørsmål om innhaldet i skulefritidsodninga blei belyst under Læringsmiljøsenteret sitt arrangement onsdag denne...

Ny bokserie om SFO skal auka kompetansen hjå dei tilsette

SFO har lenge vore eit felt med lite tilgjengeleg litteratur, men nå kjem fem bøker som skal gi SFO-tilsette forskingsba...

Hva er vel skolen uten SFO?

Endelig er nasjonal rammeplan for SFO publisert, og den skal gjelde fra 1. august 2021. Noen vil kanskje mene at dette v...

Høythengende, britisk bokpris til Natalia Kucirkova

Professor Natalia Kucirkova har vunnet The UKLA Academic Book Award 2021 for sin bok ‘How and Why to Read and Create Chi...

– Alle barn fortjener et trygt og godt barnehagemiljø

Det er kommet strengere og tydeligere regler for å sikre barns rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Nå er Marianne ...

Kva no, SFO?

Skulefritidsordninga her til lands får rammeplan frå hausten av. Kva vert innhaldet? Og kva bør kjenneteikne SFO i framt...

Tryggere skolemiljø med bruk av Spekter digital

Spekter skal gjøre det enklere for skolene å skape trygge og gode skolemiljø. – Nå er tiden kommet for å videreutvikle d...

Nye episoder om Læringsmiljø i skole og barnehage

Er du av dem som har ventet på nye episoder av podkasten vår? Her er de nye episodene – denne gang direkte rettet mot de...

Psykososialt barnehagemiljø inn i barnehageloven

1. januar 2021 ble det innført endringer i barnehageloven. Endringene skal sikre at barnet opplever barnehagen som et tr...